Pa

Pac / 13.09.1996:

2PacPac, Pac ve Makaveli adlarıyla da bilinen 1971 doğumlu ABD’li rap müzik sanatçısı, şair, senarist, aktör ve yapımcı Tupac Amaru Shakur şiddeti, ırkıçılığı ve sosyal sorunları eserlerine taşıyan idol bir sanatçıydı. 2Pac, 7 Eylül 1996’da Las Vegas, Nevada’da 4 kez vuruldu. Hastaneye kaldırıldıktan 6 gün sonra solunum ve kalp yetmezliği tanısıyla öldü. Tupac’ın vücudu yakılarak küllerinin bir kısmı annesi tarafından Los Angeles’ın üzerine serpiştirildi, bir kısmı da grubu “Outlawz”un üyeleri tarafından uyuşturucuya karıştırılarak çekildi. Cinayetin zanlıları halen bulunamadı.

Padovana:

(İt.) Bir İspanyol halk işi kırın. İspanya'nın Padova kenti kaynaklı bir dans.

Paisana:

(İsp.) Bir İspanyol köylü kırını. İspanyol halk dansı.

Parlando:

(İt.) Konuşur gibi, konuşmayı andırır şekilde. Konuşma benzeri.

Parlare:

(İt.) Konuşma, konuşmak. Tartışmak. Konuşma yapmak.

Pas:

(Fr.) Adım, yürüyüş. Dans edilmeye mahsus beste. Kırınma bağdası. Dans için özel olarak yazılmış musıki.

Pas à pas:

(Fr.) Adım adım. Yürüyerek. Adımlayarak. Adım atarak.

Pas de deux:

(Fr.) İki kişilik dans. Çift oluşturan iki kişinin yaptığı kırın. İkilinin adımları. Bale sanatının en gözde uygulamalarından birisidir. Bkz. Pas. Pas à pas.

Pasaj:

Geçme, geçiş. Yol, geçit. Pasaj. Metin, parça. Küğsel bir yaratının gösterişli bir kesiti ya da bölümü. Bir küğ eserinde yer alan çok parlak bir parça, böyle bir eserin bir cüz’ü. Bkz. Passage.

Passage:

(Fr.) Bkz. Pasaj.

Passepied:

17. yüzyıla ait 3/4'lük, hızlı bir İngiliz denizci kırınıdır.

Passion:

(Fr.) İsa’nın çarmıha gerilişini konu alan bir bağda türü. Dinsel temalı metinler üzerine bağdanan oratoryo türü.

Passion:

(İng.) İhtiras, tutku. Hırs. Ani öfke. Arzu, arzulu bir şekilde seslendirme. Bir küğsel yaratıyı güçlü duygular besleyerek yorumlamak. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğinde çektiği acı. Hz. İsa'nın çektiği acıyı betimlemek üzere bağdanmış yaratıların adı.

Passion:

(Fr.) Tutku, ihtiras. Tutkulu olma hali. Tutkunluk. Azap çeken, eziyetli. Azap, eziyet.

Passione:

(İt.) Tutku, ihtiras. Heyecan. Bkz.: Passion.

Pastoral:

(İng.) Saf, temiz duygular betimleyen; doğayı, köyleri, kırları, açık havayı anlatan; tabiata ilişkin izlenimleri küğ yoluyla dışa vuran küğ yaratılarına verilen isimdir. Bir diğer deyişle “çoban işi”dir. Bu tür intibalar uyandırmayı hedefler, köyle ve köylülerle ilgili hatıraları canlandırır. Bkz. Pastorale, çobanlama. Kır işi. Pastorella. Rustic. Rustico. Rustique.

Pastorale:

Genel olarak doğayı ve çevreyi betimleyen bir tür olarak tanımlanmaktadır. Kır işi. Çobanlama. Köy hayatını anlatan küğ. Sıfattır. Çobanlara ait, pastoral eser. Kır yaşamına ilişkin. Tinsel küğ. Manevi duyguları okşar. Manevi. Duygularla sezilebilen bir içeriği barındırır. Oldukça ruhani bir küğdür. Bkz. Pastoral, çobanlama. Bkz. Rustic. Rustico. Rustique. Pastorella.

