28.05.2016 / 65. Hükümetin Programı Açıklandı


    
Başbakan Binali Yıldırım tarafından kurulan, “Türkiye Cumhuriyeti”nin “65. Hükümeti”nin programı açıklandı. “Adalet ve Kalkınma Partisi”nin resmi internet sitesinde yayımlanan hükümet programında, “Kültür ve Sanat Alanı”nda yapılması öngürülenler “Kültür ve Sanat” başlığı altında açıklandı.

 

     Açıklanan hükümet programına göre, kültür ve sanat faaliyetlerinin devlet elinden alınarak sivil girişimcilere ve müteşebbis sanatçılara devredileceği belirtilirken, devletin resmi sanat kurumlarının yapısının yeniden sıfırdan başlayarak düzenleneceği açıklanmıştır.

 

     Tiyatro, açıkça açıklanmasa bile opera ve tüm müzik kurumlarının sivil girişimcilere proje üretme ve geliştirme adı altında verileceği parti programının “Kültür ve Sanat” başlıklı bölümünden anlaşılmaktadır.

 

     Parti programında, 65. hükümet döneminde kültür ve sanat alanının idari örgütlenmesini yeniden düzenleyeceğiz açıklaması yapılırken, sivil yaşamdan beslenen kültür ve sanat alanının sivil girişimcinin aktif olarak yer alması için olanak sağlanacaktır denilmektedir.

 

     “Kültür ve Turizm Bakanı” olarak 65. hükümette yer alan eski “Milli Eğitim Bakanı” Nabi Avcı’nın, “Kültür ve Turizm Bakanı” olduktan sonra yaptığı kimi sohbetlerde, başta “Devlet Tiyatrosu”nun yeniden düzenleneceği, eski yapının tamamen ortadan kaldırılacağı ve “Devlet Tiyatrosu Sahneleri”nin tamamen sivil insiyatife açılacağını vurguladığı gazetemize ulaşan kulis haberleri arasında yer almakta.

 

     Nabi Avcı, opera ve orkestralarda da idari yapıda gerekli değişikliklerin yapılacağı ve sanatçılara proje sunma imkanı sağlanacağını da belirtmiştir.

 

     Yerli eserlerin sunulması ve sunumların yaygınlaştırılması konusunda gereken bütün desteğin sanatçılara verileceği de yapılan açıklamalar arasında.

 

     Temmuz ve Ağustos aylarında emeklilik süresi dolmuş olan sanatçıların emekliliğe sevk edilmesini özendirme ve sonuçlandırma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanacağı ve Ağustos ayı ile birlikte yeni bir yapılanma ile proje kabul etmeye başlanacağı yine kulislere düşen haberler arasında.

 

     Öyle görünüyor ki, Nabi Avcı’nın “Kültür ve Turizm Bakanlığı” dönemi sanat kurumlarının ipinin çekildiği dönem olacaktır.

 

     Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal döneminde eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan kültür ve sanat projesinin uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini sürdürürken, açıklanan hükümet programında, eskisinden daha radikal değişikliklerin yer aldığı yeni bir kültür ve sanat projesi ile yola devam edileceği anlaşılmaktadır.

 

     Binali Yıldırım Başkanlığındaki “65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti”nin programında “Kültür ve Sanat Alanı”nda neler yapılacağının yer aldığı bölüm aynen şöyle:

 

     Kültür ve Sanat

 

     Kültür politikamız geçmişimiz ile modernitenin ünsiyetini koruyan milletimizin kültürel değerlerden ve mekandan kopmasını engelleyen öz benliğimizden gelen özgün bir zenginliği içermektedir.

 

     Kültürümüzün temel anlayış ve değerlerine dayalı zenginliğinden beslenen ve onu zaman ve mekan bağlamında geliştiren bir bakış açısıyla, diğer medeniyet ve kültür birikimlerine de açık bir kültür ve sanat yaklaşımını hakim kılacağız.

 

     Farklı kültürler ve medeniyetlerle yoğun bir etkileşim içerisinde, insanımızın kendisine ait kültürel ve sanatsal ürünleri en özgür şekilde ortaya koyması için gerekli fiziksel ve entellektüel altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz. Kültür coğrafyamızın sanatsal ve düşünsel zirveleri yaşamış bütün şehirlerindeki çoklu kültüre dayanan zenginliklerimizi bugün de her alanda korumaya devam edeceğiz.

