Ci

Cibber, Catherine:

Doğumunda verilen ismi ile Katherine Shore. İngiliz ırlağan ve oyuncu. 1669 yılında vaftiz edilmiştir. Londra’da dünyaya gelen sanatçı 17 Ocak 1734 tarihinde yaşama gözlerini kapatmıştır. Annesi Ann Shore ve babası Matthias Shore olup iki erkek kardeşi William ve John kralın önde gelen trompetçilerindendi. Söylendiğine göre Cibber, Henry Purcell tarafından ses eğitimi aldı ve harpsikord çalmayı öğrendi. 6 Mayıs 1693 tarihinde sosyal seviye açısından düşük düzeyli ve iş bulmakta zorlanan oyuncu Colley Cibber ile evlendi. Tüm zor koşullara karşın bu çift 1694 ile 1713 yılları arasında oniki çocuk dünyaya getirmişlerdir. Bu çocuklardan Theophilus Cibber 1703 yılında meydana gelen “Büyük Fırtına” esnasında doğmuştur (26 Kasım 1703). Bu çocuklardan altısı henüz bebeklik çağlarında iken ölmüştür. Hayatta kalmayı başaran büyük kızları Albay James Brown ile evlenmiştir. Annesi Catherine Cibber’in 1734 yılında vefatından sonra bu kızın hayli yaşlanmış olan babasına vefalı bir şekilde baktığı ve kolladığı bilinmektedir. Ortanca kızlar olan Anne ve Elizabeth iş hayatına atıldılar. Anne kaliteli yiyecekler satan bir dükkan açtı ve John Boultby ile evlendi. Elizabeth’in bir restoranı vardı, birinci eşi Dawson Brett oldu ve Brett’in ölümünden sonra ikinci eşi Joseph Marples ile evlendi. Yetişkinliğe erişmeyi başaran tek erkek evlat Theophilus ise “Drury Lane” tiyatrosunda 1721 yılında daha 16 yaşında iken oyuncu olarak çalışmaya başladı. Theophilus’un yaşamında utanç verici skandallar hiç eksik olmadı. Diğer erkek evlat James bebeklik çağını aşmayı başardıysa da 1717 yılı dolaylarında yetişkin bir birey olamadan vefat etti. Colley’nin en küçük kızı babasının izinden giderek tiyatrocu olmayı seçti, ancak babası ve annesi ile araları açıldı ve aile üyeliğinden reddedildi. Catherine Cibber 17 Ocak 1734 tarihinde astım hastalığı nedeniyle Knightsbridge’de sonsuzluğa göç etmiştir.

\ Cibber, Colley:

