Yerelden Ulusala, Ulusaldan Evrensele... III. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri

Adana-Mersin-Tarsus-Yenice-Silifke-Antakya-İskenderun-Harbiye-Gaziantep-Halep

Adana
24 Nisan 2009, Cuma

Etkinlikler: AKSM (Kız Lisesi) / Taşmekan
11:00 Sergi Açılışları

1. "F Klavye" Karikatür Sergisi
Etkinlik: Semih Poroy
Yer: AKSM (Kız Lisesi)
2. Karma Resim Sergisi
Etkinlik: Adana Kültür Sanat Derneği
Yer: AKSM (Kız Lisesi)
3. "Fanzin Sergisi"
Etkinlik: Cansıkıntısı Fanzin Grubu
Yer: Taşmekan
11:15 Söyleşi
Semih Poroy
Yer: AKSM (Kız Lisesi)
12:00 Öğle Yemeği
13:00 Semihi Vural
"Çukurova'nın, Akdeniz'in Bekleme Odası: Gülek Boğazı"
Yer: AKSM
13:30 Ara
13:35 Sultan Su Esen
"Kent ve Yazar"
Kısa Öykü: Mrs. Nord
Yer: AKSM
14:05 Ara
14:10 Selim Esen
TRT Televizyonu'nda İlk Yasaklamalar (Kuruluşunun 40. Yılında TRT Televizyonu Üzerine)
Yer: AKSM
14:40 Ara
14.45 Ahmet Say
"Edebiyat ile Müzik İlişkisi Üzerine"
Yer: AKSM
15:15 Ara
15:20 Demir Özlü
"Roman ve Toplumsal Yapı"
Yer: AKSM
15.50 Ara
15:55 İrfan Yalçın
Yer: AKSM
16:25 Ara

Adana
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: AKSM (Kız Lisesi) / Taşmekan / Adana Büyük Şehir Belediyesi Salonu
11:00 Film Gösterimi
"Che"
Yer: Taşmekan
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Nursel Duruel
"Öykünün Saydam Kapıları Geçirgenlik ve Kalıplaşma"
Yer: AKSM
14:15 Ara
14:30 Mario Levi
Yer: AKSM
15:15 Ara
15:30 Söyleşi
Edebiyat ve Eleştiri
Nihat Ateş: "Eleştiriden Tanıtıma: Günümüzde Edebiyat Eleştirisi"
Sabit Kemal Bayıldıran: "Eleştirimizin Röntgeni"
Yer: AKSM
16:15 Ara
16:30 Hale Seval
"Edebiyat ve Yabancılaşma-Şavkar Altınel ve Yabancılık Kavramı"
Yer: AKSM
17:15 Ara
17:30 Panel
Şiirde Yenilik
Yöneten : Cuma Duymaz "Bir Sendrom Olarak Yenilik"
Katılımcılar : Nilay Özer "Şiirde 'Değer' ve 'Yenilik' Kavramları"
Ersun Çıplak "Şiirde Yenilik Bir Olanak mıdır?"
Yer: AKSM
18:15 Ara
18:30 Söyleşi
Kaplan Kozanoğlu "Şiir ve Hekimlik"
Aydan Yalçın "Şiir ve İmge"
Gülümser Çankaya "Şiir ve Dergicilik"
Yer: Taşmekan
Etkinlik: Ötekileriz Kültür Sanat Girişimi
19:15 Ara
19:30 Nazmi Bayrı
"Hayatlarımız Değişik Olsa da Öykülerimiz Aynıdır"
Yer: Taşmekan
Etkinlik: Ötekileriz Kültür Sanat Girişimi
20:00 Mersin Polifonik Korolar Derneği Gösterisi
"Kanto-Tango-Nostalji"

