Et

Éteint:

(Fr.) Sönük, sönmüş, donuk, cansız. Bkz. Estinto, stinto.

\ Etike, Nazlıcan:

1993 yılında Adana’da doğdu. 2004 yılında çalışmalarına “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü”nü kazanarak başladı. Murat Esen’in flüt sınıfına kabul edilerek  flüt öğrenimine başladı. 2013 yılında Figen Akgün ile bu eğitimini sürdürdü. 2014 yılında “Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda çalışmalarını Özlem Koçyiğit ile devam ettirdi. James Galway, Raffaele Trevisani, Laura Hamm, Andrea Oliva, Bülent Evcil, Halit Turgay, Başak Ersöz, Philippe Bernold ustalık sınıflarına aktif olarak katıldı. 2010 yılından itibaren yalkıcı ve orkestra üyesi olarak çeşitli dinletiler verdi. 2015 Mayıs ayında “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası” ile yalkıcı olarak dinleti verdi. 2013-2015 mevsiminde “Anadolu Senfoni Orkestrası”nda konuk olarak çaldı. 2015 Haziran ayında “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”ndan mezun oldu.

Etimoloji:

(Fr. étymologie) Kökenbilim ya da köken bilimi. Bir sözcüğün kökeni. Bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır.Yunanca’da “sözün -kelimenin- gerçek içeriği” anlamına gelen “etymon” dan gelir. Yine Yunanca olan logia eki ile birleşerek oluşmuştur ve “etymologia” ortaya çıkmıştır. Bkz. Etimolojik. Bariton-1. Mot.

Etimolojik:

Köken bilimsel.

Etnosentrizm:

(Fr.) Etnik merkezcilik. Bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba bağlılık. Kişinin kendi kültürünü temel ve üstün olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürel dokusu açısından değerlendirmesi ile tarif edilen duygu. Etnosentrik yönelimler, uluslararasındaki rekabet arttıkça ön plana çıkar. Güçlü ve aşırı etnosentrizm, bir millete veya ırka dayalı olarak belirdiğinde oldukça tehlikeli bir boyut kazanabilir ve bir kültürel biçimlenmenin kapsamında birleşmeyi gerekli görür; bu dokunun dışında kalanlara karşı bir husumet beslenir. Etnosentrik davranışlar şiddet olaylarının, kıyım ve zorbalıkların, işkencelerin, fanatik milliyeçiliğin beslendiği bir kaynaktır. Etnos: (Yun.) Halk ve Centre: (Fr.) Merkez kelimelerinin birleşmesi ile oluşam bir terimdir. Belirli bir gruba dahil olan insanların diğer grupları ötekileştirmelerini betimleyen bir terimdir.

Etüd:

Bkz. Çalışmalık.

Etüd-Yapıt:

Hem çalışmalık olarak işlevi olan hem de yazılış biçimi olarak bir eser içeriğine ulaşabilmiş olan küğsel yaratılara verilen isim; hem etüd hem yapıt (eser) karakteri taşıyan küğsel ürün.

Etüt:

Bkz. Etüd, çalışmalık.

Etwas:

(Alm.) Biraz, birazcık, az, azıcık. Bir şey.

Etwas bewegt:

(Alm.) Biraz canlı, canlıca. Bir miktar dalgalanarak, dalgalı, çalkantılı. Heyecan katarak. Azıcık canlı, canlanarak.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5850719
Online Ziyaretçi Sayısı:12
Bugünlük Ziyaret :515

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.