Ai

Aid:

(İng.) Türkçe karşılığı “yardım” demektir. Bu kelime bir endüstri halini almış bulunan küğ sektörünce “yardım” amaçlı etkinlikleri isimlendirmek ve küğsever kamuoyuna duyuru yapmak için kullanılmaktadır. Bir kişi, bir kurum, bir ülke ya da herhangi bir şey (sağlık, deprem, doğal afetler vb.) yararına dinleti verilmesi, şenlik veya festival düzenlenmesi, bu etkinliklerde görev alan küğcülerin olayı tamamen karşılıksız ya da çok sembolik rakamlarla gerçekleştirmeleri, bu etkinliklerden derlenen paraların kamu yararına harcanması hedeflenir. Bir bakıma küğ endüstrisinden büyük rakamlar kazanan küğcülerin ve küğ şirketlerinin dünya toplumu karşısında aklanma ve sevimli bir tavır takınma operasyonudur. Küçük çaplı organizasyonlarda da aynı isim kullanıldığı gibi “Live Aid”, “Farm Aid” gibi pek tanınmış yardım dinletileri de bulunur.

Aile matinesi:

Tiyatro, sinema vb. eğlence yerlerinin sadece kadın ve çocuklar için düzenledikleri gösteri. Bkz. Matine.

Air:

Şarkı, ezgi, melodi (Fransa, İngiltere). Küğ dilinde ardış (süit) ve partita'larda sadece çalgılarla çalınan ya da yorumlanan bölüm. Bkz. Arya, Aria.

Air Serioux:

(Fr.) Ciddi küğsel ezgiler için kullanılır. Ağır başlı hava. Ciddi nitelik taşıyan küğ yaratısı.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:6074465
Online Ziyaretçi Sayısı:14
Bugünlük Ziyaret :635

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.