Re

Re Majör Gamı, Re Majör Dizisi:

Bkz. Büyük Re Dizisi.

Realizasyon:

Fransızcadan dilimize geçen bu kelime “gerçekleştirme, gerçekleşme” anlamına gelmektedir.

Rebemol Majör Gamı, Rebemol Majör Dizisi:

Bkz. Büyük Rebemol Dizisi.

\ Recebov, Oktay:

Azerbaycanlı bağdar, sanatçı ve küğ öğretmeni. 5 Nisan 1941 tarihinde Bakü’de dünyaya geldi. “Rusya Pedagoji ve Sosyal Bilimler Akademisi”ni bitirdi. Yüksek eğitiminin ilk basamağını 1958-1963 yılları arasında “Azerbaycan Devlet Pedagoji Enstitüsü”nün “Fizik ve Üretimin Esasları Fakültesinde aldı. Yüksek lisans eğitimini “Fizik Enstitüsü”nde tamamladı. Sanatçı 1969 yılında “Azerbaycan Devlet Konservatuvarı”nı bitirdi. 116 numaralı akşam okulunda fizik, 1 numaralı küğ okulunda küğ öğretmenliği yaptı. “Azerbaycan Bilimsel Araştırmalar ve Pedagojik Bilimler Enstitüsü”nde önce araştırma görevlisi, sonra da kıdemli araştırmacı ve en sonunda da şube müdürü görevlerinde bulundu. Sanatçı “Üzeyir Hacıbeyli Küğ Akademisi”nde “Azerbaycan Halk Küğü” kürsüsünde profesör olmuştur. Bağdar olarak 4 opera, 3 küğlü komedi, 3 sinfoni, 2 oratoryo, 1 kantat ve 500 civarında şarkı bağdamıştır. Pedagoji ve küğ ile ilgili 10 monografi, 70 kitap, ders kitabı ve program, yüzden fazla makale kaleme almıştır. Oktay Recebov’un “Çocuk Şarkıları” 6 ciltte toplanmıştır. Recebov’un çocuk şarkıları vatanperverlik şarkıları, bitkiler ve hayvanlara ait doğa şarkıları, sayılara adanmış şarkılar, çarpım tablosuna adanmış şarkılar ve ebeveynlere yönelik şarkılar şeklinde gruplanmaktadır. Sanatçının yazdığı operalar: 1) “Güzel Fatma” çizgi film-opera (1992 - Azerbaycan halk masalına dayanmaktadır), 2) “Hayır ve Şer" (İyilik ve Kötülük) Çocuk Operası (1994 - Nizam-ı Gencevi’nin metinlerine dayanarak), 3) “Serçecik” Çocuk Operası (2012 - cönk yazarı Sevinç Nurukızı). Küğlü komediler: 1) Elin Cebinde Olsun” (2001 - cönk yazarı Akşin Babayev), 2) “Şeytanın Yıldönümü” (cönk yazarı Akşin Babayev) Makale ve Kitapları: “Küğ ve Manevi Terbiye” (1995 - Monografi), “Küğ” (1998 - I. Sınıf İçin Derslik, Rusça), “Küğ” (1998 - II. Sınıf İçin Derslik, Rusça), “Dahilik Fenomeni Hakkında Ne Biliyoruz?” “1999 - Musiqi Dünyası Dergisi No. 1”

Rechts:

(Alm.) Sağ, sağa, sağda. Sağ el. Bkz. Dritta, droite.

Recitare:

Ezbere çalmak ya da yorumlamak, bellekten çalış.

Recitatif (Recitatif, Resitatif):

Bir opera, oratoryo veya passion'da esas olarak özetleyici ve şarkı tarzını andırır şekilde söylenen pasajlar, düz konuşmayla küğsel hava (arya/aria) arasında bir ifade tarzı. Farklı şekilleri vardır.

Recitatif Secco:

"Continuo" bir çalgı ile sade bir tarzda eşlik edilen şekil; yaylılarla bu eşlik daha sanatlı yapılır.

ReEkspozisyon:

Bkz. ReExposition.

Reel:

(İng.) Büyük Britanya (İngiltere) ile Danimarka'da geçmiş dönemlerde pek sevilmiş olan eski ve kıvrak bir kırındır.

ReExposition:

Yeniden yapılan sergileme, sonat formunda serginin yeniden işittirilmesi.

