Er

\ Ercan, Nevhiz:

İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. Orta öğrenimi süresince piyanist ve eğitimci Selahattin Göktepe’den özel piyano dersleri alarak bir yandan da küğ eğitimini sürdürdü. Lise eğitiminden sonra “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü”ne girdi. Buradaki öğrenimi süresince Nurhan Büyükgönenç ve piyanist-eğitimci Ferhunde Erkin ile piyano çalıştı. Altı aylık bir küğ öğretmenliğinden sonra açılan asistanlık sınavını kazanarak aynı bölümde piyano öğretmeni olarak ders vermeye başladı. Asistanlığı süresince piyanist-eğitimci Ferhunde Erkin ile piyano öğretimi ve eğitimi üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 1987 yılında yardımcı doçentliğe yükseltildi. 1990 yılında doktoraya eşdeğer “Sanatta Yeterlilik” ünvanını aldı. 1992-1993 yıllarında “Müzik Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı” görevinde bulundu. 1994 yılında bilim sınavını başararak doçent ünvanını aldı. 1983 yılından beri çeşitli oda küğü ve diğer dinleti etkinliklerinin yanısıra “Müzik Bölümü Korosu”na ve “TRT Çocuk Korosu”na eşlikler yapmıştır. 1990 yılından beri asli görevlerinin yanısıra “Milli Eğitim Bakanlığı”na bağlı “Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi”nde piyano derslerini vermektedir. Halen “Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü”nde “Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Başkanlığı” yapmakta ve aynı anasanat dalında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında piyano eğitimi dersleri vermekte ve tez yönetmektedir. Nevhiz Ercan’ın piyano eğitimi ve öğretimi üzerinde çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, sempozyum ve seminer bildirileri vardır.

\ Ercan, Zeynep Senem:

1978 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. İlk piyano eğitimine Bursa’da Fethiye Sanlıkol ile başladı. 1992 yılında küğ eğitimi almak üzere “İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi”ne girdi. Aynı yıllarda piyanist ve bağdar Ali Darmar ile eğitimini özel olarak sürdürdü. 2000 yılında “Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü”nü tamamladı. “İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) Yüksek Lisans Programı”nda Ayşegül Sarıca ile piyano çalışmalarını sürdürdü. Aynı kurumda devam ettiği doktora programını tamamlayarak 2011 yılında “Doktor” ünvanı aldı. 2000 yılında “Kocaeli Belediye Tiyatrosu”nda “Üç Kuruşluk Opera” oyununda yönetken-piyanist olarak görev üstlendi. 2006 yılına kadar İstanbul’daki farklı özel küğ kurumlarında piyano öğretmeni olarak çalıştı. 2006-2007 yıllarında Amerika’da “University of Memphis”de öğretmen yardımcısı olarak çalıştı ve “sınıf piyano dersi” ile “eşlik dersi”ne girdi. 2010-2012 yıllarında “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü”nde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak piyano ve eşlik derslerine girdi. 2015-2017 yıllarında “Bakırköy Belediye Tiyatroları”ndaki oyunlarda piyanist olarak görev aldı. 2018 yılından 2021 yılına kadar “Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda eşlik derslerine girdi. 2021 yılında “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”ndaki görevine başladı. Ercan, küğcü sağlığı ve sahne sanatları tıbbını kapsayan konularda ulusal ve uluslararası makaleler, ayrıca yeni dinleti düzenlerinin, özellikle ev ve butik dinletilerinin yükselişi üzerine yazılar yazmıştır. Eğitmen olarak çalıştığı yıllar süresince farklı çalgılardan oluşan gruplarla oda küğü dinletileri ve kayıtlar gerçekleştirdi, festivallare katıldı. 2013 yılından bu yana “İstanbulied” adını taşıyan mezzosopran-piyano ikiliyle pek çok kentte dinletiler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir.

\ Erdener, Yıldıray:

“Gazi Eğitim Enstitüsü (G.E.E.) Müzik Bölümü”nden mezun olduktan sonra devlet bursuyla Almanya’da “Staatliche Musik Hochschule”de (Freiburg) müzik eğitimini ve viyolonsel öğrenimini tamamladı. 1969-1975 yılları arasında “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü”nde öğretmenlik ve bir yıl “Bölüm Şefliği”nden sonra Amerika’da “İndiana Üniversitesi”nde “Etnomüzikoloji ve Halkbilimi” dallarında lisansüstü (M.A) ve doktora (1987) öğrenimi yaptı ve “The Anthropology of Music” yazarıünlü Alan Merriam’in öğrencisi oldu. Bir yıl “Kaliforniya Berkeley” ve “Lowell MA” gibi üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra “Lawrence MA” eyaletinde bir araştırma projesini yönetti. 1993-2010 yılları arasında Austin’daki “Teksas Ünversitesi”nde “Ortadoğu Folkloru”, “Orta Asya ve Türkiye’de Müzik Kültürü”, “Sibirya ve Orta Asya’da Şamanizm”, “Türk Dili ve Edebiyatı” gibi dersler verip 2010’da emekli oldu. Yıldıray Erdener’in “Saha Araştırma Projeleri”:1997-2000 yılları arasında “Türk Kadın Aşıkların Aşık Olma Süreci ve Erkek Aşıklarla Olan İlişkileri”, 1982 “Fulbright Araştırma Bursu”yla bir yıl Kars’ta “Çobanoğlu Kahvehanesinde Aşık Karşılaşmaları ve Aşıklık Geleneği”, 1981 Haziran ayında Manitoba, Kanada’da “Pow-Wow Şarkı ve Ritüelleri”, 1978 Güney Indiana Eyaletinde “Eski Alman Halk Türküleri Derlemesi”. Kitapları: “Kars’ta Çobanoğlu Kahvehanesinde Aşık Karşılaşmaları; Aşıklık Geleneğinin Şamanizm ve Sufizmle olan Tarihsel Bağları” Yapı Kredi Yayınlarından bu yıl (2017) çıkacak. “The Song Contests of Turkish Minstrels” (Türk Aşıklarının Karşılaşmaları), Harvard University Milman Parry Collection of Oral History Series (1995). “Turkish Through Folksongs”, (Türkülerle Türkçe) İndiana Üniversitesi Turkish Studies Yayınları. “Fifty Nasreddin Hoca Stories”, (Elli Nasreddin Hoca Hikayesi) Dunwoody Press (2008). “101 Idiomatic Expressions”, (101 Deyim) Dunwoody Press (2004). “Müzik Formları” (Nurhan Cangal ile) (1976). “Sonat ve Sonat Formu” (Nurhan Cangal ile) (1972). Yıldıray Erdener’in Makalelerinden Bazıları: “Murat Çobanoğlu’nun Aşık olma Sürecinde Görülen Şamanizm İzleri”, Folklor/Edebiyat (2004). “Saz Kopuzdan Türemiş Olamaz”, Folklor/Edebiyat, (2015). “Alevilik Şamanizm ile İslamın Yoğrulmasından Doğan ‘Anadolu Sufizmi’dir” Cumhuriyet Gazetesi, Herkese Bilim ve Teknoloji (2016). “Turkish Song Dueling”, Garland Dünya Müziği Ansiklopedisi, (2001). “The Initiatory Dream of Turkish Minstrels”, International Journal of Music in Turkey, (1997). “Turkish Minstrels in Song Dueling”, International Folklore Review, (1993). “Etnomüzikoloji Nedir?” Türk Kültürü Araştırmaları, (1993). “Çoksesli Müzikle Endüstrileşme Arasındaki İlişkiler”, Türk Folkloru Araştırmaları, (1988). “Interaction Processes of Turkish Minstrels”, Turkish Culture, (1987). “Baksı I” Türk Folklor Araştırmaları, (1978). “Baksı II” Türk Folklor Araştırmaları, (1978). “Halk Türküleri Koro İçin Çoksesli Hale Getirilmeli midir?” I. Uluslararası Folklor Kongresi Bildirileri (1977).