İngiliz tiyatro oyuncusu, yönetmeni, oyun yazarı ve ödüllü şair. 6 Kasım 1671 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. 11 Aralık 1757 tarihinde yine Londra’da sonsuzluğa göç etti. 1696 yılında yazdığı “Love’s Last Shift” ya da diğer adıyla “The Fool in Fashion” ilk duygusal komedi olarak kabul edilmektedir. Bu eser İngiliz sahnesini yaklaşık bir asır meşgul etmiş ve sürüklemiştir. 1740 yılında kaleme aldığı otobiyografik çalışması “An Apology for the Life of Mr. Colley Cibber” (Bay Colley Cibber’in Yaşamı İçin Bir Özür”, o dönem tiyatrosunun en iyi anlatımını içermektedir ve çağdaşları tarafından da kabul edildiği üzere oyunculuk sanatı üzerine paha biçilmez bir çalışmadır. Heykel sanatçısı Caius Gabriel Cibber’in oğlu olan Colley Cibber oldukça iyi bir eğitim aldı ve ertikten bir oyuncu olarak 1690 yılında “Thomas Betterton Topluluğu” ile Londra’daki “Drury Lane Tiyatrosu”nda sahneye adımını attı. Colley Cibber bundan üç yıl sonra, 6 Mayıs 1693 tarihinde bir evlilik yaptı ve hayatını Catherine Shore (Cibber) ile birleştirdi. Ancak bir oyuncu olarak kazancı yeterli değildi. Kendisine bir rol temin etmek amacıyla “Love’s Last Shift” başlıklı tiyatro oyununu kaleme aldı. Colley Cibber bu eser sayesinde hem bir oyuncu hem de bir oyun yazarı olarak ünlendi. Cibber 1700 yılında Shakespeare tarafından yazılan tarihi oyun “Richard III”in pek tanınmış adaptasyonunu sahneye koydu. Bu uyarlama 1871 yılında Henry Irving tarafından yeniden biçimlendirilinceye dek tercih edilen oyunculuk versiyonu olarak sahnelerde yer almıştır. Sanatçı değişik tarzda komediler de yazmıştır, bunlar arasında “She Wou’d, and She Wou’d Not” (Yapacak ya da Yapmayacak) (1702) ve “The Careless Husband” (Dikkatsiz Koca) (1704) bulunmaktadır. Bu dönemde Cibber, tiyatro yönetiminde bir yer edinmek için bir dizi karmaşık entrikaya girdi. 1710’lu yıllara gelindiğinde Colley Cibber, Robert Wilks ve Thomas Doggett (kısa süre sonra Barton Booth ile yer değiştirdi) ile birlikte tarihe iz bırakacak şekilde üçlü bir otorite oluşturdular ve “Drury Lane Tiyatrosu” bariz bir şekilde başarılı oldu. Kraliçe Anne’ın sonsuzluğa göç etmesinin ardından Cibber politik arenaya giriş yaptı ve “Whig Davası”nı desteklemek amacıyla 1717 yılında Moliére’in “Tartuffe”una dayalı “The Non-Juror” (Jüri Üyesi Olmayanlar) oyununu yazdı ve uyarlamasını gerçekleştirdi, böylece 1730 yılında saray şairi olarak atanmasının önünü açtı. Vanbrugh’un 1726 yılında sonsuzluğa göç etmesi nedeniyle bitiremediği “The Provok’d Husband” (Kışkırtılan Koca) isimli tiyatro oyununu Cibber 1728 yılında tamamlamıştır. Colley Cibber’in başta gelen aktrislerinden Anne Oldfield 1730 yılında ve yönetimde ilk partneri olan Wilks de 1733 yılında vefat edince ertesi yıl Cibber yöneticilikten ayrıldığını bildirdi. Sanatçı sahnede son temsilini Shakespeare’in “King John” (Kral John) isimli eserinde kendi uyarlamasını oynadığı 15 Şubat 1745 tarihinde verdi. Düşüncesiz, kaba ve kendine son derece güvenen bir kişiliğe sahip olan Cibber, hem kişisel hem de politik birçok saldırının hedefi olmuştur.

Ciccone, Martin:

Madonna’nın erkek kardeşi... Alkolik, evsiz ve işsiz olan Martin Ciccone köprü altlarında sürdürmeye çalıştığı hayatını Michigan sokaklarında kardeşinden hiç yardım alamadan devam ettirmiştir. Çeşitli kereler hapse giren ve sayısız alkol koması yaşayan Martin sefil bir hayat içindedir. Madonna’nın diğer erkek kardeşinin adı ise Christopher Ciccone’dir. Christopher Ciccone’nin “Ablam Madonna İle Yaşamak” isimli bir kitabı da bulunmaktadır. Bu kitapta Christopher ablası Madonna’nın bir lezbiyen ve eski eşi Guy Ritchie’nin de bir gay olduğunu özellikle belirtmiştir.

Cis:

(Alm.) Do diyez. Do sesinin yarım adım inceltilmiş şekli.

Cis Dur:

(Alm.) Cis-Dur. Büyük do diyez. Dodiyezden başlayan ve sekizli sonrası tamamlanan aşıt. Büyük dodiyez dizisi. Do diyez majör. Dodiyez majör dizisi.

Cis moll:

(Alm.) Cis-moll. Do diyez minör. Dodiyez minör. Do diyezden başlayıp bir sekizli sonrasında biten küçüklü aşıt, küçük do diyez dizisi. Dodiyezden dodiyeze devreden minör gam.