Pastorella:

(İt.) Kır işi, çobanlama. Bkz. Pastoral. Pastorale. Rustic. Rustico. Rustique.

\ Paşaoğlu, Sibel:

Bulgaristan’da doğdu. 1989’da “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı”nın açtığı sınavlarda “Piyano Bölümü” ile “Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümleri”ni kazandı. Burada Oya Ünler ve Nevit Kodallı’nın öğrencisi oldu. Dünya küğ kültürlerine olan yoğun ilgisi nedeniyle 1992 yılında aynı okulun “Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı”nın açtığı sınavları kazanarak lisans eğitimine Ertuğrul Bayraktar, Muammer Sun, Turgay Erdener, Süreyya Agayeva, Çetin Işıközlü ve Özkan Dizmen ile devam etti. Çeşitli tarihlerde yurtiçi ve yurt dışında bireysel ve ortak derleme çalışmaları ve saha araştırmaları gerçekleştirdi. 1996 yılında "Kuzey Doğu Bulgaristan Türklerinde Evlenme ile İlgili Adet, Gelenek ve Görenekler, Düğün Türküleri" konulu tezini vererek “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı” ikincisi ve “Müzikoloji Bölümü” birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl “Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü”ne ve “İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü. 1997 yılında “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda remileme ve uyumbilgisi okutmanı olarak göreve başladı. Burada devam ettirdiği bağdama ve tiyatro küğü çalışmaları çeşitli tarihlerde "Mersin Hilton Oteli Balo Salonu" ve “Mersin Devlet Opera ve Balesi”nde seslendirildi. 1997 yılında “Uluslararası Rotary” adına “Toros Rotary Klübü Onur Ödülü”ne layık görüldü. 1998 yılında bu görevinden ayrılarak “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı”nı kazandı ve aynı yıl bu üniversitenin “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı”na öğretim görevlisi olarak atandı. 2000 yılında “Türkiye’de Yaşayan Musevi Cemaatinde Çeşitli Törenlerde Okunan Dualarda, Türk Müziği Makamlarının Kullanılması ve Bunun Temelinde Yatan Nedenler” konulu tezini vererek yüksek lisans eğitimini tam puan ve "Enstitü Birinciliği" derecesi ile tamamladı. 2000 yılında çalışmalarında gösterdiği başarılardan dolayı “İzzet Baysal Vakfı”nca verilen “İzzet Baysal Ödülü”ne layık görüldü. Aynı yıl üyesi bulunduğu “EAS–ArGe Nord” uluslararası kuruluşlarının İngiltere’nin Liverpool (2000), Yunanistan’ın Atina (2001) ve Belçika’nın Leuven kentlerinde (2002) düzenlediği yoğun kurslarda Türkiye’yi temsil ederek aktif eğitmen olarak görev aldı. 2001 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı”nın açtığı “Çocuk Şarkıları Beste Yarışması”nda “Ormanın İçinde” adlı çocuk şarkısı “Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Aynı yıl “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Doktora Programı”nı kazandı. Macaristan hükümetince açılan sınavda 2003–2004 eğitim yılında kullanılmak üzere verilen lisansüstü araştırma bursunu kazandı; aynı yıl içinde “Macaristan Bilimler Akademisi–Budapeşte Müzikoloji Enstitüsü”nde etnomüzikbilimci Janos Sipos ve müzikbilimci Tibor Tallian ile "Türk–Macar Geleneksel Küğ Kültürleri" konularında araştırmalarını sürdürdü. 2004–2005 eğitim–öğretim yılı için “Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı–Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı” işbirliği içerisinde açılan sınavda on aylık bilimsel araştırma bursu kazandı. 2005 yılında çalışmalarının bir bölümünü Bulgaristan ve Macaristan’da yürüttüğü “Müzikal–Kültürel Kimlik Oluşumunda Okul Müzik Eğitiminde Kullanılan Halk Türkülerinin Rolü: Türkiye, Bulgaristan, Macaristan Örneği” konulu doktora tezini vererek doktora derecesi aldı. Lisans ve lisansüstü düzeyde “Müzik Kültürü, Müzik Kültürü (I–II), Müzik Tarihi, Güncel–Popüler Müzik, Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi (I–IV), Oyun, Dans ve Müzik, Müzik Formları, Form Bilgisi” derslerini yürüttü. 2006 yılında “Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”na “Müzik Tarihi” ve "Etnomüzikoloji" alanlarında Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Paşaoğlu 2007 yılından itibaren “Konservatuvar Kurulu Üyeliği” ve “Müzikoloji Bölümü Başkan Vekilliği” görevlerine getirildi. "Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı"nda “Müzikoloji Bölümü”nün açılmasına dair gerekçeleri, bölüm lisans ve lisansüstü program, amaç, misyon ve vizyonlarını sıraladığı raporu (Şubat 2007) “Üniversite Senatosu”nca kabul edilerek “Yüksek Öğretim Kurulu”nun onayına sunulmuştur. Bu bağlamda Haziran 2007’de "Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı"nda açılan “Müzikoloji Bölümü”ne Aralık 2007’de öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak atandı.2008 yılında “Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyeliği”ne getirilen Paşaoğlu, aynı üniversitenin “Balkan Araştırmaları Enstitüsü” bünyesinde “Balkan Müzik Kültürleri” alanında yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için gerekçeli rapor ve “Bologna Kriterleri”ne uygun ders içerikleri hazırlayarak Türkiye’de ilk kez bu içerikte bir programın açılmasına katkıda bulundu. 2010 yılında, “Küğ Bilimleri” alanında Doçent Doktor ünvanı alan Paşaoğlu, çeşitli uluslararası platformlarda proje ve bildirileri ile yer aldı, lisans ve lisansüstü düzeyde “Müzik Kültürü”, “Müzik, Kültür ve Cinsiyet”, “Müzik ve Etno-Kültürel Aidiyet”, “Sosyo-Kültürel Antropoloji”, “Popüler Müzik Akımları”, “Müzikte Bilimsel Araştırma ve Rapor Hazırlama”, “Sanat Felsefesi”, “Sanat ve Kültür”, “Dünya Müzik Kültürleri” derslerini yürüttü. 2009-2013 yılları arasında “TRT”, “TRT-INT” ve “TRT-Avaz” kanalları bünyesinde çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen, “Balkanlarda Geleneksel Müzik, Etnik Aidiyet ve Müzik Kültürü” konulu porgramlarda davetli konuk olarak yer alıp bilgilerini paylaşma fırsatı buldu. Bu bağlamda hazırlanan çeşitli projelerde danışmanlık görevi üstlendi. Paşaoğlu, 2013 yılından itibaren akademik, sanatsal ve bilimsel çalışmalarını “Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü” bünyesinde sürdürmekte, dersler vermekte ve çeşitli tarihlerde düzenlenen “Müzik, Etnisite ve Kültür” eksenli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelere katılmaktadır. Yabancı dilleri Bulgarca, Rusça ve İngilizce’dir.