\ Erdinç, Erol:

Erol Erdinç küğ eğitimine “Ankara Devlet Konservatuvarı”nda Ahmed Adnan Saygun' un bağdama sınıfında başladı. Bu bölümünden mezun olduktan sonra aynı okula öğretim görevlisi olarak atandı ve aynı zamanda “Ankara Devlet Opera ve Balesi”nde piyanist olarak çalışmalarını sürdürdü. Altı yıl sonra (1975 yılında) Fransa'ya gitti. “Paris Konservatuvarı”nda Jean Martinon ile başladığı orkestra yönetkenliği çalışmalarına “Ecole Normale de Musique de Paris”de Pierre Dervaux ile devam etti. Pierre Boulez ve Kiril Kondrashin'in ustalık kurslarına katıldı. Ayrıca Pierre Pontier ile piyano eşlikçiliği, Nadia Boulanger ve Pierre Petit ile bağdama çalıştı. 1980 yıllarında ülkesine dönerek “Ankara Devlet Opera ve Balesi”nde orkestra yönetkenliğine atandı. 1983- 2000 yıllarında “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası”nın sürekli yönetkeni ve küğ danışmanı olarak görev yaptı. Düzenli sezon dinletilerinin yanısıra bu orkestrayı Avrupa ve Türkiye içinde dinleti dolaşılarına götürdü. Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Rusya, Bulgaristan, Litvanya, Çekoslovakya, Meksika, Amerika, Brezilya ve Arjantin'de konuk yönetken olarak dinletiler yönetti. Eğitime çok önem veren sanatçı Belçika'da “Kraliyet Konservatuvarı”na, Portekiz'de “Porto Devlet Müzik Fakültesi”ne ve Brezilya'da “Londrina Festivali”ne konuk eğitimci olarak davet edildi. Bugün eğitim kalitesi ve müzikal etkinlikler açısından Türkiye'de bir lider olan “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi”nde dekan olarak görev yapmaktadır. “Kanada Uluslararası Müzik Yarışması” ve Romanya'da “Enescu Orkestra Yönetkenleri Yarışması” da dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası yarışmaya birçok kez jüri üyesi olarak katıldı. Henüz mesleğinin başlarındayken TRT'de müzik yapımcılığı yapmış olan Erdinç bağdarlık açısından Türk modal müziği, popüler stiller, caz ve kendine öz müzik dilini de içine katarak çok sayıda orkestra, koro, senfonik caz ve çocuklar için yaratılar ortaya koymuştur. Eşlikçi piyanist olarak dünyanın birçok yerinde dinletiler vermiş olan Erol Erdinç'in caz müziğine büyük bir tutkunluğu vardır. Henüz öğrenci iken değişik formasyonlarda yalkın piyano çalmaya başlamıştır. Yıllar sonra “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası” ile yaptığı “İlkbahar Dinletileri” ile Türkiye'ye sinfonik caz'ı tanıtmıştır. 1998 yılında “St. Petersburg Filarmoni Orkestrası” eşliğinde Gershwin’in “Rhapsody  in Blue” isimli eserini çalmıştır. Erol Erdinç üç yıl boyunca “Kültür Bakanlığı”nda  sanatsal danışmanlık yapmıştır ve Türk Devleti kendisine “Devlet Sanatçılığı” sanı verilmiştir. Erdinç'in “St. Petersburg Filarmoni Orkestrası”, “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası”, “Bulgaristan Radyo Orkestrası”, “Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası” gibi topluluklarla CD kayıtları bulunmaktadır.

\ Erdoğan, Ömer Alper:

17 Şubat 1976 tarihinde doğdu. Ortaöğrenimini “Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi”nde bitirdi. Bu sırada yeni kurulmakta olan “Polifonik Korolar Derneği Gençlik Korosu”na katılarak Süreyya Çağlar yönetimindeki koro dinletilerinde yer aldı. 1993 yılında henüz kurulmuş bulunan “Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Gençlik Korosu” sınavlarını kazandı. “Ankara Atatürk Kültür Merkezi”nde koro yönetkeni Ahter Destan liderliğinde devam eden koro çalışmalarına iki yıla yakın süreyle katıldı. 1994 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü”nü kazanarak yüksek öğrenimine başladı. Bu dönemde Mahmut Sarı ve Nergis Şakirzade Sarı ile piyano çalıştı. Öğreniminin üçüncü yılında küğ tarihi dersi öğretmeni “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası” keman sanatçısı Tuğrul Göğüş ile derste tartıştığı “İstiklal Marşımızı Neden Söyleyemiyoruz?” konulu hazırladığı makale akademik bir küğ dergisi olan “Mavi Nota” dergisinin 1997 yılı Ocak sayısında yayımlandı. Üniversite öğreniminden sonra “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı” öğretim görevlisi Leyla Hüseyinova ile bir yıl piyano çalıştı. Daha sonraki yıllarda ise çalışmalarını “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı” öğretim görevlisi olan Ayan (Nuriyeva) Kömür ve son olarak İbrahim İsmailov ile sürdürdü. 2004 yılında “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi” için açılan öğretmenlik sınavlarını kazandı ve Mersin “Nevid Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi”ne atandı. Sanatçı halen bu okulda piyano derslerine girmektedir. 2005 yılında küğ öğretmeni arkadaşları ile bir “Öğretmenler Korosu” kurma girişimine ortak oldu ve bu çalışmaları sayesinde Mersin’de “Atatürkçü Düşünce Derneği”nde çoksesli bir koro oluşturuldu. Yönetkenliğini Zarife İsmailova’nın üstlendiği bu koro ile çeşitli dinletilere katılmakta olan Ömer Alper Erdoğan koro ile çalışmalarına “Mersin Kültür Merkezi”nde devam etmektedir.

