İk

İki Dörtlük Ölçü:

İçinde iki tane dörtlük toplamı kadar süre barındıran ölçü demektir. Dizeğin üst iki boşluğunu kaplayacak şekilde 2 ve alt iki boşluğunu kaplayacak şekilde de 4 rakamı yazılarak belli edilir. İki vuruşun toplamını oluşturacak şekilde bir süre kombinasyonu geçtikten sonra bir ölçü çizgisi çekilir ve yeni ölçüye başlanır. Bu işlem parça bitimine dek sürdürülür. Metrik sistemi (metraj) iki dörtlük olan parçalarda anahtarın yanına 2/4 yazılarak çalıcı ya da söyleyiciye parçanın başında bilgi verilir. Bkz.:

İki Dörtlük Ölçü

İkikardeş, Muhal-Uğur:

Adana’lı olan “İkikardeş Ailesi” genelde sanata ve özellikle küğ sanatına olan yakın ilgileri ile dikkatleri üzerlerine çekmektedirler. Avukat olan Muhal İkikardeş ile işletmeci olan eşi Uğur İkikardeş sanata ve küğ yaşamına destek vermekte, dinletileri kaçırmamakta, “Çukurova Müzik Dostları Derneği”nin etkinliklerini izlemektedirler. Sanat ile içiçe geçmiş olan yaşamlarını ise abartıdan uzak, reklamdan özellikle kaçarak sürdüren “İkikardeş”lerin bu tarzlarının tüm sanatseverlere örnek olması dileğimizdir. Böylesi kişilerin sayıca artması ise temennimiz ve umudumuzdur.

İkili:

İki çalgı, iki insan sesi veya bir çalgı ile bir insan sesi için yazılmış küğsel parçalara ya da küğ yaratılarına verilen isimdir.

İkili Aralıklar:

Yanaşık iki ses arasındaki uzaklık “ikili aralık” oluşturur. Uyuşumsuz (bir diğer deyişle kakışımlı, yani dissonans) bir aralıktır, hiçbir “ikili aralık” uyuşumlu (konsonans) olamaz. 2, k2, B2 ve +2 olarak sınıflandırılır. Dikkat edilecek olunursa eksik ikili aralıklar sıfır adım, yani 0 perde; küçük ikili aralıklar yarım adım, yani 1/2 perde; büyük ikili aralıklar tam adım, yani 1 perde; artık ikili aralıklar birbuçuk adım, yani 1 1/2 perdedir. Aşağıda “ikili aralık”lara ilişkin örnekler yer almaktadır:

İkili Aralıklar-1


Gözden geçirmeniz amacıyla birbirinden farklı başka "ikili aralık" örnekleri daha sunuyoruz:

 İkili Aralıklar-2

İkili Konçerto:

Orkestra ve iki yalkın çalgı ile çalınan konçerto. Bkz. Double Concerto.

İkilik Nota:

İki vuruşta okunan nota. Yuvarlak, içi boş ve kuyruklu nota biçimidir.

h

\ İkinci (II.) Josef:

“Kutsal Roma İmparatoru” II. Josef, 1765’de Viyana’da İmparator Franz I. Josef ve Maria Teresa’nın oğlu olarak doğdu. 1790’da öldü. Büyük bir sanatseverdi. Voltaire ve Prusya kralı Büyük Frederik’i okuyarak izlemişti. Ülkesine din özgürlüğü getirdi; eğitimde, yargıda, vergide, tıpta reformlarıyla çok sevildi. Katolik kuvveti Papa’nın elinden alarak kendi koruyacağını ilan etti. Galiçya’da yaşayan tutucu Yahudilere iç işlerinin yönetiminde serbestlik tanımasıyla bu topluluğun Yahudi giysilerinden çıkıp Almanlaşmalarını sağladı. Dindeki toleransı o çağ Avrupa’sında en ileri geleniydi. Serfleri derebeylerinin elinden alıp özgürlüklerini sağladı. Sayesinde 1789 yılından başlayarak Yiddiş konuşan Yahudiler artık Almanca konuşmaya başladılar. Kız kardeşi Fransız kraliçesi Mari Antoinette’i ziyarete Fransa’ya giderek “Kont Falkenştayn” ismini kullandı. 1780’de Rusya’ya giderek Katerina’yı ziyaret etti. Ülkesinde sanatın patronu ve daimi koruyucusu oldu. Mozart’a “Saraydan Kız Kaçırma” Operasını sipariş etti. Beethoven O’nun için bir “Cenaze Marşı” bağdadıysa da bu yaratının teknik güçlükleri çalınamamazlığını getirdi ve bir türlü seslendirilemedi.