 

     “Ak Parti Hükümetleri” olarak medeniyet, kültür ve sanat değerlerimizi muhafaza etmeyi, yeniden üretmeyi ve gelecek nesillere kaliteli bir biçimde aktarmayı hedefliyoruz.

 

     Kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu ve erişebildiği, estetik duygusu güçlü ve kültürlü bir toplum için çaba gösteriyoruz.

 

     “65’inci Hükümet Dönemi”nde “Kültür ve Sanat Alanı”nın, idari örgütlenmesini yeniden ele alacağız.

 

     Kültürün esas olarak sivil toplum inisiyatifinden beslendiğinin ve yeniden üretildiğinin bilincinde olarak, sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif olarak katılabileceği mekanizmaları artıracağız.

 

     2023 ve ötesini hedeflerken dünyayı tanımış, Türkiye’nin meselelerine vakıf, kendi toplumu ve tarihiyle barışık kültür ve sanat insanlarının yetişmesini sağlayacağız. Bu kapsamda; sahne sanatları, müzik, sinema, resim, animasyon, reklam, tasarım, estetik alanlarında kendi kültürel birikimimizin yanı sıra evrensel birikimden de istifade edeceğiz.

 

     Kültür ve sanat eserlerinin özgürce üretilmelerinin önünü açacak hukuki altyapıyı geliştireceğiz. Fikri mülkiyet haklarının kurumsallaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

     Kültür ve sanat insanlarımızın yurtiçinde ve dışında tanıtımına önem verecek, bu insanlarımızı teşvik edici her türlü tedbiri alacağız.

 

     Medeniyet değerlerimizin kurumsal taşıyıcısı olan vakıf geleneğimizi geliştirerek yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

 

     Dilimizin medeniyetimizle uyumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Türkçe’nin “Birleşmiş Milletler”in resmi dilleri arasına girmesi için girişimlerimiz artarak devam edecektir. Farklı kültürlerin temel düşünce ve bilim eserlerinin Türkçeye çevirisini ve uzaktan eğitim yolu ile yabancılara Türkçe öğretimini sağlayacağız.

 

     “Yunus Emre Enstitüsü”nün yurt dışındaki merkezlerinde yürüttüğü Türk dilinin eğitim ve öğretiminin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerini aktif bir biçimde sürdüreceğiz ve bilimsel araştırmalara verdiği desteği artıracağız.

 

     Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılmasını destekleyeceğiz. Çocuklarımızın sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesini teşvik edeceğiz.

 

     Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Bir yandan bu alanlara canlılık kazandırmak için kurumsal düzenlemeler yaparken, diğer yandan da destek ve teşviklerle sivil katkıyı artıracağız. İhtiyaç duyulan şehirlerde belediye, STK ve özel girişimcilerin kurduğu tiyatro ve sinemalara destek vereceğiz.

 

     Yeni dönemde Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini sağlayacak tedbirleri alacağız. Kültürümüzün temel öğeleri olan milli, dini, ahlaki ve folklorik değerlerin işlenmesine yönelik etkin çalışan bir teşvik mekanizması oluşturacağız. Yapımı Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı filmleri destekleyeceğiz.

 

     Tarihi kent bölgelerindeki dokunun bütüncül olarak ortaya çıkarılması ve korunmasını sağlayacağız. Başta kamu binaları olmak üzere kültürümüze uygun mimari sentezin yapılmasını ve bir kentsel mimarlık stratejisi ile tasarım ve uygulama esaslarının oluşturulmasını sağlayacağız.

 

     Şehirlerimizin kültür ekonomisine yönelik strateji ve projelerini destekleyeceğiz. Şehirlerde, AVM benzeri ticari faaliyet alanlarında kültürel faaliyet alanlarının oluşturulmasını teşvik edeceğiz. Kitap merkezleri, kitapçılar çarşısı ve sahaflara mekan desteği vereceğiz.

