17.11.2014 / İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu

17.11.2014 / İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu

17 Kasım 2014

Saat: 8.30-9.30
Kayıt

Saat: 10.00-11.00
Açılış Konuşmaları
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi

1. Oturum
Saat: 11.00-12.00
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi

Başkan: Prof. Dr. M. Hakan Cevher
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Necati Gedikli-Öğretim Üyesi
"Müzik Sanatında 'Gelenek ve Yenilik' Dengesinin Önemi"

Doç. Dr. Feyzan Göher Vural
Niğde Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
"Türkiye'de Yaşayan Kazak Türklerinin Müzikal Kimliklerini Koruma Durumu: Niğde Altay Köyü Örneği"

Yrd. Doç. Dr. Emine Filiz Dürük
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı-Öğretim Üyesi
"Albüm Yapımında Postprodüksiyon Anlayış"

Yrd. Doç. Dr. Ozan Baldan
Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü-Öğretim Üyesi
"Üretim-Tüketim İlişkileri, Eser Sahipliği ve Telif Hakları Açısından Modernite, Postmodernite, Gelenek"

1. Oturum
Saat: 13.15-13.30 Dinleti
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Anatolia Horn Quartett

Saat: 13.30-15.00
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi

Başkan: Prof. Berrak Taranç
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Üyesi

Koray Ilgar
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü-Araştırma Görevlisi
"XIX. Yüzyıl Sonunda İstanbul'un Pera ve Galata Semtlerindeki Çalgılı Gazinoların Müzik Kültürü"

Barış Gürkan
Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü-Öğretim Görevlisi
"Modern Otantisite, Postmodern Otantisite ve Geleneksel Otantisite Bağlamında Orta Anadolu Abdal Müziği"

Çiğdem Baloğlu
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü-Öğrenci
"Gelenekten Moderniteye Müzik"

Tolga Darcan
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü
"Yalancı' Bir Gelenek: Kırıka Müziği"

Güven Aslan
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Türk Müziği Anabilim Dalı-Yüksek Lisans Öğrencisi
"Geleneğin Modernleşmesi, Modernin Gelenekselleşmesi: İzmir'de Düğünlerde Synthesizer Kullanımı"

1. Oturum
Saat: 13.15-13.30 Dinleti
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Amfisi

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Görevlileri

Saat: 13.30-15.00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Amfisi

Başkan: Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Doç. Dr. Hanefi Özbek
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Öğretim Üyesi
"Türk Müziği Ana Dizisi İçin Bir Öneri"

Yrd. Doç. Dr. Güldeniz Ekmen
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Öğretim Üyesi
"Melodik Yapı Bakımından Günümüzde Gelenek"

Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar-Öğretim Üyesi
Emre Zeytinci-Yüksek Lisans Öğrencisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
"Geleneksel Türk Sanat Musikisi'nde Taksim ve Kadın"

Dr. Özgen Küçükgökçe
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Okutman
"Urmevi'nin Kitabu'l-Edvar'ı ile 20. Yüzyıl Eserlerinde Müzik Kuramı Anlatımının Farklılıkları"

Özge Zeybek
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Araştırma Görevlisi
"Müzikte Modernleşmenin Simgesel Bir Örneği: Münir Nurettin Selçuk"

1. Oturum
Saat: 15.15-17.45
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Başkan: Prof. Dr. Ayhan Erol
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Öğretim Üyesi

Prof. Berrak Taranç
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
"Midilli Ada Kültüründe Taksiyarhis (Baş Melek) Şenliklerinin Müziğe Yansıması"

Bilgihan Bozok
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Doktora Öğrencisi
Doç. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Öğretim Üyesi
"Pesna Pratiğinde Dönüşüm ve Süreklilik: Breznitsa Pomak Topluluğu Örnek Olayı"

Doç. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Öğretim Üyesi
"Bir Ulus Devletin Kültürel İnşası: Cumhuriyet Dönemi Bergama'sında Müzik ve Sosyokültürel Dönüşüm"

Yrd. Doç. Dr. Levent Ergun
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Öğretim Üyesi
"Yörük Kimliğini Müzik Yoluyla Müzakere Etmek: Karakoyunlu Aşireti"

Dr. Serap Akdeniz
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı-Öğretim Görevlisi
"Tahtacı Kültürel Belleğinin Aktarımı Bağlamında İzmir Tahtacılarının Müzik Pratikleri"

Ali Keleş
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Doktora Öğrencisi
"Metinlerarasılık: Popüler Müzikte Bir Anlam Üretim Aracı"

1. Oturum
Saat: 15.15-17.45
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Amfisi
Başkan: Doç. Dr. Timur Vural
Niğde Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı-Öğretim üyesi