Yer: Adana Büyük Şehir Belediyesi Salonu

Adana
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: AKSM (Kız Lisesi) / Taşmekan
11:00 Film Gösterimi
"Sacco ve Vanetti"
Yer: Taşmekan
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Hakan Sürsal
"Toplumcu Gerçekçi Şiirde Güncel Açılımlar"
Yer: AKSM
14:15 Ara
14.30 Adnan Gül
"Modernizm Yoğunluk İçin Bir Bariyerdir"
Yer: AKSM
15:15 Ara
15:30 Muhammet Güzel
"Karanlık Darasıdır Aydınlığın"
Yer: AKSM
16:15 Ara
16.30 Şiirimizin Tanıkları
Yöneten : Salih Bolat "Estetik ve Etik Sorun Olarak Medya-Dil İlişkisi ve Şiir Siteleri"
Katılımcılar : Sezai Sarıoğlu "Dünyayı, (Maddeyi ve Manayı) Yorumlamanın ve
Değiştirmenin İki İmkânı: Edebiyat ve Politika"

Cevat Çapan
Yer: AKSM

Adana
27 Nisan 2009, Pazartesi

Etkinlikler: AKSM (Kız Lisesi) / Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu
13:00 Necva el Menestiri es Şerif (Yazar/Tunus)
Yer: AKSM (Kız Lisesi)
13:45 Ara
14:30 Musa Havamdeh (Şair-Gazeteci/Filistin)
Yer:AKSM
15.15 Ara
15:30 Vefa el Hekim (Yazar-Oyuncu/Mısır)
Yer: AKSM
16:15 Ara
16:30 İntisaf Abbas (Şair-Yazar/Ürdün)
Yer: AKSM
17.15 Ara
17.30 Pelin Batu
Yer: AKSM
17:15 Ara
18:30 Kapanış Töreni
"Bu Topraklarda Hayatımızı Aydınlatan Ustalara Sevgiyle..."
Uğur Pişmanlık / Bülent Mühür / Ziya Aykın
Yer: Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu
19.30 Konser
Orpheus Müzik Grubu / İstanbul
"Orpheus Özlemiyle Berdan Serinliği..."
Yer: Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

Mersin
24 Nisan 2009, Cuma

Etkinlikler: İçel Sanat Kulübü / Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
11:00 Sergi Açılışları
1. "Fanzin Sergisi"

Etkinlik: Cansıkıntısı Fanzin Grubu
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
2. F Klavye
Semih Poroy Karikatür Sergisi

Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
3. "Mavi Derinlikler" Resim Sergisi
Ressam: Ahmet Bağ

Yer: İçel Sanat Kulübü Ayşe Uğural-Müfide İlhan Sergi Salonu
11:15 Film Gösterimi
"Şaşkın Köpekler"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
12: 00 Öğle Yemeği
13:30 Semih el Kasım (Şair/Filistin)
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
14:15 Ara
14:30 Jozef Harb (Şair/Lübnan)
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
15:15 Ara
15:30 Turhan Günay
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
16:15 Ara
16:30 Namık Kuyumcu
"Aşk ve İktidar İlişkisi"
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
17:00 Nilüfer Açıkalın
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
17:45 Ara
18:00 3. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Açılış Töreni
Sunucu: Fatih Akar
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
1. Açılış Konuşmaları
2. Plaketlerin Sunulması
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
18:30 Konser
Mersin Üniversitesi Üflemeli Çalgılar Üçülü
David Tchumburidze (obuva), George Kovzridze (klarinet), George Ksovreli (fagot)

Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı
19:30 Kokteyl
Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı

Mersin
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
11:00 Nilay Özer
"Şiirde 'Değer' ve 'Yenilik' Kavramları"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Hakan Sürsal
"Toplumcu Gerçekçi Şiirde Güncel Açılımlar"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
14:15 Ara
14:30 İrfan Yalçın
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
15:15 Ara
15:30 Sultan Su Esen
"Kent ve Yazar"
Kısa Öykü: Mrs. Nord
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
16:15 Ara
16:30 Panel: Şiirimizin Tanıkları
Yöneten : Salih Bolat "Estetik ve Etik Sorun Olarak Medya-Dil İlişkisi ve Şiir Siteleri"
Katılımcılar : Sezai Sarıoğlu "Dünyayı (maddeyi ve manayı) Yorumlamanın ve Değiştirmenin İki İmkanı: Edebiyat ve Politika"
Cevat Çapan
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
17:15 Ara
17:30 Selim Esen
TRT Televizyonu'nda İlk Yasaklamalar (Kuruluşunun 40. Yılında TRT Televizyonu Üzerine)
Yer: İçel Sanat Kulübü Salonu
18:00 Ara
18:15 Ahmet Say
"Edebiyat ile Müzik İlişkisi Üzerine"
Yer: İçel Sanat Kulübü Salonu