Refrain:

Nakarat, tekrarlanan bölüm.

Register:

Küğsel ifadede ses genişliği... Ses alanı anlamında da kullanılır.

Registre:

Orgda bir seri boru ya da klavsende bir seri tel... Bu boru veya teller basınç veya çekme yapan bir düğme aracılığıyla tuşlara bağlantılıdır. Büyük orglarda fazla sayıda, büyük klavsenlerde birkaç tane registre bulunur.

Regulier:

Düzenli, kurallı.

Reinecke, Carl:

23 Haziran 1824 tarihinde Hamburg yakınlarındaki Altona kasabasında dünyaya gelen Alman küğ adamı, piyanist, orkestra yönetkeni, öğretmen ve bağdar Carl Reinecke’nin yaşamı şaşırtıcı bir değişim dönemini kapsıyordu. Reinecke, Ludwig van Beethoven’in “Dokuzuncu Sinfonisi”nin ilk kez çalındığı yılda doğdu ve Stravinsky’nin “Ateş Kuşu Balesi”nin ilk kez sahnelendiği yılda sonsuzluğa göç etti. “Leipzig Konservatuvarı”nın yöneticiliğini de üstlenen Reinecke’nin verdiği ürün genliği çok kapsamlıdır. 200’ün üzerinde yayınlanmış olan yaratısı bulunmaktadır. Bunlar operaları, sinfonileri, konçertoları, öğretim amaçlı parçaları ve Mozart ile Beethoven’in konçertoları için yazılmış kadansları içermektedir. Reinecke 10 Mart 1910 tarihinde Leipzig’de sonsuzluğa göç etmiştir.

Rejouissance:

Eski ardışlarda "scherzo" tarzında bir bölüm. Örnek: Johann Sebastian Bach'ın 4. Açımlığı...

Relatif:

İlgili, akraba. Küğde Büyük Do ile küçük la gibi...

Relatif:

Göreceli.

Relevé:

Balede parmaklar üzerinde yükselmek.

Relever:

Yükselmek, kalkmak.

Religioso:

(İt.) Dini, dindarca. Dini, dinsel. Dinsel uslupta. Dindar bir biçimde.

Remileme:

Solfej, remileme yapmak, solfej yapmak. Ses eğitimi, ses eğitimi yapmak. Bkz. Solfej. Solfège, solfeggiare, solfeggio.

Rentré:

Yeni giriş.

Rentrer:

Yeniden girmek.

Renverser:

Çevirmek, alt–üst etmek, üstüste iki notanın yerlerini değiştirmek.

Repeat:

(İng.) Tekrar, tekrarlamak. Yeniden yayınlamak, bir kez daha yayına sokmak. Nakarat, nakarat işareti. Yinelemek. Tekrar etmek, tekrar edilen şey. Tekerrür, tekerrür etmek. Yinelem. Yinelenen.

Répertoire:

(Fr.) Repertuvar, dağarcık. Derleme, dizin. Bkz. Dağar.

Repertory:

(İng.) Oyun listesi. Dağar, dağarcık. Depo, kaynak. Hazine, repertuar. Dinleti programı. İzlencenin içeriği. Seslendiride yer alan yaratıların tümü. Aynı tiyatroda oynanan oyunların tümü. Öğrenilmiş ve elde hazır tutulan parçalar. Bkz. Répertoire, repertuvar, repertuar. Dağar, dağarcık.

Repeter:

Tekrarlamak.

Repetisyon:

Bkz. Repetition.

Repetiteur (Repetitör):

Prova yaptıran, tekrar ettirerek öğrenmeyi sağlayan kişi. Genellikle şan sanatçılarının çalışmalarında piyano ile eşlik eden sanatçılar için kullanılan bir terimdir.

Repetition:

Tekrar etmek, prova etmek.

Repetizione:

Tekrar, prova.

Replica:

(İng., İt.) Aslına çok benzeyen, kopya. Replika. Yineleme, tekrar, tekrarlama, tıpatıp aynı. Eşi, ikinci nüshası. Eseri, sanatçının kendi yaptığı kopyası. Reprodüksiyon.

Replique:

Replik.

Réponse:

(Fr.) Cevap, yanıt, karşılık. Katolik kiliselerinde bir tarafta bir veya birkaç ses, diğer tarafta ise bir koro tarafından söylenen veya okunan sözler.

