Ge

Gebet:

(Alm.) Dua.

Gebieterisch:

(Alm.) Heybetli, gösterişli, ihtişamlı.

Gebunden:

(Alm.) Bağlı, bağlı çalış; bağlayarak çalmak.

Gecikim:

Bkz. Gecikme. Retard. Bir sonra gelen uyguda uzamakla birlikte o uygunun yapısına yabancı olan, neticede o uygunun kendi (asıl) notasını geciktiren bir notadır; bir başka deyişle önceki uygudan uzayan bir notadır. Böylece, gecikim notası, ikinci uygunun asli bir notasında çözülmüş demek olur. “Gecikim”e bazı kuramcılar “asma” adını vermişlerdir. Onların görüşüne göre “gecikim notası” bir an için “asma durgu” gösteren notadır. Bu “askılı nota”dan sonra “asıl kararlı nota” duyulmuş olur. “Gecikme” de denilmektedir.

Gecikme:

Bkz. Gecikim. Retard.

\ Gedik, Cem:

1978 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu “Atatürk İlköğretim Okulu”nda, ortaokulu Gölbaşı-Adıyaman’da, liseyi Malatya’da, üniversiteyi de “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü”nde (1997-2001) okudu. İlk öğretmenliğini Lice-Diyarbakır’da ve daha sonra Diyarbakır merkezde yaptıktan sonra Adana’ya tayin edildi. Gedik halen bu kentte küğ öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

\ Gedik, Melahat:

21 Temmuz 1986 tarihinde doğdu. Küğ eğitimine org dersleri alarak başladı. Onbeş yaşında iken "Adana Güzel Sanatlar Lisesi"nde bir yıl yan flüt çalıştıktan sonra bu okuldaki eğitimine keman ile devam etti. Dört yıllık lise eğitiminden sonra "Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Keman Bölümü"nü kazanarak yüksek öğrenimini tamamladı. Halen "Özel Bilimkent Okulları"nda küğ öğretmenliği yapmakta, aynı zamanda "Natürel Müzik Merkezi"nde keman ve piyano dersleri vermektedir.

\ Gedik, Sadık:

1953 yılı Kasım ayının ilk günü Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya gelen Sadık Gedik ilk ve orta eğitimini bu ilçede tamamladıktan sonra “Kozan Lisesi”ni bitirdi ve Ankara’da “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bölümü”nün sınavlarını kazandı. Mezuniyet sonrası küğ öğretmenliği görevine ilk olarak “Kozan Orta Okulu”nda başlayan Gedik, öğretmenliğe daha sonra Adana ilinde “Petrol Ofisi İlköğretim Okulu”nda devam etti. Sadık Gedik emekli olduktan sonra “Natürel Müzik Merkezi”nde eğitmen olarak küğsel çalışmalarına devam etmektedir.

Gedikpaşa Tiyatrosu:

Gedikpaşa Tiyatrosu (1873): Namık Kemal'in "Vatan yahut Silistre" piyesinin ilk gösterimini izleyen seyirciler, Gedikpaşa Tiyatrosu (1 Nisan 1873).

Gedikpaşa Tiyatrosu (1873)

Gehend:

(Alm.) Andante. Ağırca çalış. Sakin yürüyerek, ağırca adım atarak.

Geige:

(Alm.) Keman. Viyolon. Violin.

Geiger:

(Alm.) Kemancı, viyolonist.

Geliştirim:

Bkz. Development, developman, développement. Geliştirme.

Gemachlich:

(Alm.) Yavaş, yavaşça, rahat, huzurlu, sükunetle, sükunetli, ılıman, uygun.

Gemaessigt:

(Alm.) Ilıman, mutedil.

\ Genç, Ayşe Feza:

29 Temmuz 1961 yılında Ankara’da doğan Ayşe Feza Genç “Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan Ana Bilim Dalı”ndan 1985 yılında mezun olduktan sonra 1987 yılında “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Koro Bölümü”nü de bitirdi. “Ankara Devlet Opera ve Balesi” sanatçılarından Nurdan Özar, Hüsamettin Ünder, Gölge Şekeramber ve “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” pedagoglarından Madam Vanya ile şan çalışmaları yaptı. Sanatçı 1 Mayıs ile 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası”nda sanat uzmanlığı ve pop–caz orkestrası yalkıcılığı yapmıştır. 23 Mayıs 1991 ile 7 Aralık 1992 tarihleri arasında “Kültür Bakanlığı Devlet Resim ve Heykel Müzesi Dinleti Salonu Sorumlusu” olarak çalışan Genç 7 Aralık 1992 ile 25 Aralık 1994 tarihleri arasında da “Devlet Çoksesli Korosu Müdürlüğü”ne bağlı “Devlet Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu”nun idari sorumlusu olmuş, aynı zamanda “Devlet Çocuk Korosu”nda remileme öğretmenliğinde bulunmuştur. 1995 ile 2000 yılları arasında “Kültür Bakanlığı” sanatçılarından oluşan “Altınay Türk Dünyası Müzik Topluluğu”nda yalkıcı olarak yer alan sanatçı 2000 yılı Şubat ayından bu yana “Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu”nda ses sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

\ Gençkal, Berkant:

1977 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1989 yılında ailesi ile Türkiye’ye göç etti. 1995 yılında "İzmir Anadolu Güzel sanatlar Lisesi"nden mezun oldu. Aynı yıl "Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Bölümü"ne girdi. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Hollanda’nın "Rotterdam Konservatuvarı"nda yüksek lisans yaptı. Eğitimi boyunca "Nejat Eczacıbaşı Bursu"ndan yararlandı. 2006 yılında ISCM’in (Uluslararası Çağdaş Küğ Birliği) "Stuttgart Festivali"nde Türkiye'yi temsil etti. Halen "Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı"nda remileme öğretmenliği yapmaktadır.