\ Erduran, Ayla:

İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı önce annesiyle kemana başlamış, dört yaşında Karl Berger’in öğrencisi olmuş, ilk resitalini on yaşında, Ferdi Statzer eşliğinde “Saray Sineması”nda vermiştir. 1946-51 arasında “Paris Ulusal Konservatuvarı”nda Benedetti ve Benvenuti ile eğitim görerek keman bölümünden mezun olmuştur. 1951-1955 arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Ivan Galamian ve Zino Francescatti ile özel olarak çalışmış, Amerika’daki ilk dinletisini Newark’ta, Thomas Schermann yönetimindeki orkestrayla vermiştir. Sanatçı Avrupa’daki dinleti kariyerine Polonya’da “Varşova Filarmoni Orkestrası” eşliğinde çaldığı Glazunov’un keman konçertosuyla başlamıştır. Erduran 1957-1958 yıllarında “Moskova Konservatuvarı”nda yirminci yüzyılın büyük virtüozu David Oistrakh ile çalışmış, 1957’deki “Wieniawski Yarışması”nda yüzyirmi kemancı arasında ilk altıya girerek ödül kazanmıştır. 1958’de Brüksel’de Ulvi Cemal Erkin’in keman konçertosunun ilk seslendirisini bağdarın yönetiminde gerçekleştirirken bu dinletiyi Belçika Kraliçesi Elizabeth de izlemiştir. Avrupa ve Amerika’daki dinleti ve resitallerinin yanısıra ilk büyük dinleti dolaşılarını 1961 ve 1962 yıllarında Kanada’da gerçekleştirmiş, yalnız bu dolaşılarda iki yılda toplam yüzaltmış dinleti vermiştir. 1963’te “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” ile Ortadoğu turnesine çıkmış ve Anadolu’nun çeşitli köşelerinde dinletiler vermiştir. 1964’te Mithat Fenmen eşliğinde Londra’da verdiği ilk resitalinde “Harriet Cohen-Olga Verney Ödülü”ne değer bulunmuştur. 1965’te Londra “Albert Hall”da Rozhdestvenski yönetiminde Brahms’ın keman konçertosunu seslendirdiği dinleti BBC tarafından naklen yayınlanmıştır. Bunu izleyerek BBC’de bir çok band kaydı yapan sanatçı, aynı yıl Cenevre’de Sibelius’un 100. yılı nedeniyle düzenlenen dinletide Ernest Ansermet yönetimindeki “Suisse Romande Orkestrası” ile bağdarın keman konçertosunu çalmıştır. 1968’de Verda Erman ile Afrika turnesine çıkmış, 1970’de Hollanda’da “Beethoven Ödülü”nü kazanmış, 1971’de “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı” olmuştur. Bir yandan dinletilerine devam eden sanatçı 1973’ten 1990’lara dek İsviçre’de öğretmenlik yapmış, bir süre “Lozan Konservatuvarı”nda ustalık sınıfını çalıştırmıştır. Erduran, ikili konçertolarda Menuhin, Szeryng, Navarra, Igor Oistrakh, Valery Oistrakh, Pikaizen, Fallot, Guy, Collins, Weinberg, Rudin gibi sanatçılarla birlikte yalkıcı olmuştur. “Londra Sinfoni”, “Suisse Romande”, “Berlin Rias”, “Çek Filarmoni” gibi orkestralarla ve Ernest Ansermet, Karel Ancerl, Paul Kletzki, Gennadi Rozhdetsvenski, Jean Fournet, Michel Plasson ve Armin Jordan gibi yönetkenlerle çalmıştır. Sanatçının Kanada, İsviçre, İngiltere, Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Irak, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok eyaletin radyolarında kayıtları bulunmaktadır. Erduran, Elgar’ın keman konçertosunun Türkiye’deki ilk seslendirilişini gerçekleştirmiştir. Carlos Paita yönetimindeki “Londra Filarmoni Orkestrası”yla çaldığı Brahms’ın keman konçertosu uzunçalar yapılmıştır. Ayşegül Sarıca ile seslendirdiği Franck, Debussy ve Grieg’in keman-piyano sonatları “UPR Classics” olarak; Richard Beck ve Armin Jordan yönetiminde “Suisse Romande Orkestrası”yla seslendirdiği Brahms ve Bruch konçertoları “Gallo” çiziti olarak, arşiv kayıtlarından derlenen Bach, Brahms, Schumann, Veracini, Beethoven, Dvorak gibi bağdarların yaratılarını içeren yorumları “Ayla Erduran Archive Series” başlığı altında dört çizit olarak “Trio Lila Music” tarafından piyasaya sürülmüştür. Evin İlyasoğlu’nun kaleme aldığı “Ayla’yı Dinler misiniz?” başlıklı biyografik romanı Remzi Kitabevi tarafından 2002’de yayınlanmış ve üç baskı yapmıştır. Sanatçı kayıtlarında Antonio Stradivarius’un 1710 yapımı “Nelson-ex, The Roderer” kemanıyla çalmaktadır. Ayla Erduran 2006 yılında ise "Sevda-Cenap And Vakfı"nın sunduğu "Onur Ödülü"nün sahibi olmuştur.

\ Erenler, Fatih:

1963 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Küğe küçük yaşlarda bağlama ile başladı. 1981 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü”nü kazandı. Burhan Tarlabaşı, Ali Yılmaz ve Sinan Çelik’ten tütek-mey ve kaval dersleri aldı. Üniversite yıllarında Şenel Önaldı tarafından oluşturulan “Azerbaycan Halk Çalgıları Orkestrası” ve Nida Tüfekçi’nin oluşturup yönettiği koroların saz topluluklarında çalgısıyla sanatını gerçekleştirdi. Başta Nida Tüfekçi olmak üzere Yücel Paşmakçı (Türk Halk Küğü), Yalçın Tura (Biçim Bilgisi), Selahattin İçli (Türk Sanat Küğü Dağarı), Cafer Açın (Çalgı Bilgisi), Haydar Sanal (Mehter Küğü), Göktan Ay (Halk Bilimi) , Tülin Yakarçelik (Türk Sanat Küğü) gibi değerli öğretmenlerden ders aldı. “İstanbul Türk Folklor Kurumu”nda Halk küğü ve kaval dersleri verdi. 1986 yılında konservatuvar eğitimini tamamlayan Erenler “Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küğ Bölümü”nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. “Adana Belediye Konservatuvarı” ve derneklerde Türk Halk Küğü koro çalışmalarını başarıyla yönetti. Aynı yıl “Kültür Bakanlığı”nın açmış olduğu sınavı kazanarak kuruculuğunu ve yönetkenliğini Mehmet Özbek’in yaptığı “Devlet Türk Halk Müziği Korosu”nda ondört yıl saz sanatçısı olarak görev yaptı. 17 Nisan 2000 tarihinde Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın talimatı ile Ali Özaydın tarafından kurulan “Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu”na geçen Erenler Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Azerbaijan, Bosna–Hersek, Üsküp, Fransa olmak üzere yurt dışı ve yurt içindeki dinletilerde sanatını başarıyla yorumladı. “Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmenliği” görevini yürüten Erenler ney, kaval, tütek, mey, bağlama, tar gibi çalgıları başarıyla çalmaktadır.