Réprise:

(Fr.) Tekrarlanan kısım veya bölüm. Sonat formunun bir kısmı. Yeniden ele alma. Bir kez daha gözden geçirme. Yeniden ele geçirme. Yeni atılış. Bir hamle daha. Tekrar oynama ya da seslendirme. Bkz. Röpriz.

Resonanz:

(Alm.) Rezonans. Titreşim. Yankı, akis. Seselim.

Résoner:

(Fr.) Bkz. Résonner.

Résonner:

(Fr.) Çınlamak, çıngırdamak, şıngırdamak, yankı vermek. Rezonans yapmak. Bkz. Résoner.

Response:

(İng.) Yanıt, cevap, karşılık. Tepki, yansıma. Ses verme, cemaatin papazdan sonra tekrarladığı ilahi. Geri bildirim.

Retard:

Bkz. Gecikme. Gecikim.

Retto:

(İt.) Doğru, ileri.

\ Reversy, Roger:

Asnieres-sur-Seine (Paris) doğumlu Roger Reversy, (1919-2011?) Roland Lamorlette ile bir yıl çalıştıktan sonra, 1937 yılında “Paris Ulusal Konservatuvarı”na Louis Bleuzet’nin  sınıfına girdi. Savaş nedeniyle 1939-1942 arası etütlerine üç yıl ara verdi. Aynı sene Haziran ayında Mr. Bajeux sınıfında birincilik ödülü aldı. Roger Reversy “Opéra Comique”, “Lamoureux”, “Colonne”, “Société des Concerts du Conservatoire” orkestralarında  obuvacılık kariyerine başladı. Pek çok film küğü kayıtları ve radyo izlencelerine katıldı. 1949-1984 yıllarında Ernest Ansermet’in daveti üzerine “Orchestre de la Suisse Romande (OSR) Orkestrası”nda yalkın obuvacı olarak çaldı. Roger Reversy orkestra küğcülüğünün yanı sıra, 1958-1984 senelerinde “Cenevre Konservatuvarı”nda obuva öğretmenliği yaparak Ayser Vançin’in de aralarında olduğu birçok yalkıcı obuvacı yetiştirdi. 1967 yılında kaydettiği Charles Chaix’nin “Choral” isimli bağdası, O’nun en sevdiği yaratılardann biridir. (Katkısı için sayın Ayser Vançin’e teşekkürlerimle...)

\ Rey, Cemal Reşid:

1904 yılında doğmuş olan Cemal Reşid Rey orkestra yönetkeni, piyanoçalar, bağdar ve eğitimci olarak tanınmış bir küğcümüzdür. Bu pek önemli sanatçı aynı zamanda “Türk Beşleri”  olarak bilinen grubun da bir üyesidir. “Dar-ül Elhan”da (sonraları ismi “İstanbul Belediye Konservatuvarı olmuştur) bağdama ve piyano öğretmenliği yapmış olan Rey, yeni kurulan “Türkiye Cumhuriyeti”nin direngen bir sanat savaşımcısı olmuştur. 1923 yılından itibaren kendini adamış olduğu idealleri doğrultusunda Türk kültür ve sanat yaşamına tüm gücüyle hizmetlerde bulunmaya başlamıştır. Bu nedenle ülkeye dönüşünden başlayarak yoğun bir çalışma içerisine girmiştir. 1926 yılında yukarıda adı geçen kurumda bir de koro kuran sanatçı çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Ayrıca, “İstanbul Şehir Orkestrası”nın temelini oluşturan ve ilk çekirdeği sayabileceğimiz “Yaylı Çalgılar Topluluğu” da 1934 yılında kendisi tarafından kurulmuş ve çalıştırılmıştır. Tam bir “İstanbul Beyefendisi” olan sanatçı mükemmel bir fransızca bilgisine sahipti. Bazı yaratıları arasında “Sultan Cem Operası-1924”, “Bebek Efsanesi Sinfonik Şiiri-1928”, “Lüküs Hayat Opereti-1933” ve “Fatih Sinfonik Şiiri-1953” yer almaktadır. Cemal Reşid Rey 1985 yılında yaşama gözlerini yummuştur.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5740273
Online Ziyaretçi Sayısı:6
Bugünlük Ziyaret :720

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.