 

     Şehirlerimizin, kültür ve sanat varlıklarımızın ve toplum kesimlerinin zaman içindeki değişimlerini izleyecek şekilde “Dijital Fotoğraf Arşivleri” oluşturacağız. Böylece medeniyet birikimimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmuş olacağız.

 

     Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkari gibi bize özgü veya en iyi örneklerinin ülkemizde üretildiği süsleme ve el sanatlarının farklı sunum ve kompozisyonlarda birer ticari ürüne dönüştürülmesini sağlayacağız.

 

     İlk, orta ve yükseköğretimde sanat ve estetik duygusunu geliştirici müfredatın oluşturularak uygulanmasını sağlayacağız.

 

     Ülkemizde okuma oranının yükseltilmesini özendireceğiz. Bu doğrultuda özellikle halk kütüphanelerinin ve okul kütüphanelerinin sayı ve niteliğini artıracağız.

 

     Çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özelliklere sahip yeni kütüphaneleri hizmete açmaya devam edeceğiz.

 

     Kültür merkezlerinin sayısını ve niteliğini ihtiyaç duyulan mekanlarda artıracağız. İnşa edilecek kültür merkezleri için, yerelin ihtiyaçlarını daha fazla yansıtan, çok fonksiyonlu, çağın gereklerine cevap veren tarzda yeni modeller geliştireceğiz.

 

     Cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi bütün kültür varlıklarımızın mimari çizimleri ve projelerinin oluşturulmasını ve eserlerin hasar görmesi durumunda tekrar inşa edilecek şekilde bu tasarım ve projelerin arşivlenmesini sağlayacağız.

 

     “Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurarak, bu alanda uluslararası standartlarda altyapımızı geliştirecek, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarımızda kaliteyi artıracağız. Restorasyonlarının yapılması ya da fiziki varlıklarının korunmasının yanı sıra, mekanların mimari kimliğine ve orijinal işlevine uygun kullanılmasına yönelik azami hassasiyet göstereceğiz.

 

     Özel şahıs müzelerini teşvik edecek, vatandaşlarımızın birikimlerinin değerlendirilmesini ve kullanıma açılmasını sağlayacağız.

 

     Tüm illerimizde şehir müzelerinin kurulumunu tamamlayacak, illerimizin kültür ve sanat varlıklarının koruma altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız.

 

     Seçilecek şehirlerimizde ulusal düzeyde doğa tarihi, modern sanatlar, İslam Sanatları, mimari, tarihi halk kahramanları gibi tematik müzelerin kurulmasını sağlayacağız.

 

     Başta özel müzeler ve kültür merkezleri olmak üzere iş dünyasının kültür ve sanata daha fazla bütçe ayırmasını özendireceğiz. Bu sayede yerli sanat yönetmenleri, küratörler ve editörlerin yetişmesinin hızlanmasını hedefliyoruz.

 

     Geleneksel ve çağdaş sanatçılarımızın envanterinin çıkarılması, eserlerinin bir program dahilinde toplanması ve bu eserlerin sergilendiği müzelerin oluşturulmasını sağlayacağız.

 

     Ankara ve İstanbul illerinde ulusal müze komplekslerinin kurulmasını ve depolarda kalan bütün değerli eserlerin sergilenmesini sağlayacağız.

 

     Milli arşivimizin bütün belgeleriyle düzenlenerek elektronik ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlayacağız.

 

     Kültür kaynaklarımızın tıpkıbasım, sadeleştirme ve dijitalleştirme çalışmaları sonucunda modern teknolojinin imkanlarıyla gelecek kuşaklara ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız.

 

     Tiyatro, film vb. kültür eserlerinin senaryo ve görüntülerine ilişkin derleme arşivlerini oluşturacak ve geliştireceğiz.

 

     Arkeoloji eğitimine önem verip, Anadolu’nun tarihi medeniyetlerini de kapsayan, Selçuklu, Osmanlı ve Orta Asya arkeoloji anabilim dallarını geliştireceğiz. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerini birbirlerini besleyen ve destekleyen bölümler olarak düzenleyeceğiz.

 

     65. Hükümet Programı

 

     http://www.mavi-nota.com sitesinden alınmıştır. - 28.05.2016, Cumartesi
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:4549529
Online Ziyaretçi Sayısı:20
Bugünlük Ziyaret :209

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.