Ci

Ciccone, Martin:

Madonna’nın erkek kardeşi... Alkolik, evsiz ve işsiz olan Martin Ciccone köprü altlarında sürdürmeye çalıştığı hayatını Michigan sokaklarında kardeşinden hiç yardım alamadan devam ettirmiştir. Çeşitli kereler hapse giren ve sayısız alkol koması yaşayan Martin sefil bir hayat içindedir. Madonna’nın diğer erkek kardeşinin adı ise Christopher Ciccone’dir. Christopher Ciccone’nin “Ablam Madonna İle Yaşamak” isimli bir kitabı da bulunmaktadır. Bu kitapta Christopher ablası Madonna’nın bir lezbiyen ve eski eşi Guy Ritchie’nin de bir gay olduğunu özellikle belirtmiştir.

Cis:

(Alm.) Do diyez. Do sesinin yarım adım inceltilmiş şekli.

Cis Dur:

(Alm.) Cis-Dur. Büyük do diyez. Dodiyezden başlayan ve sekizli sonrası tamamlanan aşıt. Büyük dodiyez dizisi. Do diyez majör. Dodiyez majör dizisi.

Cis moll:

(Alm.) Cis-moll. Do diyez minör. Dodiyez minör. Do diyezden başlayıp bir sekizli sonrasında biten küçüklü aşıt, küçük do diyez dizisi. Dodiyezden dodiyeze devreden minör gam.

Cisis:

(Alm.) Do çift diyez. Enarmonik sesi "re"dir. Doçiftdiyez.

\ Civan Ağa:

“Lavtacı Civan Ağa” olarak da bilinir. Rum asıllıdır. Lavtacı Andon’un küçük kardeşi, Hristo’nun ise ağabeyidir. Gözlerinin az görmesi nedeniyle bir diğer lakabı “Kör Civan” olmuştur. Asıl ismi Zivannis Kiryazis olup doğum tarihi bilinmemektedir, ancak 1910’da sonsuz yaşama göç etmiştir. Bazı kaynaklarda ismi Zirvaros ya da Zirvan diye geçmektedir. Kuvvetli bir icra gücünün olduğu söylenmektedir, aynı zamanda hanendelik yaptığı bilinmektedir. Yaratılarının incelenmesi O’nun “Türk Musikisi”ni hayli iyi bildiğini ortaya koymaktadır. Çok sayıda öğrenci yetiştirmiş olup her biri diğerinden daha güzel olan 20 civarında şarkı yazmıştır. Güftesi Mehmed Sadi Bey’e ait olan Nihavend makamından “Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur” ve Rast makamından “Bir acaib hab-ı gaflete düştüm” isimli iki şarkısı günümüzde de pek sevilmektedir. “Bozuldu lanesi üftadegahın” (Hicaz), “Mecnun gibi sahrayı cunun içre yerim var” (Hicaz), “Riyasız çeşmi ahuyu severdim” (Hicazkar), “Firkati canan ile nalan mı oldun ey gönül” (Hüseyni), “Elverdi mi gayri dil ateşlere yansın” (Karcığar), “Yalvarırım oturmaz” (Karcığar), “Alemde seha hicr ile firkat benim olsun” (Kürdilihicazkar), “El erdirmek visali yare pek güç” (Kürdilihicazkar), “Gönül kuşu yüksek uçma” (Kürdilihicazkar), “Gülşen açılsan çemen gül şenlenir” (Kürdilihicazkar), “Her kimde vardır aşk iptilası” (Kürdilihicazkar), “Vay ne müşkülmüş güzel sevmek meğer”, (Kürdilihicazkar), “Sormayın aya ne oldum” (Rast), “Dağidarı hasret etdin hicr ile cana teni” (Suzinak), “Ey dil ne oldun feryad edersin” (Uşşak) ve “Gah ümidi vuslat eylersin gönül” (Uşşak) diğer verimleridir.

\ Civan, Kamil:

1992 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Anasanat Dalı”nda Kemal Yıldırım’ın öğrencisi oldu. 1996 yılında “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası” keman sanatçısı Tuğrul Göğüş’ün öğrencisi olarak mezun oldu. Hazar Alapınar ve Arif  Manaflı’dan keman üzerine kritikler aldı. Mezun olduğu yıl aynı bölümün yüksek lisans programını kazandı. Oda küğüne ilgi duydu. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Anasanat Dalı” bünyesinde, Tuğrul Göğüş yönetiminde “Oda Orkestrası”nın kuruculuğunu ve başkemancılığı görevini yürüttü. Öğrencilik yıllarında ve mezuniyet sonrasında ülke genelinde amatör ve profesyonel olarak oda küğü dinletilerinde yer aldı. Lisans ve yüksek lisans dönemlerinde anasanat dalında resitaller gerçekleştirdi. “Cumhuriyet Döneminde İzmir’de Kurulmuş Oda Müziği Toplulukları” adı altında tez çalışması hazırlayan Civan, “Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anasanat Dalı”nda yüksek lisans programını, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’ndeki müzik bölümü öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları” konulu teziyle tamamladı. Oda küğü ve orkestra, partitür okuma-yazma ve armonik çözümleme ile ilgili İstemihan Taviloğlu ile çalıştı. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğretmen Alım Sınavları”nda başarılı olarak “Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi”ne atandı. Halen aynı okulda görev yapan Civan oda küğü, orkestra, keman ve bilişim destekli küğ derslerini yürütmektedir.
Son Güncelleme:17.11.2019 20.23
Toplam Ziyaret:2189720
Online Ziyaretçi Sayısı:10
Bugünlük Ziyaret :446

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.

Telif hakları için şikayetiniz varsa 05432317861 numaralı telefona ulaşabilirsiniz. Tuğrul Göğüş