\ Erenli, Ahmet Etem:

1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. “Anadolu Üniversitesi”nde “Ekonomi” eğitimi aldı. 1989 yılında “İstanbul Kültür Sanat Vakfı - İKSV”ye katılan Erenli, 1993 yılında “İstanbul Müzik Festivali Yönetmen Yardımcısı” oldu. 1999 yılında dönemin Festival Direktörü Cevza Aktüze’nin emekli olmasıyla “İstanbul Müzik Festivali Direktörlüğü”ne getirildi. 2006 yılında kadar bu görevi yürüten Erenli, aynı yılın Eylül ayından itibaren “Borusan Sanat Genel Müdürlüğü” görevini üstlendi. 2021 yılı Ocak ayında bu görevini Aydın Dorsay’a bıraktı ve “Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörlüğü”ne atandı. Dorsay, 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle “Borusan Sanat Genel Müdürlüğü” görevini devraldı.

Ergen, Mehmet:

Mehmet Ergen Türkiye’de başlattığı tiyatro yaşamını İngiltere'de 2002 yılına kadar aralıksız olarak Londra'da yönetmen ve oyuncu olarak devam ettirmiştir. 2000 yılından bu yana kurucusu olduğu Londra'daki “Arcola Tiyatrosu” başta olmak üzere yurtdışındaki tiyatro çalışmalarını da kesintisiz olarak sürdürmüştür. “Arcola Tiyatrosu” “The Guardian” gazetesince İngiltere'de alternatif tiyatro oluşumunun öncüsü olarak duyurulmuştur. Sanatçı Türkiye'ye döndükten sonra “Afife Jale Tiyatro Ödülleri” kapsamında birçok dalda ödül alan “Inishmore’lu Yüzbaşı”, “Yıldızların Altında” müzikali, “Aşk Delisi” gibi oyunların yönetmenliğini üstlenmiş ve “British Council”da “Oyun Yaz Projesi”ni gerçekleştirmiştir. Ancak, Ergen’in yönetmenliğini yaptığı “Gerçek Müfettiş Hound” isimli oyunun “Kocaeli Şehir Tiyatroları”nda 1 Aralık 2006 tarihinde galası yapılıp 2 Aralık 2006 gününden itibaren seyirciye sahneleneceği duyurulmuş ve basın bültenlerine dek postalanmış ise de sansüre kurban gitmiştir. Bu oyunun kaldırılma kararı Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş tarafından prömiyere bir gün kala açıklanmış ve gerekçede “Gerçek Müfettiş Hound” isimli tek perdelik oyunun mevcut durumu ile sanatsal niteliğinin tiyatro seyircisiyle buluşma düzeyinin yeterli bulunmadığı ve bu nedenle kaldırılmasına karar verildiği öne sürülmüştür. Beri yandan oyundaki öpüşme ve hafif açık sayılabilecek kostümlü sahnelerin yasaklamada etkili olduğu iddialar arasında yer almıştır.

\ Ergüden, Fulya:

Sanatçı Rusya’nın Kazan şehrinde doğdu. Küğsel eğitimine ve viyolonsel çalışmalarına altı yaşında iken başladı. İlk öğretmeni Madam Novikova’dır. 1981 yılında özel eğitim veren bir küğ okuluna girdikten sonra 1989 yılında “Devlet Konservatuvarı”na girerek A. Hayrutdinov ile çalışmaya başladı. Çok sayıda dinleti veren Fulya Ergüden daha çok oda küğü ile ilgilenerek çok başarılı üçül ve dördül dinletileri sergiledi. 1994 yılında “Devlet Konservatuvarı”nı mükemmel dereceyle bitirdi. Yüksek lisans eğitimini dünyaca ünlü çellist Daniel Schafran’ın sınıfında başarıyla tamamlayan sanatçının viyolonsel çalışmaları yaptığı bir diğer ünlü öğretmen de Boris Kaplun’dur. 1996 yılında “Kazan Sinfoni Orkestrası”na giren Ergüden bu orkestrada Veronica Dudarova, Fuat Mansurov, E. Friedman, A. Kaltz ve Mark Ermler gibi dünya çapında yönetkenlerle çalıştı. 2000 yılında “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”na giren sanatçı halen bu orkestranın grup başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

\ Ergüden, İ. Bedri:

1920 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğan İ. Bedri Ergüden çok erken yaşlarda babasını "Kurtuluş Savaşı"nda kaybetmesinin ardından annesinin kendisine bakacak gücü olmamasından dolayı "Edirne Kimsesiz Çocuklar Okulu"nda yatılı olarak eğitimine başlamış, daha sonra eğitimine "İstanbul Musiki Muallim Mektebi"nde devam etmiştir. Küğe olan hevesi ve isteği nedeni ile aynı okulda keman çalmayı öğrenmiş, aynı zamanda futbola duyduğu sevgi nedeniyle "Beşiktaş Kulübü"nün o zamanki önemli futbolcularından Hüsnü Bey tarafından bu kulübe futbolcu olarak kaydı yapılmış ve ölene kadar da bu kulübün taraftarı olmuştur. Aynı yıllarda "Ankara Devlet Konservatuvarı"nın açılması ile bu okula yetenekli çocukların alınması için başlatılan araştırmalar sonucunda öğretmenleri tarafından Ankara'ya gönderilmiş ve "Ankara Devlet Konservatuvarı"nın ilk öğrencilerinden olmuştur. Trombon bölümüne kabul edilen İ. Bedri Ergüden bu okulun yine ilk mezunlarından olup o zamanki adı ile "Riyaset–i Cumhur Senfoni Orkestrası"nın -şimdiki adı ile"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası"- sınavını kazanarak ilk görevine başlamıştır. Askerliğini "İkinci Dünya Savaşı" yıllarında ülkenin çeşitli yerlerinde topçu ve bando komutanı olarak oldukça uzun bir sürede tamamlamıştır. Askerlik görevinin bitiminde "Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası"na girmiş, burada çok uzun yıllar görev yapmış; disiplini, çalışkanlığı ve çalgısındaki ustalığı ile büyük takdir toplamıştır. 1968–1971 yılları arasında adı geçen bu kurumun orkestra müdürlüğü görevini de üstlenen sanatçı "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi"nin açılışında görevlendirilmiş ve bir müddet bu görevini sürdürdükten sonra 1974 yılında "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü"ndeki görevinden emekli olmuştur. Görev yaptığı süre içerisinde opera ve bale dağarındaki birçok yaratının seslendirilmesine katılmış olan sanatçı zamanın önemli orkestra yönetkenleri olan Kurt Eichorn, Jean Meylan, Niyazi Takizade, Gerhard Lansen, Ottavio de Rossa, Allan Abbot, İ. Sayini, Lehmann Engel, Hans Walter Kämpfel, Ephraim Lessing, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferid Alnar, Ferit Tüzün, Hikmet Şimşek ile çalışmıştır. Emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşen İ. Bedri Ergüden "İzmir Devlet Konservatuvarı"ndan aldığı davet üzerine bu okulun "Trombon Ana Sanat Dalı"nı kurmakla görevlendirilmiş ve uzun yıllar çalıştığı bu okulda güç şartlarla da olsa temin etmiş olduğu notalar ve çalgılar ile bu bölümü hayata geçirmiştir. Halen orkestralarımızda ve konservatuvarlarımızda görev yapan birçok trombon sanatçısı İ. Bedri Ergüden'in öğrencisi olarak kurumlarında başarı ile görev yapmaktadırlar. İ. Bedri Ergüden 6 Ekim 2008 tarihinde yaşama veda etmiştir.