\ Pauken:

(Alm.) “Membranofon” çalgılar grubundan bir vurmalı çalgıdır. Orkestra davulu, büyük orkestra davulu. Kazan biçimli ve üzeri deri kaplı, vurularak çalınan alet. Bkz. Timbal. Timpan. (İt.) Timpano, çoğulu timpani. (İng.) Kettle drum. (Alm. Kessel trommel) (Fr.) Timbale. Membranofon.

Pausa:

(İsp.) Bir vuruşluk sus. Ara verme, durma. Es, sus.

Pause:

(Alm., Fr.) Sus, es. Ara, antrak. Durak, duraklama, mola, istirahat, teneffüs. Küğde genellikle bir vuruşluk sus karşılığı kullanılmaktadır.

Pavan:

(İng.) Eski bir kırın. Yavaş karakterli olup topluca kırınma yapılır. Rönesans döneminde yaratılan bu dansın ismi olan “Pavan” aynı zamanda bu dansla ilişkili olan küğlere de verilmiştir. Bkz. Pavana. Pavane.

Pavana:

(İt.) Bkz. Pavan.

Pavane:

(Fr.) Bkz. Pavan.

Pavillon:

(Fr.) Kalak. Bakır üfleme çalgıların adeta bir kepçeye benzeyen kalağı. Kepçe, kulak kepçesi. Bkz. Kalak.

