Eg

Égal:

(Fr.) Eşit, değişmez. Kararlı. Düz, düzgün.

Égalè:

(Fr.) Eşit, eşitleme, eşitlik. Bkz. Eguale, equal. Ègal, également, égalite.

Également:

(Fr.) Eşit olarak. Eşitçe.

Égaler:

(Fr.) Eşit olmak. Bir olmak, bir tutmak.

Égalisation:

(Fr.) Eşitleme, eşit kılma. Bir tutma.

Égalité:

(Fr.) Eşitlik. Düzlük, düzgünlük.

\ Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi:

“Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” 18 kişilik bir topluluk olarak kurulan “Ege Oda Orkestrası”nın devamıdır. 1989 yılında viyolonsel sanatçısı Aziz Gürerk tarafından kurulmuş ve müdürlüğünü de Alp Gültekin üstlenmiştir. Büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren topluluk “İzmir Devlet Opera ve Balesi”nin desteği ile üç yıl kadar dinletilerini İzmir ve çevresinde aralıksız olarak gerçekleştirmiştir. Yapılan dinletilere Suna Kan, Ruşen Güneş, Gülden Turalı, Yusuf Güler Aksöz, Iosif Conta, Alexander Samouil gibi yalkıcılar ve yönetkenler katılmışlardır. İzmir’in oldukça uzun süre varlığını sürdürmeyi başarmış olan bu seçkin topluluğu o yıllardaki ekonomik düzensizlik ve diğer etkenler nedeniyle dağılmaya başlamış, ancak 1992 yılında gruptan Alp Gültekin önderliğinde dört sanatçı bu birlikteliği korumaya karar vererek “Ege Yaylı Dörtlüsü” adı altında dinletilerini sürdürmeye devam etmiştir. Yıllar boyu birlikteliğini bozmadan etkinliklerini sürdüren bu dördül Kartal Akıncı (keman), Gündüz Öğüt (keman), Alp Gültekin (viyola) ve Hakkı Çoban (viyolonsel)’dan oluşmaktaydı. İzleyen süreçte Kartal Akıncı ve Gündüz Öğüt’ün ayrılmaları ile Hakan Özaytekin (keman) ve Özgecan Günöz (keman) topluluğa katılarak önemli dinletiler gerçekleştirildi. 2004 yılının sonlarında kontrabas sanatçısı Bülent Oral’ın da katılması ile topluluk beş kişiden oluşmaya başladı, böylece grubun çalışmaları “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” adı altında devam etti. Topluluğun kuruluş amaçlarının başında antik kentlerde dinletiler vermek geldiği için sanatçılar özellikle yaz aylarında Selçuk-Efes’te düzenlenen özel dinletilerle geniş bir kitleye seslenmekte, ayrıca kış mevsimi içinde İzmir ve çevre illerde dinletiler vermeyi sürdürmektedirler. İlkleri gerçekleştiren “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” Türkiye’nin birçok antik kentinde ve bölgesinde ilk kez dinletiler veren grup olarak tanınmışlardır. “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” orta çağ küğünden klasıl, romanıl dönemlere ve çağdaş küğden pop-rock’a dek uzanan geniş bir dağara sahip olup çok sayıda yaratının da ilk seslendirilişlerini gerçekleştirmiştir. Bu yaratılar arasında Boccherini’nin “Stabat Mater” isimli yaratısının orijinal yazımının 2005 yılında İzmir “Elhamra Salonu”nda çalınışı, Dvorak’ın “İki Vals”inin 2006 yılında İzmir “Anglikan Kilisesi”nde yorumlanması ile “Beatles Grubu”nun 17 şarkısının yaylı çalgılar için düzenlenmiş biçiminin 2009 yılında “İzmir Sanat ve Ekonomi Üniversitesi”nde seslendirilmesi sayılabilir. Çekirdek kadro olarak beş kişiden oluşan grup yaratıların yapısal durumuna göre esnek bir şekilde biçimlenmeyi başararak konuk sanatçılar almakta ve yalkıcılara eşlik edebilmektedir. İki kez İstanbul’a davet edilen topluluk 2006 yılında “Boğaziçi Üniversitesi” tarafından düzenlenen “Mozart Festivali” etkinliklerine katılmış ve “Albert Long Dinleti Salonu”nda dinleti vermiş, ayrıca 2007 yılında “Afife Jale Ödül Töreni”ni nedeniyle “Lütfi Kırdar Salonu”nda yer almıştır. Topluluk bu tarihten başlayarak ikinci kemana Tolga Akın’ı ve viyolonsele Arzu Gök’ü katarak dinletilerini sürdürmüştür. Yalkıcı olarak sopran Birgül Su Ariç ve yine sopran Linet Şaul konuk sanatçı olarak dinletilere katılmışlardır. Alp Gültekin’in yaptığı düzenlemelerle bu topluluk Türkiye’de bir başka ilki gerçekleştirmiştir. “Beatles”ın şarkıları Gültekin tarafından yaylı beşil kadrosuna uyarlanmış, klasıl biçemde ve yaylı çalgıların tüm tınısal özellikleri kullanılarak yepyeni bir boyuta taşınmıştır. “Ekonomi Üniversitesi”, “İzmir Sanat” ve “Havagazı Çim Sahası”nda verilen üç dinleti büyük ilgi ve beğeni derlemiştir. “Pop-Rock Dinletileri” olarak topluluğa yeni bir soluk getiren bu etkinlikler yeni projelerin önünü de açmıştır. Son olarak “Abba” ve “Queen”in küğlerini hazırlayan Alp Gültekin 24 Mart 2010’da “İzmir Sanat”ta yeni bir dinleti için hazırlandıklarını belirtmektedir.. “Efes Antik Kenti”, “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” için ayrı bir önem taşımaktadır. Dünyanın en önemli antik kentlerinden birisi olan Efes, Selçuk ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Özellikle Nisan ayından itibaren dünyanın her yerinden binlerce turist bu antik kente akın eder, karış karış dolaşır, doyasıya inceler. Eşsiz görsel zenginliğinin yanısıra bu kentin kapsadığı tüm alan ve mekanlarda dinletiler verilir; işitsel zenginliğin de katkısıyla Efes bir başka olur. İşte bu antik kent “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi”nin uluslararası iletişim için kullandığı bir güzelliktir ve şanstır. Turizm şirketleri tarafından düzenlenen özel dinletilerle dünyaya seslenen ve büyük beğeni kazanan grup geniş uluslararası dağarına eklediği Türk bağdarlarının yaratılarını da bu dinletilerde seslendirmektedir. Grup yaz mevsimi boyunca gerçekleştirilen bu özel dinletilerde çoğunluğu Alman ve Amerikalı olmak üzere tüm dünyadan gelen 6.000’i aşkın turiste sesini duyurabilmektedir. “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” ayrıca açıklamalı eğitim dinletilerine de büyük önem vermektedir. “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası” ve “İzmir Devlet Opera ve Balesi” müdürlüklerinin verdikleri destek ile Ekim-Mayıs aylarını kapsayan dinleti mevsimi boyunca dinletilerini İzmir içinde ve çevre il, ilçelerinde sürdüren beşli, çalışmalarına bir CD kaydı ile devam etmek arzusundadır.

\ Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi + Perküsyon (Klasik-Pop-Rock-Caz):

Alp Gültekin tarafından 1996 yılında kurulan topluluk, “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”, “İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası” ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı”nda görev yapmakta olan sanatçılardan oluşmuştur. Önceleri klasıl küğ dağarlarını geliştiren beşil, sonraları pop-rock ve caz küğü türüne de yönelmiş ve verdikleri dinletilerle büyük beğeni kazanmışlardır. Bazı yaratıların Türkiye’de, bazı yaratıların ise İzmir’de ilk seslendirilişlerini gerçekleştirmişlerdir. Bunların arasında Boccherini’nin “Stabat Matter”i ilk orijinal versiyonunu “İzmir Operası Elhamra Salonu”nda (2005), Dvorak’ın “İki Vals”ini “Anglikan Kilisesi”nde (2006) ve caz, pop-rock türünde ünlü topluluk ve şarkıcıların hit olmuş şarkılarını kendilerine özgü bir formatta düzenleyerek ilk kez seslendirmişlerdir. 1996 yılında “Ege Yaylı Çalgılar Dörtlüsü” olarak klasıl küğ dağarlarını geliştiren topluluk, 2004 yılında kontrabas sanatçısı Bülent Oral’ı da aralarına alarak “Beşli” olmaya karar verdi. Kontrabas’ın eklenmesi ile dağarları daha da genişlemiş oldu. Topluluk bu kadrosuyla uzun bir süre etkinliklerini sürdürdü. Kuruluş amaçlarının başında antik, turistik il ve ilçelerde dinletiler vermek olması nedeniyle, özellikle yaz aylarında “Selçuk-Efes Antik Bölgesi”nde sık ve düzenli etkinlikler ile geniş bir kitleye (yerli-yabancı) seslenmekte, ayrıca kış mevsimi içinde İzmir’de ve çevre il, ilçelerde dinletilerini sürdürmektedirler. “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” Türkiye’nin birçok antik yöresinde ilk kez dinleti vererek öncü olmuş bir topluluktur. Topluluk bu etkinlikleri ile yılda ortalama onbin turiste sanatımızı tanıtarak turizme büyük katkıda bulunmaktadır. “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” eserlerin yapısına göre konuk sanatçı almakta, yalkıcılara eşlik edebilmektedir. Bu anlamda yalkıcı olarak opera sanatçıları soprano Birgül Su Ariç ve soprano Linet Saul konuk sanatçı olarak bazı dinletilerde yer almışlardır. İki kez İstanbul’a davet edilen topluluk, “Boğaziçi Üniversitesi” tarafından düzenlenen “Mozart Festivali” etkinliklerine katılmış ve büyük beğeni almıştır. (2006 Albert Long Salonu - Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul) Bu dinletinin getirdiği beğeni üzerine “Afife Jale Tiyatro Ödülleri” töreni gecesinde dinleti vermek için davet edilmişlerdir ve böylece bu tören gecesine İstanbul dışından davet edilen ilk oda küğü grubu olmuşlardır. (Lütfi Kırdar Salonu - 2007 / İstanbul) “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” uzun yılların getirdiği birikim sonucunda orta çağ küğünden klasik, romantik, çağdaş küğe uzanan birçok yaratıyı içine alan bir dağarcığa sahip olmuştur. İşte bu noktada bazı şeylerin de değişmesi gereği doğmuştur. Küreselleşme süreci içinde dünyada yaşanan her şeyde olduğu gibi sanatın da değişime uğraması bir gerçektir. Bu nedenle topluluğun gelişmelere ayak uydurması kaçınılmaz olmuştur. Klasıl küğ biçiminde, klasik-akustik çalgılarla caz, pop-rock küğü yapma fikri bu nedenlerle ortaya çıkmıştır. Alp Gültekin’in ilk denemesi olan “Beatles” şarkıları üzerine düzenlemeleri, 17 parça olarak bu şekilde ortaya çıktı ve ilk dinleti “İzmir Sanat Salonu”nda gerçekleşti. (Mart / 2009) Böyle bir dinleti Türkiye’de ilk kez yapılmıştı. Büyük ses getiren bu dinleti sonrası hemen “Havagazı Çim Saha Dinletisi” ve “Ekonomi Üniversitesi Salonu”nda gerçekleşen dinletilerin getirdiği olumlu tepkiler üzerine grup bu yolda devam etme kararı aldı. Alp Gültekin’in yaptığı düzenlemelerle Türkiye’de başka bir ilki gerçekleştiren topluluk caz, pop-rock küğünü klasıl biçimde, yaylı çalgıların tüm tınısal özelliklerini kullanarak 250 şarkılık bir dağara sahip olmuşlardır. Bu yeni yönelim topluluğa yeni bir soluk kazandırmış ve yeni projelerin önünü açmıştır. “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi” aralarına vurmalı çalgılar sanatçısı Ali Çetir’i alarak “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi + Perküsyon” adı ile yola koyulmuşlardır.

Együtthangzás:

(Macarca) Bkz.: Konsonans.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:6070997
Online Ziyaretçi Sayısı:19
Bugünlük Ziyaret :251

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.