Yrd. Doç. Dr. Maruf Alaskan
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Üyesi

Şarman F. Çağnur
Ege Üniversitesi Türk Dünyası-Yüksek Lisans Öğrencisi
"Kültürel Miras Olarak Şaman Davulu Yapımı ve Türklerin Kadim Evren Algısı"

Yrd. Doç. Dr. Maruf Alaskan
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
Zafer Baykal
Zefudu Eğitim Sanat Merkezi Koordinatörü
"Nevşehir Avanos Bölgesi ve İzmir Menemen Bölgesi Toprağından Üretilen Seramik Vurma Çalgıların Hammadde ve İşleme Yöntemlerine Bağlı Olarak Ses Özelliklerinin Karşılaştırılması"

Dr. Murat Küçükebe
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Araştırma Görevlisi
"Modernleşme Sürecinde Zanaatkar ve 'El Yapımı'nın Kısa Serüveni"

Kostas Pikoulos
Midilli Ege Üniversitesi-Doktora Öğrencisi
"Selanik Müzik Sahnesinde Gelenek ve Postmodernizm Akımları; Manolis Rasoulis (Yeni Rebetiko Bestekarı-Müzisyeni) ve Nikos Papazoglu (Ballad Bestekarı-Müzisyeni)"

Ümit Çiçekçioğlu
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Programı-Yüksek Lisans Öğrencisi
"Bağlamada Eşik Yerleri ve Oranları Üzerine Bir Öneri"

İrfan Çalık
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Öğretim Görevlisi
"Gelişen Dünyada Tulum Enstrümanının Elektronikleşen Enstrümanlar Arasında Yerini Alması"

18 Kasım 2014

1. Oturum
Saat: 9.00-10.30
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Başkan: Prof Dr. Ahmet Yürür (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Timur Vural
Niğde Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
"Günümüz Mehter Müziğinin Geleneksel Kimliği"

Dr. Esin de Thorpe Millard
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Araştırma Görevlisi
"Postmodern Müzikte 'Belirlenmemişlik' Kavramı: John Cage"

Yrd. Doç. Dr. Özge Gülbey Usta
Yaşar Üniversitesi Sahne ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü-Öğretim Üyesi
"Modern Türkiye'de Senfonik Müzik, Opera ve Bale'nin Himayesi"

Dr. Orhan Baba
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
"Muzika-i Hümayun'dan Silahlı Kuvvetler Müzik Akademisi'ne"

Yıllar Turan
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Programı-Yüksek Lisans Öğrencisi
"Musiki İnkılabının Uzantısı Olarak Halk Evlerindeki Halk Musikisinin Toplumsal Bellek ve Kültürel Kimliğe Etkileri"

1. Oturum
Saat: 9.00-10.30
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Amfisi
Başkan: Prof. Dr. Bülent Alaner
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Paolo Susanni
Yaşar Üniversitesi Sahne ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü-Öğretim Üyesi
"The Synthesis of Art-Music and Folk Music Sources in The Piano Music of Bela Bartok"

Doç. Dr. Onur Nurcan
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Elif Aktuğ
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Alper Kazancıoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
"Modernizm/Postmodernizm Bağlamında Opera Sanatı"

Tuğba Aydın Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi-Doktora Öğrencisi
"Müzik Sektöründe Nostalji Öğesinin Yeniden Üretim ve Tüketimi"

Kubilay Mutlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Doktora Öğrencisi
"Uçsuz Bucaksız Bir Azınlık Olarak Kesmeşeker Hayranları: İnternette Benliğin Sunumu"

Gonca Görsev
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi-Araştırma Görevlisi
"Ahmet Adnan Saygun'un Demet Süitindeki Türk Halk Müziği Unsurlarının İncelenmesi"

1. Oturum
Saat: 10.45-12.15
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Başkan: Doç. Dr. Feyzan Göher Vural
Niğde Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Bahadır Tutu
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
Beril Çakmakoğlu
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Görevlisi
Hande Devrim Küçükebe
Ege Üniversitesi TDAE Türk Halk Bilimi-Doktora Öğrencisi
"Klasik Kemençe Eğitiminde Modernleşme"

Dr. Çağrıhan Erkan
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Görevlisi
"Türk Müziği Açısından Çalgı Öğrenim Süreci: Bir Bakış"

Almila Tuna
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Programı-Yüksek Lisans Öğrencisi
"İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Bağlamında Türk Müziğinde Obuva Çalgısı Kullanımı"

Nurettin Karakuş
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Yüksek Lisans Öğrencisi

Beste Esen-San. Yet.
Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
"Kemençe İcralarında Postmodern Söylemler"