\ İkinci Beyazıd Külliyesi:

Edirne’de bulunan “2. Beyazıd Külliyesi” kapsamında bir de “Sağlık Müzesi” yer almaktadır. Bu külliyede 1488 yılında tıp eğitimi verilmeye başlanmıştır. Evliya Çelebi 1652 yılında külliyeyi gezmiş ve eğitim alan öğrenciler için “Her biri Eflatun, Aristoteles, Pisagor...” demişti. “Şuruphanesi”nin yanısıra akıl hastalarına küğ ile eğitim verilen bölümlere sahip muhteşem bir binası bulunmaktadır. “Külliye” Edirne kentinde “Selimiye Camii”nden sonra en çok gezilen yer olup yılda ortalama 250 bin kişi ziyaret etmektedir.

İkonografi:

Değişik sanat dallarında ele alınan konuların betimleyici şekilde işlenmesi, çeşitli sanat kollarında konuların ikonlarla ortaya konuluşu, bu sanat dallarında ortaya konulan görüntülerin tasnif edilerek bütünlüklü olarak sergilenmesi. Küğ dalında insanlığın var oluşundan bu yana ortaya konulmuş olan küğsel resimlerin ve heykellerin bilgisi, bunların simgesel dili. Herhangi bir küğsel yaratının tasvir edilerek anlaşılması, çeşitli küğsel evreleri daha iyi algılamamızı sağlayacak resim, heykel ve ikonları inceleyen sanat. Arkeoloji'ye yardımcı olan bir dal, 19. yüzyılda arkeoloji'den ayrılarak bağımsızlığını elde etmiş olan disiplin.

\ İktu, Mesut:

Ankara'da doğan Mesut İktu küğ eğitimine "Ankara Devlet Konservatuvarı"nda başladı. Bir süre flüt eğitimi gördükten sonra "Opera Bölümü"ne geçti. Burada Eduard Heindrichs, Saaadet İkesus Altan ve Afro Poli ile çalışarak 1970'de "Opera Yüksek Bölümü"nden mezun oldu. Aynı yıl devlet bursu kazanarak Almanya'ya gönderildi. "Berlin Devlet Küğ ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu"nda Herbert Brauer ile şan, opera sahnesi; H. Schmith Rhein ve Gerhard Puchelt ile de lied yorumu alanlarında çalışarak üstün başarıyla mezun oldu. Sesi, tekniği ve geniş ses yelpazesiyle ülke içinde ve dışında opera temsillerinde olduğu kadar vokal sinfonik dinletiler ve resitallerle de beğeni toplayan Mesut İktu Sevil Berberi, Figaro'dan Sihirli Flüt Papageno'ya, Rigoletto'dan Otello Jago'ya, La Boheme Marcello'dan Midas'ın Kulakları'nda Kral Midas'a birçok operada rol aldı. Özellikle Sevil Berberi, Sihirli Flüt ve Otello operalarındaki Figaro, Papageno ve Jago rolleriyle seçkinleşti. Opera'nın yanısıra dinleti şarkıcısı olarak da tanınan sanatçı devlet sinfoni orkestraları eşliğinde Gustav Mahler'in bazı yaratılarını yurdumuzda ilk kez yorumladı. TRT için arşiv bantları ve TV izlenceleri yaptı. Dinletilerinde özellikle Türk bağdarlarının yaratılarını tanıtan Mesut İktu, Ahmed Adnan Saygun'un kendisi için düzenlediği "Bariton ve Orkestra İçin Beş Ezgi"nin ilk seslendirilişini devlet sinfoni orkestraları eşliğinde yaptı. Opera ve dinleti şarkıcısı olarak yurt dışında Almanya, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Yugoslavya, Bulgaristan, Etiyopya, Kenya, İtalya, Belçika, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Brezilya ve Norveç'te çeşitli opera yaratılarında rol alan, orkestra eşlikli dinletiler veren, sayısız resitaller sunan Mesut İktu Türk yaratılarının yurt dışında tanıtılması amacıyla dinleti izlencelerine bağdarlarımızın yaratılarını almayı ilke edinmiş, ulusal ve uluslararası küğ festivallerine, yarışma jürilerine ve simpozyumlara katılmıştır. Mesut İktu'nun "Sevda–Cenap And Müzik Vakfı"nın düzenlemesiyle Türk bağdarlarından oluşan ve "Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası" eşliğinde tanınmış opera aryaları ile piyano eşliğinde bir çok lied'in yer aldığı CD'leri bulunmaktadır. Yalkın sanatçılığı ile birlikte uzun süre "İstanbul Devlet Opera ve Balesi"nin müdür ve genel sanat yönetmenliği görevini üstlenen sanatçı 2004 yılında "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı" müdürü olarak atandı. Sanatsal çalışmalarını sürdüren profesör Mesut İktu kuruluşundan beri öğretim üyeliği yaptığı "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü"nün yanında şan ve Türkçe metinli küğlü diksiyon dersleri vermekte, "Opera Anasanat Dalı" başkanı olarak görev yapmakta ve "İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü"nde dersler vermektedir.

