11.01.2016 / Fazlı Arslan - İslam Medeniyetinde Musiki


İçindekiler

 

Birinci Bölüm

 

İsimler-Eserler

 

Ziryâb (ö. 852): Bağdat’tan Endülüs’e Sanatın ve Mûsikînin Yolculuğu

El-Kindî (ö. 874) ve Mûsikî Risâleleri Hakkında

Ebu Talip el-Mufaddal (ö. 904) ve Enstrümanlarla İlgili Yazılmış En Eski Kitap: Kitabu’l-Ud ve’l-Melâhî

Mûsikî Biliminin Temellerini Atan Fârâbî (ö. 950) ve “Millî Mûsikî” Tartışmalarında, Hakkındaki Spekülasyonlar

Mûsikî Biliminin Sonraki Dönemlere Naklinde Büyük Hizmet: İbn Sînâ (ö. 1037)

Matematikçi, Astronom Nasîruddîn-i Tûsî (ö. 1274) ve Mûsikî Risâlesi

Şark’ın Zarlino’su Safiyyüddîn-i Urmevî (ö. 1294), Şerefiyye Risâlesi ve Mûsikî Alanındaki Yenilikleri

Kutbeddin-i Şîrâzî (ö. 1311) ve Batı’dan Üç Asır Önce Şîrâzî’nin Notasyondaki Devrimi

Emir Hüsrev (ö. 1325): Kültürlerin Mûsikîde İmtizacı-Delhî’de Bir Mûsikî Dehası

Herat Bölgesi Sanat Merkezinden İsimler: Abdülkadir-i Merâgî (ö. 1425) Oğlu Abdülaziz ve Torunu Mahmud

Devlet Adamı, Komutan, Gazi Giray Han II (ö. 1607) ve Mûsikîşinaslığı

Farklı Bir Mûsikî Risâlesi: Ahmed el-Müsellem el-Mevsılî’nin (ö. 1737) ed-Dürru’n-Nakî fi İlmi’l-Mûsikâ’sı

 

İkinci Bölüm

 

Konular

 

Türk Mûsikîsi Yazma Eserlerinde “Akustik” Konusu

Mûsikî Matematiği Mevzuu: Mûsikî Nazariyatı Eserlerindeki Matematik Konular Nasıl Anlaşılır? Şerefiyye Risâlesi Üzerinden Bir Anlatım

Makam Kavramı: İlk Kez Ne Zaman ve Kim Tarafından Kullanıldı?

Mûsiki Nazariyatı Kitaplarındaki Efsanevi Anlatımlar: Metinlerindeki Anlaşılmazlıklara Bir Örnek

İslâm-Doğu Mûsikî Metinlerini Yeniden Okuma ve Anlama Üstüne Bazı Mülahazalar

Itrî (ö. 1712) Segâh Tekbîr ve Salât-ı Ümmiyye Üstüne

Medîne, Medeniyet ve Mûsikî Üstüne Bazı Düşünceler

Mevlevî Mûsikîsi Üstüne

Edebiyat ve Mûsikî: Mûsikî Kavramlarının Gücü ve Kullanım Yaygınlığı Üstüne

Birkaç Kitap Hakkında

Kaynakça   

Fazlı Arslan - İslam Medeniyetinde Musiki
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5730339
Online Ziyaretçi Sayısı:6
Bugünlük Ziyaret :431

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.