\ Pay, Antony:

İngiliz klasik klarinet sanatçısı. 21 Şubat 1945 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. “National Youth Orchestra of Great Britain - Büyük Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası” eşliğinde henüz 16 yaşında iken yalkıcı olarak Mozart’ın klarinet konçertosunu çaldı. “Royal Academy of Music - Kraliyet Küğ Akademisi”nde eğitim gördü ve daha sonra “Cambridge Üniversitesi”nin “Matematik Bölümü”nü bitirerek 1966 yılında bu okuldan mezun oldu. 1968 yılından 1978 yılına dek “Royal Philharmonic Orchestra - Kraliyet Filarmoni Orkestrası”nın birinci klarinet sanatçılığı görevini üstlendi. Aynı zamanda kurucu üyesi olduğu “London Sinfonietta” bünyesinde 1968 yılından 1983 yılına dek birinci klarinetçi koltuğuna oturdu. 1976 yılından 1986 yılına kadar geçen sürede de “Academy of St. Martin in the Fields” kadrolarında yer aldı. “Nash Ensemble - Nash Topluluğu”, “Tuckwell Wind Quintet - Tuckwell Üflemeli Beşili”, “Academy of St. Martin in the Fields Chamber Ensemble - Academy of St. Martin in the Fields Oda Küğü Topluluğu” ve “Hausmusik” gibi çok sayıda oda küğü grupları ile çalıştı. “Londra Sinfonietta”da bulunduğu süre içerisinde Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Harrison Birtwistle, Hans Werner Henze, Peter Maxwell Davies, Alexander Goehr ve Luciano Berio gibi bağdarlarla işbirliği yaptı. “RCA” şirketi için bağdarın yönetiminde Berio’nun “Konçertino”sunun kaydını yaptı. Henze’nin kendisi için bağdadığı “Miracle of the Rose - Gülün Mucizesi” isimli mini konçertosunun ilk çalınışını gerçekleştirdi. 1982 yılından 1990 yılına kadar “Guildhall School of Music and Drama - Guildhall Küğ ve Drama Okulu”nda klarinet öğretmeni oldu. Diğer öğretmenlik yaptığı okullar arasında “Royal Academy of Music - Kraliyet Küğ Akademisi”, Biella (İtalya) “Accademia Lorenzo Perosi Küğ Akademisi” ve İspanya “Centro Superior de Musica del Pais Vasco” bulunmaktadır. Sanatçı son yıllarda yalkıcılık ve yönetkenlik konularına odaklanmıştır. Bu dönemde “Decca” şirketi için Spohr ve Mozart konçertolarını kaydetmiş, “Virgin Classics” için Weber ve Crusell konçertolarını kayda almış ve “NMC” için Birtwistle’ın “Melancolia I” isimli yaratısını çizitlemiştir. Almanya, Avusturya ve Hollanda’da “Academy of St. Martin in the Fields” dinletilerinde yönetken olmuştur. “Londra Sinfonietta”nın Avrupa çapında gerçekleştirdiği dinleti dolaşısında yönetkenlik yapmış ve çeşitli İskandinav ülkelerinde, İtalya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde konuk yönetken olarak çeşitli dinletiler yönetmiştir. Halen “The Academy of Ancient Music - Eski Küğler Akademisi” ve “The Orchestra of the Age of Enlightenment - Aydınlanma Çağı Orkestrası” ile çalışmalarını sürdürmekte ve her iki orkestra ile sıklıkla yalkıcı olarak dinletiler vermektedir. Küğ yazarı olarak “Early Music” dergisine makaleler yazmaktadır. Klarinet öğrenimi ve öğretimi üzerine bir kitap kaleme almıştır.

\ Payne, Roger Searle:

Roger Searle Payne, 1968 yılında kambur balinaların söylediği “şarkıları” keşfetmesi ve bazı balina türlerinin birbirleriyle binlerce kilometre öteden iletişim kurabildiklerini saptamasıyla tanınan bilim adamıdır.
Son Güncelleme:06.04.2020 23.26
Toplam Ziyaret:2433193
Online Ziyaretçi Sayısı:8
Bugünlük Ziyaret :163

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.

Telif hakları için şikayetiniz varsa 05432317861 numaralı telefona ulaşabilirsiniz. Tuğrul Göğüş