Cisis:

(Alm.) Do çift diyez. Enarmonik sesi "re"dir. Doçiftdiyez.

\ Civan Ağa:

“Lavtacı Civan Ağa” olarak da bilinir. Rum asıllıdır. Lavtacı Andon’un küçük kardeşi, Hristo’nun ise ağabeyidir. Gözlerinin az görmesi nedeniyle bir diğer lakabı “Kör Civan” olmuştur. Asıl ismi Zivannis Kiryazis olup doğum tarihi bilinmemektedir, ancak 1910’da sonsuz yaşama göç etmiştir. Bazı kaynaklarda ismi Zirvaros ya da Zirvan diye geçmektedir. Kuvvetli bir icra gücünün olduğu söylenmektedir, aynı zamanda hanendelik yaptığı bilinmektedir. Yaratılarının incelenmesi O’nun “Türk Musikisi”ni hayli iyi bildiğini ortaya koymaktadır. Çok sayıda öğrenci yetiştirmiş olup her biri diğerinden daha güzel olan 20 civarında şarkı yazmıştır. Güftesi Mehmed Sadi Bey’e ait olan Nihavend makamından “Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur” ve Rast makamından “Bir acaib hab-ı gaflete düştüm” isimli iki şarkısı günümüzde de pek sevilmektedir. “Bozuldu lanesi üftadegahın” (Hicaz), “Mecnun gibi sahrayı cunun içre yerim var” (Hicaz), “Riyasız çeşmi ahuyu severdim” (Hicazkar), “Firkati canan ile nalan mı oldun ey gönül” (Hüseyni), “Elverdi mi gayri dil ateşlere yansın” (Karcığar), “Yalvarırım oturmaz” (Karcığar), “Alemde seha hicr ile firkat benim olsun” (Kürdilihicazkar), “El erdirmek visali yare pek güç” (Kürdilihicazkar), “Gönül kuşu yüksek uçma” (Kürdilihicazkar), “Gülşen açılsan çemen gül şenlenir” (Kürdilihicazkar), “Her kimde vardır aşk iptilası” (Kürdilihicazkar), “Vay ne müşkülmüş güzel sevmek meğer”, (Kürdilihicazkar), “Sormayın aya ne oldum” (Rast), “Dağidarı hasret etdin hicr ile cana teni” (Suzinak), “Ey dil ne oldun feryad edersin” (Uşşak) ve “Gah ümidi vuslat eylersin gönül” (Uşşak) diğer verimleridir.

\ Civan, Kamil:

1992 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Anasanat Dalı”nda Kemal Yıldırım’ın öğrencisi oldu. 1996 yılında “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası” keman sanatçısı Tuğrul Göğüş’ün öğrencisi olarak mezun oldu. Hazar Alapınar ve Arif  Manaflı’dan keman üzerine kritikler aldı. Mezun olduğu yıl aynı bölümün yüksek lisans programını kazandı. Oda küğüne ilgi duydu. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Anasanat Dalı” bünyesinde, Tuğrul Göğüş yönetiminde “Oda Orkestrası”nın kuruculuğunu ve başkemancılığı görevini yürüttü. Öğrencilik yıllarında ve mezuniyet sonrasında ülke genelinde amatör ve profesyonel olarak oda küğü dinletilerinde yer aldı. Lisans ve yüksek lisans dönemlerinde anasanat dalında resitaller gerçekleştirdi. “Cumhuriyet Döneminde İzmir’de Kurulmuş Oda Müziği Toplulukları” adı altında tez çalışması hazırlayan Civan, “Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anasanat Dalı”nda yüksek lisans programını, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’ndeki müzik bölümü öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları” konulu teziyle tamamladı. Oda küğü ve orkestra, partitür okuma-yazma ve armonik çözümleme ile ilgili İstemihan Taviloğlu ile çalıştı. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğretmen Alım Sınavları”nda başarılı olarak “Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi”ne atandı. Halen aynı okulda görev yapan Civan oda küğü, orkestra, keman ve bilişim destekli küğ derslerini yürütmektedir.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5741415
Online Ziyaretçi Sayısı:9
Bugünlük Ziyaret :597

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.