Mersin
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
11:00 Film Gösterimi
"Dışarısı Nasıl"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Nursel Duruel
"Öykünün Saydam Kapıları Geçirgenlik ve Kalıplaşma"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
14:15 Ara
14:30 Enver Eskisındı
"Çukurova'dan Anekdotlar"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
15:15 Ara
15:30 Züher Cabbur (Şair/Suriye) - Vefa el Hekim (Yazar-Oyuncu/Mısır)
Yer: İçel Sanat Kulübü Salonu
16:15 Ara
16:30 Dr. Suud Kbaylet (Şair/Ürdün) - İntisar Abbas (Şair-Yazar/Ürdün)
Yer: İçel Sanat Kulübü Salonu
17:15 Ara
17:30 Musa Havamdeh (Şair-Gazeteci/Filistin) - Necva el Menestiri es Şerif (Yazar-Tunus)
Yer: İçel Sanat Kulübü Salonu

Mersin
27 Nisan 2009, Pazartesi

Etkinlikler: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
11:15 Pelin Batu
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Adnan Gül
"Modernizm Yoğunluk İçin Bir Bariyerdir"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
14:15 Ara
14:30 Durmuş Ali Özkale
"Sanatta Yaşam İzleri"
Yer: İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu
15.15 Ara
15:30 Sabit Kemal Bayıldıran
"70. Yılında Edebiyatımızda Çocuk ve Allah"
Yer: İçel Sanat Kulübü

Silifke
24 Nisan 2009, Cuma

Etkinlikler: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi / Silifke Kültürevi
11:00 Sergi Açılışı
1. İsa Çelik Fotoğraf Sergisi

50. Sanat Yılı Onuruna
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
2. Silifke'de Yaşayan Silifkeli Ressamlar Karma Sergisi
Halit Aker, Hasan Uzun Atölyeleri

Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
3. Bahattin Erim Resim Sergisi
Yer: Silifke Kültürevi
11:30 Film Gösterimi
"Che"
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Hakan Sürsal
"Toplumcu Gerçekçi Şiirde Güncel Açılımlar"
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
14:15 Ara
14:30 Hasan Hüseyin Yalvaç
"Şair Sözü Yalan Değildir"
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
15:15 Ara
15:30 Söyleşi
Aydan Yalçın
Ali Bilir
Uğur Olgar
Saadet Bilir
Mustafa Çimen
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
20:00 Taşeli Kültür ve Sanat Derneği Korosu Konseri
Şef: Cihangir Akdemir
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi

Silifke
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi / Taşucu Festival Alanı
11:00 Film Gösterimi
"Sacco ve Vanetti"
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Gezi:
"Silifke'nin Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Tanıma, Tanıtma"

Hareket: Atatürk Anıtı önünden otobüslerle
Rehber: Yaşar Öztürk
15:30 12. Göksu Vakfı Geleneksel Resim Şenliği
Yer: Taşucu Festival Alanı
20:00 Mersin Devlet Opera ve Balesi Konseri
"Şan Konseri"

Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi

Silifke
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi / Silifke Kültürevi
11:00 Film Gösterimi
"Limanların Uğultusu"
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
14:30 Metin Kömbe
(Köylere kütüphaneler ve müzeler kuran aydın)
"Köyde Aydınlanma"
Yer: Silifke Kültürevi
15:15 Ara
15:30 Silifkeli Yazar ve Şairler Buluşması
Yöneten: Yüksel Bütün
Eflatun Yüzbaşıoğlu, Mustafa İnceoğlu, Serdar Güngör, Rıfat Karaduman, Celal Taşkıran, Ayhan Yalçın, Songül Saydam, Celal Üçyıldız, Yaşar Öztürk
Yer: Taşucu Bahriye Üçok Parkı

