01.02.1965 / Faruk Güvenç - Yığın Terbiyesinde Radyo


    
Türk Radyosu Ne Yapıyor?


     Bu suale her aklı başında münevver: “Hiç!..” diye cevap verir.


     Dünyanın her yerinde “Radyo” beynelmilel kıymette san’at eserlerinin neşir vasıtasıdır. Bizde ise; maalesef, vasat kıymette sokak şarkılarının, müzik değeri sıfırdan aşağı caz havalarının çalındığı, karagöz, orta oyunu, tuluat tekerlemelerinden daha aşağı monoloğların söylendiği, memleket kültürüne çalışmayı mefkure edinmemiş kötü bir neşriyat merkezidir.


     Radyo şirketini idare edenler bazı gazetelerin sayfalarını kendi reklamlarını yaptırmak için ellerinde bulundurmakla Türk halkının kültürüne, bedii zevkine hizmet ettiklerini zannediyorlarsa; ara sıra dünya radyo istasyonlarını karıştırıversinler..


     “Cumhuriyet Gazetesi”nin haklı ve yerinde bir tenkidi bile programlarında esaslı bir değişiklik yapmaya kendilerini mecbur edemediğine bakılırsa, radyo idarecileri bu memlekette gayrı mes’ul kuvvet vaziyetinde halkın kafasında hükümran olmak istiyorlar.


     Buna karşı biz; devletin bu müesseseye el atmasında ısrar edeceğiz.


     Halka; karışık, plansız müzik neşriyatı yapmak, muayyen şahısların klişe haline gelen spora, tiyatroya, edebiyata ait fikirlerini mikrofondan bütün memlekete yaymak, memleket davasında Türk radyosuna düşen vazifeyi yapmak demek değildir.


     Radyo: Bugünkü müzik neşriyatı ile, müzik ve hars terbiyesini bozmaktadır.


     “Opus Dergisi”nden alınmıştır. - 01.02.1965, Cuma
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:4549495
Online Ziyaretçi Sayısı:10
Bugünlük Ziyaret :206

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.