\ Erkal, Cemil Volkan:

1978 yılında Ankara’da doğdu. Küğsel eğitimine küçük yaşlarda piyano eğitimi alarak başladı. “Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi”nde okuduğu sıralarda ud dersleri almaya başladı. 2002 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü”nden (TSM) mezun oldu. Şubat 2002 tarihinden itibaren fahri olarak “Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu”nda ritm sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Cemil Volkan Erkal görev yaptığı süre zarfında topluluğun tüm çalışmalarına ve dinletilerine katılmıştır.

\ Erkan Yücel Kültür Merkezi:

“Erkan Yücel Kültür Merkezi”, Atatürk’ün kurduğu bağımsız laik “Türkiye Cumhuriyeti”ne ve Türk milletine büyük usta Erkan Yücel gibi hizmet etmek için kurulmuştur. Kuruluş aşamasında emeği geçenler büyük bir özveri ile çalıştılar. Yeri geldi erkekler moloz çuvallarını sırtlarında taşıdılar, yeri geldi kadınlar “Erkan Yücel Kültür Merkezi”ni yürekleri gibi tertemiz, pırıl pırıl yaptılar, düzenlediler. Merkezin kadrosu kendi alanlarında deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. Daha sonra farklı alanlarda uzmanlaşmış kişiler de bu ilk gruba katılarak merkezin gücüne güç kattılar. Böylece geniş bir yelpazeyi kapsayan ders kapasitesine ulaşıldı. Bu merkezde ders veren öğretmenler ücret almadan çalışmakta ve giderler bu yolla karşılanmaktadır. “Erkan Yücel Kültür Merkezi” yöneticileri ve öğretmenleri İstanbul Kadıköy halkına ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalışmaktadırlar. Amaçları şu cümlede özetlenebilir: “Bir kıvılcım olup bozkırı tutuşturmak!” Türkiye’ye yeni Erkan Yücel’ler, Fazıl Say’lar, Fikret Otyam’lar, Cemal Süreyya’lar yetiştirmek amacıyla yılmadan çalışan bu merkez bir sanat ve kültür merkezi olarak dünyada ve ülkemizde kültür alanında gelişen olayları dikkatle izleyerek konumunu belirlemektedir. Türk düşmanı bölücü ve ırkçı yaklaşımların karşısında olan bu merkez tüm halka birlik, beraberlik ve esenlikler dilemektedir. “Erkan Yücel Kültür Merkezi”ni kuran kadro: Başkan İlhan Tonger, Cemalettin Göbelez, Vural Yıldırım, Sevda Tonger ve Gül Göbelez. Kendi alanlarında başarılarını kanıtlanmış olan bu isimler aynı zamanda merkezde ders de vermektedirler. 2016 Nisan ayında açılan “Erkan Yücel Kültür Merkezi”nde şimdiye kadar yapılan etkinliklerin bazıları şöyle sıralanabilir: 1. “Atatürk Kültür Merkezi’ni Geri İstiyoruz” Katılımcılar: Tunç Günbay, Bedri Baykam, Osman Güdü, 2. “Atatürk Havaalanı”nda yapılan terör saldırısını protesto eylemi, 3. Huzurevlerinde “Büyüklerimizi Unutmadık” Dinletisi, 4. Ölümünün birinci yılında “Levent Kırca’yı Anma Günü”, 5. Konuşmacı Tuncer Cücenoğlu yönetiminde “Tarık Akan’ı Anma Toplantısı” ve “Erkan Yücel Kültür Merkezi adına İlhan Tonger’in Piyano Dinletisi”, 6. “Toplu Taşımada Büyüklerimize Yeniden Sevgi ve Saygı” konulu durak eylemleri (halen devam etmektedir), 7. “Kırmızı Kedi Kitap Evi”nin yayınladığı denizle ilgili bir derginin 1. yıldönümü nedeniyle “Denizcilik Müzesi’nde Erkan Yücel Kültür Merkezi adına İlhan Tonger’in kendi bağdalarından oluşan piyano dinletisi”, 8. “Caddebostan Kültür Merkezi”nde yapılan “Cemal Süreyya’nın Anma Günü”nde “Erkan Yücel Kültür Merkezi” adına İlhan Tonger’in iki yaratısını seslendirmesi, 9. “Erkan Yücel Kültür Merkezi”nde düzenlenen, “Rauf Denktaş’ın Ölüm Yıldönümü”nde Alpay Tuğlu’nun “Yavru Vatan’a Adanmış Hayat” fotoğraf sergisi, 10. Doğan Canku’nun da katıldığı “Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne Hayır” Toplantısı, 11. “Kırmızı Kedi Kitabevi”ne yapılan saldırıyı kınama açıklamasına sanatçılar adına “Erkan Yücel Kültür Merkezi” katılımı, 12. “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”ne yapılan saldırıyı kınama açıklaması, 13. Şehit ve Gazi ailelerine özel moral dinletisi düzenlenmesi ve çocukları için “Erkan Yücel Kültür Merkezi”nde ücretsiz sanat ve kültür dersleri için burs verilmesi.

\ Erkılıç, Mehmet Yaşar:

1969 yılında Gaziantep’te doğdu. 1984-1985 eğitim döneminde “İzmir Devlet Konservatuvarı”nın açmış olduğu sınavı kazanarak Ferhat Güneri’nin korno sınıfına katıldı. 1993 yılında konservatuvardan pekiyi derece ile mezun oldu. 1995 yılında “İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası”nda korno sanatçısı olarak göreve başladı. “İzmir Devlet Opera ve Balesi”nin yurt içi ve yurt dışı dinleti ve temsillerinin hemen hemen hepsinde görev aldı. Birçok oda küğü dinletisi, orkestra ve piyano eşlikli yalkın dinletiler gerçekleştirdi. Halen “İzmir Devlet Opera ve Balesi” sanatçısı olan Erkılıç, “Anatolia Horn Quartet” ve “Aegean Oda Orkestrası” üyesidir.

