01.07.2012 / Doğu Perinçek - Sözleşmeli Personelin Turan Kayalarına Çarpışının Şahnamelere Uzanan Hikayesi


     ABD emperyalizmi ve sözleşmeli personeli Turan kayalarına çarpmıştır.

     ……………………………………


     Tur’un Dilbilimsel Kökeni!


     Destansı kaynaklardaki ilk Turan imparatoru Tur’un adı da, insandır.


     Uzatmayalım, fakat Tur ve Er köklerinin bir olduğu ve insan anlamına geldiği dilbilimciler tarafından öne sürülüyor.


     Er sözcüğünün Türkçeden Latince, İngilizce ve Almancaya kadar bütün Türk ve Hint-Avrupa dillerinde ortak olması da dikkat çekiyor.


     Ancak bugün Türkçe, Latince, Almanca (üçüncü erkek kişi) erkek anlamı taşıyan Er/Tur (Latince=Vir), kökeninde erkek değil, fakat insandı.


     Nitekim İngilizce ve Almancadaki Er eki aynı zamanda kadın-erkek herkesi kapsar (Port-er, Bak-er, Mahl-er, Müller vb).


     Orhun Yazıtları’nda da, er (uri) hem erkek, hem kadındır.


     “uri oğul” ve “uri kız” diye geçer.


     Yani “er-oğul” ve “er-kız”


     (Talat Tekin’in Orhun Yazıtları’na bkz).


     İşte başlangıçta erkek olmayan Er/Tur bugün Türkçede ve Hint-Avrupa dillerinde, Erdem ve Onur sözcüğünün kökenini de oluşturuyor.


     Latince Virtus, Almanca Ehre ve Tugend, hem Er, hem Tur kökenli gözüküyor.


     ………………………………………


     Aydınlık Gazetesi - 01.07.2012, Pazar
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5385575
Online Ziyaretçi Sayısı:12
Bugünlük Ziyaret :716

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.