Silifke
27 Nisan 2009, Pazartesi

Etkinlikler: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
11:00 Film Gösterimi
"Çatlamış Toprağın Çocukları"
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
12:00 Öğle Yemeği
14:30 Söyleşi
İpek Ongun
"Gençlerle Buluşma"
Yer: Silifke Belediye Kültür Merkezi
15:15 Ara
15:30 Akif Uğurlu
"Psikiyatri ve Şiir"
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi
17.30 Silifke Folklor Ekibi Gösterileri
Yer: Atatürk Anıtı Önü

Yenice
24 Nisan 2009, Cuma

Etkinlikler: Uğur Mumcu Kültür Parkı
14:00 Sergi Açılışı
"Geçmişten Geleceğe Fotoğraflarla Yenice"
Sergi: Mehmet Gözüküçük

Yer: Uğur Mumcu Kültür Parkı
19:30 Müzikli Şiir Sunumu
Sezai Sarıoğlu ve arkadaşları
"Çakırdikenlerine Karışık Şiirler, Türküler"
Yer:Uğur Mumcu Kültür Parkı

Yenice
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: Uğur Mumcu Kültür Parkı
19:30 Konser
Grup Antik Yol
Yer: Uğur Mumcu Kültür Parkı

Yenice
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: Uğur Mumcu Kültür Parkı
19:30 Film Gösterimi
"Yol"
Yer: Uğur Mumcu Kültür Parkı

Tarsus
24 Nisan 2009, Cuma

Etkinlikler: Güner Baykal Toplantı Salonu / Yarenlik Alanı
11:00 Sergi Açılışı
"Biziz Hayatı Yeniden Üreten..." (*)
Emek Fotoğrafları Sergisi
Hazırlayan / Küratör: Uğur Pişmanlık
Yer: Yarenlik Alanı-Halk Eğitim Merkezi Yanı
(*) Sergi 25 Nisan-6 Mayıs 2009 tarihleri arasında açık kalacaktır.
19.30-21:30 Film Gösterimi
"Güneşli Pazartesiler"
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu

Tarsus
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: Güner Baykal Toplantı Salonu
14:30 Ali Uysal
"Sanat Kokan Çukurova ve Karacaoğlan"
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu
19.30 Film Gösterimi
"Bereketli Topraklar Üzerinde"
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu

Tarsus
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: Güner Baykal Toplantı Salonu
13:30 Züher Cabbur (Şair/Suriye)
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu
14:15 Ara
14:30 Dr. Suud Kbaylet (Şair-Yazar/Ürdün)
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu
15:15 Ara
15:30 Prof. Elçin İskenderzade (Yazar-Bilimadamı/Azerbaycan)
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu
16:15 Ara
16:30 Konser
Orpheus Müzik Grubu/İstanbul
"Orpheus Özlemiyle Berdan Serinliği..."
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu
17:30 Ara
19.30 Sinema Gösterimi
"Sacco ile Vanzetti"
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu

Tarsus
27 Nisan 2009, Pazartesi

Etkinlikler: Güner Baykal Toplantı Salonu
13:30 Enver Eskisındı
"Çukurova'dan Anekdotlar"
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu
14:15 Ara
19:30 Film Gösterisi
"Devrimci Gençlik Köprüsü"
Yer: Güner Baykal Toplantı Salonu

Antakya
24 Nisan 2009, Cuma

Etkinlikler: TYS / ATSO / Hayyam Kitap Kafe / Saklı Ev / Kültür Merkezi
11:00 Film Gösterimi
"Che"
Yer: TYS Merkezi
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Nursel Duruel
"Öykünün Saydam Kapıları Geçirgenlik ve Kalıplaşma"
Yer: Hayyam Kitap Kafe
14:15 Ara
14:30 Mario Levi
Yer: Hayyam Kitap Kafe
15:15 Ara
15:30 Sergi Açılışı
"F Klavye" Karikatür Sergisi

Etkinlik: Semih Poroy
Yer: Saklı Ev
16:00 Ara
16:15 Söyleşi
Ali Akle Orsan
İsmail Bozkurt
Prof. Dr. Ali Nesim
Suna Atun
Osman Baymak (Kosova)
Mehmet Aksoy
Yer: ATSO Salonu
19:30 Konser
Arapça-Türkçe Şarkılar
Mutassım Kandeh Grubu
İm Atölyesi Müzik Grubu
Yer: Kültür Merkezi