Genel Dizi:

Gereç merdiveni. Verili ya da saptanmış ses gerecinden oluşturulan sıralama. Herhangi bir küğsel kültürde (ülkelerin, bölgelerin, etnik grupların ya da lokal alanların) kullanılan tüm seslerin yükseklik derecelerine (incelik ya da kalınlıklarına bağlı) göre sıralanmasından oluşan ve dolayısıyla o kültürün küğünde kullanılan seslerin tümünü içeren diziye “Genel Dizi” denilir. “Ulusal ve Uluslararası Sanat Kültürü Küğü”nde kullanılmakta olan “Genel Dizi”, piyano elçininde de görüleceği gibi yaklaşık 7.5 oktavlık (yedibuçuk sekizli) bir ses genliğini kapsamaktadır. Her oktav bağımsız (ve farklı) isimler taşıyan yedi ana ses ile (natürel/doğal sesler) ile bu seslerin tizleştirilmişi (dikleştirilmişi/diyezlenmişi) ya da pesleştirilmişi (yontulmuşu/bemollenmişi) olarak isimlendirdiğimiz beş ara sesten oluşmaktadır. Ana sesler Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si sesleri olup ara sesler ise ana seslerin hemen yanı başlarındaki tuşlardan elde edilir ve bu ana seslerin diyezi ya da bemolü olarak değerlendirilir. Örneğin, piyanoda ana sesler beyaz tuşlardan çıkartılırken ara sesler siyah tuşlardan işitilir. Hemen anlaşılacağı gibi ara seslerin bağımsız isimleri yoktur ve yanlarındaki ana seslerin diyezi ya da bemolü olmak durumundadırlar. Kısacası, “Genel Dizi” her bir oktav (sekizli) içindeki yedi ana sesle bunlara bağlanmış olan beş ara sesin öteki oktavlarda da, aynı isim ve aynı sıra ile yinelenmesinden meydana gelmektedir. Oktavlar (sekizliler) arasındaki tek fark frekans (-tipik olarak- saniyede yer alan titreşim sayısı) farkıdır. Dikkat edilecek olunursa -inceye doğru gidildiğinde- (çıkıcı hareket) ardışık sekizlilerde (oktavlarda) aynı ismi taşıyan seslerin frekansları daima bir öncekinin iki katı fazla olmaktadır. Tersi yöne, yani -kalına doğru gidildiğinde- (inici hareket) ardışık sekizlilerde (oktavlarda) aynı ismi taşıyan seslerin frekansları daima bir öncekinin iki katı az olmaktadır. Yukarıda açıklaması yapılan “Genel Dizi”deki oktavlar arasında, frekans (incelik-kalınlık) farkından başka hiçbir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle dizileri ele alırken, kullanırken ya da incelerken “Genel Dizi”nin tümünü değil, yalnızca bir oktavlık (bir sekizli) bölümünü ele almak yeterli olmaktadır. Bu yüzden diziler, genellikle bir oktav (sekizli) içinde düşünülmelidir. Bkz. Oktav, sekizli. Diyez, bemol, natürel. Frekans.

Geniş Stakkato:

Bkz. Grand Détaché.

Genlik:

Bkz. Register.

Gentile:

(İt.) Sevimli ve nazik bir ifade ile; kibarca.

Gerecht:

(Alm.) Tam, mutlak, uygun.

Gesang:

(Alm.) Şarkı, şarkı ırlamak. Şan yapmak. Kuş ötüşü. Ezgi, melodi. Bkz. Nachtgesang.

Gesangbuch:

(Alm.) İlahi kitabı.

Gesangverein:

(Alm.) Koro birliği.

Geschmakvoll:

(Alm.) Hoş, nefis. Zevkli.

Geschwind:

(Alm.) Canlı, kıvrak. Çabuk, çabukça. Hızlı, tez, seri.

Geschwinde Bewegung:

(Alm.) Canlı hareket, kıvrak devinim.

Geschwindigkeit:

(Alm.) Hız, çabukluk, sürat.

\ Gevrek, Mehmet Ali:

1964 yılında Çorum’da doğdu. Orta öğrenimi sırasında küğ öğretmenleri Tevfik Tutu ve İsmail Bilen’in yönlendirmesiyle üniversite seçimini küğ üzerine yoğunlaştırdı. 1983 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan Ana Sanat Dalı” sınavını birincilikle kazandı. 1985 yılında “Ege Üniversitesi” bünyesinde kurulan “Devlet Türk Müziği Konservatuvarı” sınavını kazandı. Konservatuvar eğitimi esnasında çeşitli amatör korolar çalıştırdı. 1988 yılında “Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Türk Halk Müziği Korosu”nu çalıştırdı. Aynı yıl yapılan yarışmada çalıştırdığı koro “Ege Bölge Birincisi” oldu. Küğ eğitimini 1990 yılında tamamladı. Aynı yıl “Kültür ve Turizm Bakanlığı”nın açtığı sınavı kazanarak “Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu”nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1995’de “Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu”na tayin oldu. 2002 yılında “Ankara Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu”na ses sanatçısı olarak atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir.
Son Güncelleme:18.01.2018 19.07
Toplam Ziyaret:1364581
Online Ziyaretçi Sayısı:9
Bugünlük Ziyaret :506

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.