\ Erkol, Taşar:

Taşar Erkol 8 Eylül 1946 tarihinde Adana’da doğdu. 1953–1954 döneminde ilk eğitimine başladı. “Cumhuriyet İlkokulu”ndan 1957–1958 döneminde mezun olduktan sonra 1958–1959 öğretim yılında “İstanbul Erkek Lisesi Alman Koleji Bölümü”nde orta öğretime başladı ve 1962–1963 öğretim yılında Adana’ya dönerek “Ziyapaşa Orta Okulu”ndan mezun oldu. 1963–1964 öğretim yılında “Adana Erkek Lisesi”ne başlayarak bu okulu 1968–1969 döneminde bitirdi. Bir sonraki öğretim yılında, yani 1969–1970 döneminde “Akdeniz Mühendislik Yüksekokulu”na başlayan Taşar Erkol 1971–1972 öğretim yılında “Adana İlköğretmen Okulu”nu öğretim ve eğitim formasyonu alarak tamamladı. 1974–1975 öğretim yılında ise “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Yüksek Okulu”ndan mezun oldu. Mezuniyetinin hemen ardından inşaat mühendisi olarak askerlik yaptı. Çeşitli işlerde çalışmış olan Taşar Erkol 20 Ocak 2003 tarihinde “Çukurova Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı”ndan “Şube Müdürü” olarak emekli oldu. Emeklilik sonrasında da çeşitli işlerde çalışan Erkol yaşamının hemen hemen tamamında küğ ile çok yakından ilgilendi. 1952 yılının Mayıs ayında “Adana İtfaiye Bandosu” yönetkeni Hakkı Özcan’dan nota dersleri ve temel küğ eğitimi aldı ve mandolin çalıştı. 1954 yılı Kasım ayı ile 1955 yılı Mart ayları arasında “Adana Halk Eğitimi Müdürlüğü”nün düzenlediği mandolin kurslarına katılarak küğ eğitimine ilişkin ilk belgesini aldı. 1952, 1953, 1954 ve 1955 yıllarının Mayıs ile Ağustos ayları arasında “Niğde Halk Eğitim Merkezi”nde mandolin, armonika, bona, remileme, nota çalışmaları ile temel küğ eğitimine devam ederek ilerledi. 1953–1959 yılları Ekim–Nisan ayları arasında ise yine Hakkı Özcan ile bando küğü, fanfar ve üflemeli çalgılara ait notalar ile bu çalgıların aktarımı çalışmaları yaptı. 1959–1962 yılları arasında İstanbul’da Fikri Çiçekçioğlu ile bona, remileme, lied ve kanon çalıştı. 1960–1962 yılları arasında “İskender Kutmani Nota Yayınevi”nde piyasa saz sanatçıları, çeşitli Türk musikisi dernekleri ve bağdarlarıyla klasik Türk küğü biçimleri ile batı küğü arasındaki farklılıkları öğrendi, klasik Türk küğü biçimlerinde kullanılan terennüm, teganni, makam, usul, remileme ve meşk (birlikte gerçekleme) çalışmaları yaptı. Sanatçı 1962–1963 yılları arasında Sadettin Ünal’la blokflüt ve remileme çalışması gerçekleştirdi. 1964–1968 yılları arasında o tarihlerde “Atatürk Gençlik Sarayı” müdürü olan Yalçın Remzi Yüregir (“Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı” ve “Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi” kurucusu) ile uyumbilgisi, şan, polifonik koro çalışmaları yaptı. Taşar Erkol 1966–1969 yılları arasında llasik Türk küğü biçimleri ve yapısı hakkında araştırmalarda bulundu ve koro çalışmalarına katıldı. 1966 yılında “Adana Devlet Tiyatrosu”nda kaşeli sanatçı olarak çalışarak çok sayıda rolde sahne deneyimleri elde etti. 1968–1974 yılları arasında Türk halk ezgilerini inceleyerek piyano eşliğinde seslendirme ve Türk küğünü ezgili düzenleme çalışmalarında bulundu. Taşar Erkol 1980 yılı ve sonrasında çok sayıda farklı çalışmaya imza atmıştır. Özet olarak sayabileceklerimiz arasında klasik Türk küğü ile klasik batı küğü formları arasındaki benzeşmeler ve farklılıkların araştırılması, klasik Türk küğü kuramı hakkında kitap hazırlanması, klasik Türk küğü biçimlerinin nasıl bağdanacağı hakkında el kitabı hazırlanması, klasik Türk küğü sözlü yaratılarda hece bölünmeleri (prozodi) kavramının açıklanmasıyla ilgili el kitabı hazırlığı, klasik Türk küğü sözlü yaratılarının seslendirilmesinde insan seslerinin nasıl kullanılacağı konusunda yalkıcı ve koro elemanları için el kitabı hazırlanması, Adana’da yayınlanan kültür ve sanat dergilerinde aralıklı olarak sanatla ilgili yazılar, küçük çapta batı küğü ve Türk küğü tarzında sözlü ve çalgısal çalışmalar, deneme çalışmaları bulunmaktadır. Taşar Erkol’un hobileri arasında sayabileceklerimiz ise edebiyat, satranç, tiyatro, opera, bale, küğlü sahne eserleridir.

Erkuş, Ceyhun:

24 Eylül 1990 tarihinde Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini “Adana Cumhuriyet İlköğretim Okulu”nda tamamladı. Orta öğrenimi sürecinde bağlama dersleri aldı. 2004 yılında “Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavı”na başvurdu ve kazandı. Beş yıllık lise eğitiminde ana dalı viyolonsel olmak üzere piyano eğitimi de aldı. Ceyhun Erkuş’un viyolonsel öğretmeni Tarık Aytaç Gürbüz ve okul bölüm başkanı Yalçın Özgüngör idi. 2010 yılında “Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı”nı kazandı ve viyolonsel eğitimine bu okulda devam etti. Erkuş, üniversite eğitim yaşamı boyunca tüm öğrencilere her zaman destek veren Zeynep Kaya’yı sevgi ve saygıyla anmaktadır. Bu öğretmenin idealizmi sayesinde tümüyle okul öğrencilerinden oluşan gönüllü bir koro kurup “16. Ankara Polifonik Korolar Şenliği”ne “İnönü Üniversitesi Caz Korosu” adıyla katılarak “En İyi Caz Korosu” ödülünü kazandıklarını belirtmektedir. Ceyhun Erkuş 2014 yılında mezun olduktan sonra “Adana Çukurova Burç Okulları”nda küğ öğretmeni olarak göreve başladı. Bu okuldaki ikinci yılında küğ zümre başkanı oldu. 2016 yılında bu okuldaki işini bırakarak “Masal Dünyası Anaokulu”nda küğ öğretmenliği yapmaya başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra birçok “Orff Semineri”ne katılarak sertifikalar alan Erkuş bu görevini halen sürdürmektedir.

Erlöscht:

(Alm.) Kapamak, söndürmek. Bkz. Estinto, stinto.

Erman, Verda:

Erman, Verda

\ Ertan Basuter, Tuğçem:

24 Ocak 1986 tarihinde Adana’da doğan Ertan 1996 yılında “Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı” giriş sınavlarını kazanarak Tuğrul Göğüş’ün keman öğrencisi oldu. 1999 yılından itibaren gerek Adana kentinde ve gerekse çevre illerde düzenli dinletiler veren Ertan, Cihat Aşkın’ın düzenlediği ustalık kursuna katılmış ve “Selçuk Üniversitesi Oda Orkestrası”, “Çukurova Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası” ve “Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası”nda orkestra üyesi olarak görev yapmıştır. Tuğçem Ertan 2007 yılının Haziran ayında ''Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı''nı Tuğrul Göğüş'ün öğrencisi olarak bitirmiştir.