1. Oturum
Saat: 10.45-12.15
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Amfisi
Başkan: Doç. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Öğretim Üyesi

İdris Ersan Küçük
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Öğretim Görevlisi
"Karekod Kodlama Sisteminin Dans, Müzik ve Çalgı Yapım Eğitiminde Kullanımı"

Gonca Demir
İTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı
"Türk Halk Müziği Fonotik Notasyon Sistemi/THMFNS'nin Genderlekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi"

Seyhan Canyakan
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü-Doktora Öğrencisi/Piyano Öğretmeni
"Profesyonel Müzik Kayıtlarında Bir Üretim, Aktarım ve Perde Doğrulama Aracı Melodyne"

Deniz Saltuğ
Haliç Üniversitesi-Yüksek Lisans Öğrencisi
"Sosyo Kültürel Bağlamda Geleneğin Aktarımında Taş Plakların Önemi"

Aydın Birkan Özkan
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı-Öğrenci
"Alevi Gelenekleri ve Kentlileşme"

1. Oturum
Saat: 13.15-13.30 Dinleti
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ekim

Saat: 13.30-15.00
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Başkan: Doç. Dr. Hanefi Özbek
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Öğretim Üyesi

Doç. Armağan Elçi
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi-Öğretim Üyesi
"Çanakkale İçinde' Türküsü Örneği ile Toplumsal Bellek ve Türkü İlişkisi"

Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Öğretim Üyesi
"Köklü Bir Geleneği Olan Türk Dini Musikisinin Günümüze Takdimi Ne Şekilde Olmalıdır?"

Yrd. Doç. Dr. Arif Demir
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı-Öğretim Üyesi
"Geleneksel Türk Müziğinde Din Faktörü"

Dr. Hale Yamaner Okdan
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Araştırma Görevlisi
"Çanakkale Bölgesi Oyun Eşlikli Geleneksel Kadın Müzik İcraları"

Aytekin Kandemir
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Programı-Yüksek Lisans Öğrencisi
"Kültürel Boyutta Sema Gösterilerinin Mevlevi Geleneğindeki Yeri ve Günümüze Yansımaları"

1. Oturum
Saat: 13.30-15.00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Amfisi
Başkan: Doç. Dr. Cenk Güray
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Öğretim Üyesi
"Geleneği Satmak: Anadolu Müzik Geleneklerinin Piyasalaşma Üzerine Örnek Vaka İncelemeleri"

Yrd. Doç. Dr. Ömercan Satır
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi-Öğretim Üyesi
"Metalaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Yeni Ankaralı Müziği ve Eğlence Pratikleri"

Erdem Şimşek
İstanbul Teknik Üniversitesi MİAM-Araştırma Görevlisi
"Ritüelden Dansa Dini Bir Müzikal Unsurun Metalaşması Süreci: Semah Örneği"

Serhat Kürklü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Araştırma Görevlisi
"Merkezdeki Çevre: Yeni Ankaralı Kimliğinin Tüketimi"

Nevin Şahin Malkoç
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Araştırma Görevlisi
"Sahnedeki Semazenin Düşündürdükleri: Tasavvuf ve İktidar"

1. Oturum
Saat: 15.15-17.45
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Başkan: Prof. Dr. Necati Gedikli-Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Arzu Guliyeva Karaman
Azerbaycan Milli Konservatuvarı-Öğretim Üyesi
"Muğam Azerbaycan Musikisinin Geleneği ve Muasır Medeniyetin İrsidir"

Yrd. Doç. Dr. Okan Sağlambilen
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi-Öğretim Üyesi
"Lozan Mübadelesinden Günümüze Trakya Bölgesinde Kabazurna İcrası"

Dr. Onur Şenel
Düzce Üniversitesi-Araştırma Görevlisi
"Gurbette Gelenek ve Dönüşüm: Türk Göçmen Yaşamında Müzik ve Eğlencenin Evrimi"

Vefa Terzioğlu Dadaşova
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri-Öğretim Görevlisi
"Azerbaycan'da Muğam Sanatı ve Caz Müziği Etkileşimi"

Zamina Babayeva
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Programı-Yüksek Lisans Öğrencisi
"Nevruz-Dünya Halklarının Bayramı Gibi"

1. Oturum
Saat: 15.15-17.45
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Amfisi

Yrd. Doç. Dr. Bahar Kılıç Adilçe
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Öğretim Üyesi
"Punk İslam" Film Gösterisi

Değerlendirme Toplantısı
Saat: 17.45-18.15
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Amfisi
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5745577
Online Ziyaretçi Sayısı:7
Bugünlük Ziyaret :649

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.