Antakya
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: TYS Merkezi / Hayyam Kitap Kafe / Antakya Katolik Kilisesi
11:00 Film Gösterimi
"Kazım Koyuncu Belgeseli"
Yer: TYS Merkezi
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Turhan Günay
Yer: Hayyam Kitap Kafe
14:15 Ara
14:30 Demir Özlü
"Romanımızda Bugün"
Yer: Hayyam Kitap Kafe
15:15 Ara
15:30 Nilüfer Açıkalın
Yer: Hayyam Kitap Kafe
16:00 Ara
16:15 Semih Poroy
Yer: Hayyam Kitap Kafe
16:45 Metin Fındıkçı
"Ortadoğu Şiirindeki Şiddet Lekesi"
Yer: Hayyam Kitap Kafe
17:15 Ara
17:30 Panel
"Ortadoğu'da Son Durum"
Yönetici: Tevfik Taş
Katılımcılar: Metin Turan, Ali Akle Orsan, Meysa Neami, Rıbhi Mahmut, Mehmet Arif Kassum
Yer: Hayyam Kitap Kafe
18:30 Ara
18:40 Müzikli Şiir Dinletisi
Ali Akle Orsan, Meryem Hayrbek, Meryem al Sayfi, Abdülkadir el Esved, Da'd, Az Zubayr Darduh,
Ribhi Mahmud, Hüseyin Naşvan, Dr. Raşid İsa, Mehmet Sallam Cmeyan, Muhlid al Buayt, Nurettin Bellur, Çetin Kalkan, Selamet Bağcı, Bedran Cebiroğlu, Canan Başkaya, Yaser Hasavne, Tevfik Usluoğlu, Bedir Hatem
Yer: Antakya Katolik Kilisesi

Antakya
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: TYS Merkezi / ATSO / Hayyam Kitap Kafe / Kültür Merkezi
11:00 Film Gösterimi
"Ruhi Su"
Yer: TYS Merkezi
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Ali Uysal
"İçimdeki Nazım Hikmet Vatan Hainliğinden Nasıl Kurtuldu"
Yer: ATSO
14:15 Ara
14:30 Panel
İnanç Nedir, Ne Değildir
Yönetici : Ali Balkız
Katılımcılar : Şeyh Nasrettin Eskiocak
Jozef Naseh
Mehmet Mullaoğlu
Gülağ Öz
Yer: ATSO Salonu
15:30 Ara
15:45 Hale Seval
"Edebiyat ve Yabancılaşma-Şavkar Altınel ve Yabancılık Kavramı"
Yer: Hayyam Kitap Kafe
20:00 Konser
Arapça-Türkçe Şarkılar
Mutassım Kandeh ve Ekibi
İm Atölyesi Müzik Grubu
Yer: Kültür Merkezi

Antakya
27 Nisan 2009, Pazartesi

10:00-19:00 Kent Gezisi (Müze, Saint Pierre Kilisesi, Saint Simon Manastırı, Samandağı,
Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı)

Hareket: TYS Şube Binası önünden otobüslerle
Rehber : Mehmet Karasu

İskenderun
24 Nisan 2009, Cuma

Etkinlikler: Defne Kitabevi
11:00 Sinema Gösterimi
"Ayak Altında"
Yer: Defne Kitabevi
12:00 Öğle Yemeği
14:30 Söyleşi
Yöneten : Rahmi Emeç
Katılımcılar : Ümit Yaşar Işıkhan
Çetin Kalkan
İbrahim el Hüseyni (Mısır)
Kemal Za'lul (Ürdün)
Az Zubayr Darduh (Cezayir)
Yer: Defne Kitabevi
15:30 Kapanış

İskenderun
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: Defne Kitabevi
11:00 Film Gösterimi
"Dışarısı Nasıl"
Yer: Defne Kitabevi
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Söyleşi
Meryem Hayrbek (Suriye)
Hüseyin Naşvan (Ürdün)
Yunus el Ömeri (Cezayir)
Yer: Defne Kitabevi
14:15 Ara
14:30 Enver Eskisındı
"Çukurova'dan Anekdotlar"
Yer: Defne Kitabevi
15:15 Ara
15:30 Süreyya Köle
"Her Hayat Bir Roman mı?"
Yer: Defne Kitabevi
16:15 Kapanış