\ Ertek, Ebru:

1979 yılında Eskişehir’de doğdu. 1989 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Saki Şarıl ve Nevin Apaydın ile çalışmalarına başladı. 1990-2000 yılları arasında çalışmalarını Özlem Koçyiğit ile sürdürdü. 1996 yılında Burak Tüzün yönetimindeki “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Orkestrası” eşliğinde Giovanni Battista Pergolesi’nin “Büyük So’dan Flüt Konçertosu”nu seslendirdi. 1997 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi”nin düzenlediği yaz kursuna katılarak Arife Gülşen Tatu ile çalıştı. 1998 yılında Nazım Rızayev’in yönetimindeki “Gençlik Orkestrası” ile Saverio Mercadante’nin “Flüt Konçertosu”nu hem “Akdeniz Üniversitesi”nin düzenlediği “Gençlik Festivali”nde Antalya’da hem de Eskişehir’de seslendirdi. 1995 yılından itibaren oda küğcüsü ve yalkıcı olarak kent dışında da çok sayıda dinleti verdi. “TRT” çekimlerine katıldı. Eğitimine başladığı tarihten itibaren düzenlenen tüm dinletilere aktif olarak katıldı. Oda küğü çalışmalarını Gülriz Germen ve Erika Farkas’la, orkestra çalışmalarını da Burak Tüzün ve Nazım Rızayev ile yaptı. 2000 yılında yine “Gençlik Orkestrası” eşliğinde Johann Sebastian Bach’ın “Küçük mi’den Konçertosu”nu seslendirdi. 2000 yılında “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”ndan birincilikle mezun oldu. Aynı yıl ikinci kez Arife Gülşen Tatu’nun kursuna katılarak sanatçı ile çalışma olanağı buldu. 2001 yılında Teymur Şemsiyev’in eşliğinde resital verdi. “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda yüksek lisans yapan Ebru Ertek, oda küğünü Tolga Alpay’la ve flüt çalışmalarını Özlem Koçyiğit ile tamamladı. Sanatçı 2014 yılında kurulan “Yunus Emre Nefesli Beşlisi”yle yurt içi ve yurt dışında dinletiler vermeye devam etmektedir.

\ Ertekin, Artunç Tanay:

1 Ocak 1990 tarihinde Mersin’de doğan Ertekin “Mezitli Pakize Kokulu Anadolu Lisesi”ni 2007 yılında bitirdi. Ardından girdiği “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera-Şan Bölümü”nden 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılında “Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü”nden “Pedagojik Formasyon Sertifikası” aldı. Aynı yıl “Marsu Pilami Çocuk Tiyatrosu”nda oyunculuk yapan sanatçı 2015-2016 yıllarında “Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi”nde küğ öğretmenliği ve belletmenlik görevlerinde bulundu. 2016 yılında ise “Mersin/Erdemli Şehir Tiyatrosu”nda oyunculuk yapmaya başladı.

\ Erten, Doğanay:

1974 yılında Salihli'de doğdu. İlköğrenimini tamamladıktan sonra "Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı Fagot Bölümü"ne girdi. Fagot çalışmalarına Şahap Ruhselman ve Mustafa Suyolcu ile başladı. Öğrenciliği boyunca birçok yalkın dinleti verdi, oda küğü ve orkestra dinletilerine katıldı. 1992 yılında "Akdeniz Gençlik Orkestrası"nın açmış olduğu sınavı kazanarak bu orkestrayla Fransa ve İtalya'da dinleti dolaşılarına çıktı. Orkestranın üyesi olduğu bu dönemde Christian Larde ve Vincent Zarzo ile oda küğü üzerine çalıştı. Öğrenimi devam ederken "İzmir Devlet Senfoni Orkestrası"nda ücretli fagot sanatçısı olarak çalıştı ve bu orkestrayla 1993 yılında Wolfgang Amadeus Mozart'ın fagot konçertosunu seslendirdi. "TRT"nin başlatmış olduğu "Genç Kuşak Solistleri" izlencesi için birçok televizyon ve CD kaydı yaptı. Daha sonra çalışmalarına Almanya'da fagot eğitimcisi Otto Hartmann'ın sınıfında yüksek lisansını tamamlayan Tolga Alpay ile devam etti. Üstün başarısından dolayı on yıllık eğitimini iki kez sınıf atlayarak 1994 yılında – o yıl ki not ortalamaları içinde en yüksek ortalamayla ve "Dokuz Eylül Üniversitesi" birincisi olarak tamamladı. 1994 yılında açılan sınavla "Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası"nın sanatçısı oldu. Bu orkestra ile yurtiçi ve yurtdışında birçok dinletiye katılan sanatçı aynı zamanda "Çukurova Nefesli Topluluğu"nun üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Bu grup ile yurtiçinde ve Almanya'da birçok dinleti dolaşısına katıldı. "İzmir", "Bursa", "İstanbul" ve "Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası"yla yalkıcı olarak dinletiler verdi. Orkestra, oda küğü ve yalkın dinletilerinde Yamaha 812 C fagot kullanmaktadır. Uzun bir müddet "Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası" sanatçısı olan Erten aynı zamanda "Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı"nda fagot eğitmeni olarak görevini sürdürmüştür. Halen "İzmir Devlet Senfoni Orkestrası" fagot sanatçılığı yapmaktadır.

Erten, Proletina:

1977 yılında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde doğdu. İlköğrenimine devam ederken üçüncü sınıfta kontrabas çalışmalarına başladı. Üçüncü sınıfın sonunda "Burgaz Küğ Okulu"nun sınavlarını kazanarak Veliçka Georgieva'nın kontrabas sınıfına katıldı. Lise dönemine geldiğinde Violeta Videva ile kontrabas çalışmalarına devam etti. 1994 yılında Provadiya kentinde düzenlenen "Uluslararası Svetoslav Obreteneov Yarışması"nda üçüncülük ödülü aldı. 1995 yılında Burgaz'da düzenlenen "Alman Bağdarlar ve Alman Küğü Yarışması"nda üçüncülük ödülünü kazandı. 1996 yılında lise eğitimini küğ okulu birincisi olarak tamamladı ve Provadiya kentinde düzenlenen "Uluslararası Svetoslav Obreteneov Yarışması"nda birincilik ödülünü elde etti. Aynı yıl "Prof. Panço Vladigerov Sofya Küğ Akademisi" sınavlarını kazanarak Nikolai Nikolov'un sınıfına dahil oldu. Yine 1996 yılında Sofya kentinde düzenlenen "Genç Yetenekler Yarışması"nda Todor Toşev adına konan jüri özel ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Vasil Kazanciev'in sınıfında oda küğü eğitimi aldı. 1997 yılında Thomas Martin'in ustalık kursuna katıldı. 1999 yılında aldığı davet üzerine "Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası"nda konuk sanatçı olarak çalışmaya başladı. Proletina Erten "Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası"nda uzun müddet kontrabas sanatçısı olarak görev yapmış ve ayrıca kurdukları "Yaylı Çalgılar Grubu" ile birçok ilköğretim okulunda çoksesli küğü tanıtmak amacıyla dinletiler vermiştir. Halen "İzmir Devlet Senfoni Orkestrası" üyesidir.