\ İktu, Mustafa:

Bas–bariton Mustafa İktu 12 Haziran 1938 tarihinde Salihli'de doğdu. Orta öğreniminden sonra 1952'de "Ankara Devlet Konservatuvarı Nefesli Sazlar (Korno) Bölümü"ne girdi. Bu bölümde dört yıl öğrenim gördükten sonra sınıf atlayarak "Opera Bölümü"ne geçti. Burada ünlü İtalyan bariton Carlo Galeffi ve Saadet İkesus–Altan ile çalışarak "Opera Yüksek Bölümü"nden pekiyi derece ile mezun oldu. "Ankara Devlet Opera ve Balesi", "İstanbul Şehir Operası" ve "İstanbul Devlet Opera ve Balesi" yalkın sanatçısı olarak yurt içinde ve dışında birçok operada bas ve bas–bariton rolleri oynayarak seçkinleşti. Bunlardan bazıları: "Don Carlos" (II. Philip), "Macbeth" (Banco), "Fidelio" (Rocco), "Figaro'nun Düğünü" (Figaro), "Don Giovanni" (Don Giovanni), "Satılmış Nişanlı" (Ketzal), "Anna Bolena" (VIII. Henri), "Faust" (Mephistopheles), "Hoffman'dan Öyküler" (Lindorf–Coppelius–Dapertutto–Miracle), "La Fanciulla del West" (Şerif), "Aida" (Ramfis), "Köroğlu" (Seyis), "IV. Murat" (IV.Murat)... Vokal sinfonik yaratı olarak ise, Beethoven'in "9. Sinfoni"si (yalkın bas) ve Haydn'ın "Mevsimler Oratoryosu" (yalkın bas)... Sanat yaşamı boyunca piyano ve orkestra eşliğinde yaptığı dinletilerde özellikle Türk bağdarlarını tanıtmıştır. Türk yaratılarını yorumlamadaki üstün nitelikleri, sahne  ve belcanto tekniğine hakimiyeti ile ünlenmiştir. "Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı" ve "Atatürk Eğitim Fakültesi"nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş ve öğretim üyesi olarak birçok genç sanatçı yetiştirmiştir. Kıbrıs ve Rusya'ya yaptığı dolaşılarda resitaller ve televizyon izlenceleri yapmış, operalar oynamış ve hakkında basında çok olumlu yazılar çıkmıştır. 1981 mevsimi sonunda "İstanbul Devlet Opera ve Balesi"nin müdür ve genel sanat yönetmenliğine atanan Mustafa İktu bu görevini sürdürmüş, 1982 yılında "Macar Radyo Sinfoni Orkestrası" eşliğinde Ulvi Cemal Erkin'in "7 Halk Türküsü"nün CD'sini yapmış ve bu CD Fransa'da ödül kazanmıştır. Aynı yıl "Uluslararası İstanbul Müzik Festivali"nde Brahms'ın "Bir Alman Requiemi"nde yalkın sanatçı olarak son kez yer almıştır. 1 Ekim 1982'de 44 yaşında iken yitirdiğimiz sanatçı kısa yaşam süresince beşyüzün üstünde temsil ve dinleti gerçekleştirmiştir.