İskenderun
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: Defne Kitabevi
11:00-12:50 Film Gösterimi
"Güneşli Pazartesiler"
Yer: Defne Kitabevi
13:00 Öğle Yemeği
13:30 Söyleşi
Zeki Karaaslan "Pastoral Şiir"
İlhan Kemal "Şiir, Anlam, Hiçlik"
Fuat Çiftçi "Nasıl Şiir?"
Yer: Defne Kitabevi
Etkinlik: Ötekileriz Kültür Sanat Girişimi
14:15 Ara
14:30 Söyleşi
Mehmet Ak "Sentez Öykü"
Bahattin Yıldız "-Kimlik No 666- Neyin Kimliği?"
Yer: Defne Kitabevi
Etkinlik: Ötekileriz Kültür Sanat Girişimi
15:15 Kapanış

İskenderun
27 Nisan 2009, Pazartesi

Etkinlikler: Defne Kitabevi
14:30 Muhammet Güzel
"Şiir Kimin Yanında"
Yer: Defne Kitabevi
15:15 Kapanış

Harbiye
25 Nisan 2009, Cumartesi

Etkinlikler: Harbiye Esnaf Kefalet Kooperatifi 3. Kat
11:00-12:00 Film Gösterimi
"Üç Öykü, Üç Direniş"
Yer: Harbiye Esnaf Kefalet Kooperatifi 3.Kat

Harbiye
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: Harbiye Esnaf Kefalet Kooperatifi 3. Kat
11:00 Film Gösterimi
"Devrimci Gençlik Köprüsü"
Yer: Harbiye Esnaf Kefalet Kooperatifi 3. Kat
14:00 Ayla Kutlu
"Ayla Kutlu Sokağı Sakinleriyle Tanışma ve Söyleşi"
Yer: Ayla Kutlu Sokağı
14:50 Ara
15:00 Sabahattin Yalkın
"Sabahattin Yalkın Sokağı Sakinleriyle Tanışma ve Söyleşi"
Yer: Sabahattin Yalkın Sokağı
15:45 Ara
19:00 Konser
Arapça-Türkçe Şarkılar
Mutassım Kandeh ve Grubu
İm Atölyesi Müzik Grubu
Yer: Harbiye Esnaf Kefalet Kooperatifi 3. Kat

Halep
26 Nisan 2009, Pazar

Etkinlikler: Halep Kültür Merkezi
18:00 Sergi Açılışı
"F Klavye" Karikatür Sergisi
Etkinlik: Semih Poroy
Yer: Halep Kültür Merkezi
18:30 Söyleşi
Yönetici: Turhan Günay
Katılımcılar
Süreyya Köle "Her Hayat Bir Roman mı?"
Metin Fındıkçı "Ortadoğu Şiirindeki Şiddet Lekesi"
Demir Özlü "Roman ve Tarihsel Süreç"
Tevfik Taş "Ötesi Var İyiliğin de, Kötülüğün de"
Yer: Halep Kültür Merkezi

Gaziantep
27 Nisan 2009, Pazartesi

Etkinlikler: Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
11:00 Fotoğraf Sergisi Açılışı
"Anadolu'da Tarih, İnsan ve Mekan"
Etkinlik: Uğur Pişmanlık
Yer: Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
11:30 Film Gösterimi
"Che"
Yer: Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
12:00 Öğle Yemeği
13:30 Sultan Su Esen
"Kent ve Yazar"
Kısa Öykü: Mrs. Nord

Yer: Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
14:15 Ara
14:30 Dr. Ali Akle Orsan (Şair/Yazar-Suriye)
15:15 Ara
15:30 Nazmiye Ekrad (Yazar/Suriye) - Meryem Hayrberk (Yazar/Suriye)
16:15 Ara
19:30 Konser
Grup Antik Yol
Yer: Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5745510
Online Ziyaretçi Sayısı:11
Bugünlük Ziyaret :616

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.