\ Eryılmaz, Erberk:

Samsun’da doğdu. İlk küğ çalışmalarına 1994 yılında Aynur Özgür ile “Samsun Belediye Konservatuvarı”nda başladı. 2000 yılında Kırgızistan Devlet Sanatçısı Gülmira Tokombayeva ile çalarak “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı”na girdi ve burada Nuran Taşpınar ile piyano, Serdar Muhatov ile bağdama çalıştı. 2006 yılında ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan “University of Hartford - The Hartt School”a kabul edildi ve burada tam burslu olarak Stephen Gryc ile bağdama, Oksana Yablonskaya ve Margreet Francis ile piyano ve Christopher Zimmerman, Glen Adsit ve Edward Cumming ile orkestra yönetkenliği çalıştı. Bunların dışında özel olarak çalışmalar yaptığı sanatçılar arasında İdil Biret, Andrej Jasinski, Vicenzo Balzani, Stanislav Pochekin, Felix Gottlieb, Edward Cumming, Bright Sheng, Joan Tower, Chen Yi, William Bolcom, John Corligliano ve Leonardo Balada bulunmaktadır. Eryılmaz, 2007 yılında “İki Piyano ve Orkestra İçin Konçerto” eseriyle “ERM Medya” tarafından “Yeni Çağın Şaheseri Ödülü”nü aldı ve aynı yıl “Amerika Bağdarlar Birliği (SCI) ve “Amerikan Bağdarlar, Yazarlar ve Basımcılar Derneği”nin düzenlediği yarışmada da 15 yaşında iken yazdığı piyano sonatı ile birinciliğe layık görülmüştür. “Hartt School”un “Adele Wise Özel Ödülü”nü ve “Francis Perker Özel Ödülü”nü de alan Eryılmaz, 2008 yılında ABD’nin üniversitelerarası en yüksek para ödüllü küğ yarışması olan “Van Rooy Küğsel Mükemmellik Yarışması”nda birinciliği alarak bu ödülü kazanan ilk piyanist olmuştur. Erberk Eryılmaz’a “Hartford Üniversitesi” tarafından 2010 yılında “yaratıcı eserlerindeki üstün başarısı” nedeniyle “Diemente Onur Ödülü” verildi. 2012 yılında “Puls Uluslararası Oda Küğü Eser Yarışması”“Minyatürler Set No. I” eseri ile, 2013 yılında ise “Carnegie Mellon Üniversitesi”nin düzenlediği “Yaylı Dördül için Yaratı” yarışmasını kazandı. Ayrıca 2013 yılı içerisinde, “Silberman Oda Küğü Yarışması”nı piyanisti olduğu üçül ile kazandı. Eryılmaz’ın bugüne kadar birlikte sahneye çıktığı ve yaratılarını seslendiren gruplar arasında ABD’de “Hartt Sinfoni Orkestrası”, “Hartford Bağımsız Oda Orkestrası”, “Carnegie Mellon Filarmoni”, Türkiye’de ise “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası”, Hacettepe Oda Orkestrası” ve “Gazi Akademik Oda Orkestrası” bulunuyor. Eryılmaz’ın küğleri birçok kez “TRT”, “Açık Radyo” ve Amerika’da bulunan “Ulusal Halk Radyosu”, “WWUH” ve “Montepellier Radyosu” gibi çeşitli radyo kanallarında yayınlandı. Eryılmaz, “Hartford Bağımsız Oda Orkestrası”nın küğ direktörlüğü ve yönetkenliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda gerek yalkıcı ve gerekse de “Hartford Bağımsız Oda Orkestrası” ile Avrupa, Orta Asya ve Amerika’nın çeşitli bölgelerinde grubu ile dinletiler vermektedir. 2012 yılından bu yana tam burslu olarak kabul edildiği “Carnegie Mellon Üniversitesi”nde Reza Vali’nin yardımcısı olarak eğitimini sürdürmekte ve öğretim görevlisi konumunda çalışmaktadır.

\ Eryılmaz, Gökberk:

Samsun’da doğdu. İlk küğsel eğitimine 8 yaşında iken “TRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu”nda başladı. 2007 yılında Ayşegül Kabal ile hazırlanarak “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi”nin ilköğretim kısmında Vladimir Zverev’in klarinet öğrencisi olmaya hak kazandı ve ilerleyen yıllarda Selen Akçora ile çalışmalarına devam etti. Özel şalışmalar yaptığı öğretmenler arasında “Juilliard School of Music”den Ayako Oshima, “Hartt School”dan Curt Blood ve Ronald Krentzman ve “Bilkent Üniversitesi”nden Nusret İspir bulunmaktadır. 2011 yılında ağabeyi Erberk Yılmaz’ın kendisine ithafen yazdığı “Minyatürler Set No. 2”yi “Hacettepe Oda Orkestrası” ile seslendirdi. Türkiye ve Amerika’da yalkıcı ve oda küğcüsü olarak verdiği dinletilerin yanısıra “Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası” ve “Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası” ile düzenli dinletiler vermektedir. Eryılmaz çalışmalarını “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” lise kısmında klarinette Leonid Volkov ve oda küğünde Elena Gnezdilova ile sürdürmektedir.

\ Eryürek, Şavk:

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Küğ çalışmalarına 1995 yılında Vedat Kaptan Yurdakul yönetimindeki “TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu”nda başladı. Burada Türk küğü kuramları ve dağarı üzerine eğitim aldı. 1996 yılında başlamış olduğu orkestra yalkıcılığı ile birçok festival ve organizasyonda görev aldı. 1998 yılında “Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü-Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı”nı birincilikle kazandı ve 2002 yılında dönem birincisi olarak bölümünü bitirdi. Konservatuvar yıllarında Ertuğrul Bayraktarkatal ile klasıl uyumbilgisi, İlhan Baran’la caz uyumu çalıştı. 1999 yılında Rahmi Oruç Güvenç yönetimindeki “Tümata” ile “Küğle Terapi ve Tedavi” üzerine araştırma projesi hazırladı. 2003–2004 yılları arasında “London School Of Public Relations/Halkla İlişkiler ve İletişim” eğitimini tamamladı. 2004 yılında “Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu”nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. Şavk Eryürek bu görevini sürdürmektedir. 2005–2006 yıllarında “Drama ile Küğ Eğitimi” üzerine araştırmalar yapan sanatçı “Çağdaş Drama Derneği”nde halen devam etmekte olan “Yaratıcı Drama ve Liderlik” programına başladı.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5846859
Online Ziyaretçi Sayısı:9
Bugünlük Ziyaret :635

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.