\ İktu, Nazlı:

Nazlı İktu 8 Temmuz 1972 tarihinde Berlin'de doğdu. İlk öğretiminden sonra "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü"ne girdi. Dört yıl sonra "Opera Bölümü"ne geçti ve 1995 yılında lisans devresinden pekiyi dereceyle mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Bir süre "Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü" ve "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü"nde öğretim üyeliği yaptı. "İstanbul Devlet Opera ve Balesi"nce sergilenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Sihirli Flüt Operası"ndan uyarlanan "Kuş Adam ve Prens" çocuk müzikalinde "Papagena", Richard Charles Rodgers'ın "Neşeli Günler" müzikalinde "Luisa", Richard Charles Rodgers'ın "Hammerstein II"nin "Kral ve Ben" müzikalinde "Tuptim" ve Francesco Cilea'nın "Adriana Lecouvreur" operasında "Jouvenot" rollerini oynadı. 1998 yılında "İstanbul Devlet Opera ve Balesi"ne yardımcı rejisör olarak girdi ve bugüne kadar ondokuz ayrı eserde reji yardımcılığı yaptı. Gian Carlo Menotti'nin "Telefon", Francis Poulenc'in "İnsan Sesi" operalarını ve E. Thomas’ın "Sihirbaz Oz" adlı çocuk müzikalini sahneye koydu. Bir dönem "Andante Dergisi"nde söyleşileri yayınlandı. Sanatçı halen "İstanbul Devlet Opera ve Balesi"nde yardımcı rejisör olarak görev yapmaktadır.

\ İktu, Tülin:

Tülin İktu Eskişehir'de doğdu. 1957 yılında "Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü"ne girdi. Burada piyano çalışmalarını Ferhunde Erkin ile sürdürerek 1965 yılında "Piyano Yüksek Bölümü"nden mezun oldu. Aynı yıl "Ankara Devlet Konservatuvarı"na piyano ve eşlik öğretmeni olarak atandı. 1964 yılında "Opus Dergisi"nin açtığı yarışmada (keman-piyano) ikincilik ödülü aldı. 1971 yılında özellikle şan eşliği alanında ihtisaslaşmak için "Milli Eğitim Bakanlığı" adına Almanya'ya gönderildi. "Berlin Devlet Yüksek Müzik Okulu"nda H. Schliesser ile piyano, eşlik ve lied eşliği, R. Michel ile oda küğü alanlarında çalışmalar yaparak yurda döndü. Bir dönem "İstanbul Devlet Opera ve Balesi"nde eşlikçi olarak görev yaptı ve birçok opera hazırladı. "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı"nın kuruluşunu takip eden 1973 yılında bu kuruma geçti. Piyano ve şan eşliği öğretmeni olarak atandı. 1986'da yardımcı doçent, 1988'de doçent, 2005'de profesörlüğe yükseltildi. Birçok sanatçı yetiştiren Tülin İktu dinleti çalışmalarını bariton Mesut İktu ile sürdürmüş ve çok sayıda dinleti yapmıştır. "TRT" için arşiv bantları hazırlamış ve hemen her yıl opera anasanat dalı öğrencileriyle sayısız dinletiye çıkmıştır. Tülin İktu dinleti çalışmalarının yanında halen "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı"nda piyano ve eşlik öğretim üyesidir.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5990794
Online Ziyaretçi Sayısı:21
Bugünlük Ziyaret :714

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.