Gi

\ Gicili, Birsen:

Kars’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1998 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Alanı”nda öğrenime hak kazandı. Lisans eğitimini bitirdiği yıl (1993) yüksek lisans eğitimine başladı. Bu eğitimini 1997 yılında başarıyla tamamladı. 1994 yılında “Türk Folklor Kurumu 30. Dönem Halk Bilimi Dersleri”ni yönetti. Aynı yıl küğ öğretmeni olarak Karadeniz Ereğlisi’nde iki yıllık zorunlu hizmetini tamamladı. 1996 yılından bu yana İstanbul’da “Ümraniye Lisesi”, “Hezarfen Ahmet Çelebi İlköğretm Okulu” (2003) ve “Üsküdar Burhan Felek Lisesi”nde (2004) küğ öğretmenliği hizmetini sürdürmektedir. Konservatuvar yıllarında çeşitli dinletilerin yanısıra “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı”nca hazırlanan “Yunus Emre” müzikalinde görev aldı. Öğretmenlik yaptığı süre içinde yetiştirdiği öğrencileriyle çeşitli yarışma ve dinletilere katılarak ödüller aldı. Bunlardan bazıları şunlardır: “Milli Eğitim Bakanlığı Türk Halk Musikisi Solist İl, Bölge ve Türkiye Birinciliği” (1997), “Milli Eğitim Bakanlığı Türk Halk Musikisi Solist İl ve Bölge Birinciliği, Türkiye Dördüncülüğü” (1998), “Milliyet Gazetesi Liselerarası Türk Halk Musikisi Kız Solist Yarışması Türkiye Birinciliği” (1997), “Milliyet Gazetesi Liselerarası Türk Halk Musikisi Kız Solist Yarışması Türkiye Birinciliği” (1999), “Milli Eğitim Bakanlığı Liselerarası Türk Sanat Musikisi Solist Yarışması İl Birinciliği” (1999), “Milli Eğitim Bakanlığı Liselerarası Türk Halk Musikisi Solist Yarışması İl Beşinciliği” (1999). Sanatçı 1997 ve 1998 yıllarında iki yıl süresince “Vezneciler Beyazıt İlköğretim Okulu”nda “Türk Halk Musikisi Çocuk Korosu” hazırlayarak dinletiler verdi ve 1997 yılında özel bir kadroyla hazırlanan bir müzikalde görev aldı. Gicili 1998 yılında “Cumhuriyetin 75. Yılı Nedeniyle Ümraniye İlçesi Halk Oyunları Yarışması”nda jüri üyeliği yaptı. Halen “Milli Eğitim Bakanlığı Türk Halk Musikisi ve Türk Sanat Musikisi Solo, Koro Yarışmaları”nda jüri üyeliği görevine devam etmektedir. Birsen Gicili 1994 yılında girdiği “İstanbul Müzik Öğretmenleri Çoksesli Korosu”na halen devam etmekte olup adı geçen koroyu “Yaşatma ve Güçlendirme Derneği”nde de son iki dönemden beri yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Bu koronun 1997’de çıkan albüm çalışmasında yer almıştır. 1998 yılında özel bir TV kanalında küğ ağırlıklı bir programa katılan sanatçı 1998 yılından bu yana çeşitli çocuk yuvalarında müzik eğitimciliği yapmaktadır. 2001 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde kendi alanında “Sanatta Yeterlik Programı”na kabul edilmiştir. Gicili 2002 yılından beri “İzci Liderliği” yapmakta olup “Wood-Badge Uzman Eğitimci Lider” konumundadır. 2006 yılında “Milli Eğitim Bakanlığı”nca “Uzman Öğretmen” ünvanı alan ve 2007 yılında “Müzik Eğitimcileri Derneği (Müzed) İstanbul Şubesi” kurucu ve yönetim kurulu üyeliğine getirilen Birsen Gicili “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Mezunları Derneği” son dönem denetleme kurulu üyesidir. 2003’den bu yana çeşitli kongre, sempozyum ve panel etkinliklerinde akademisyen ve küğ eğitimcisi olarak sunumlar yapan sanatçı “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Organizasyonu”nda “İl Milli Eğitim Müdürlüğü” işbirliği ile “Müzik Eğitimcileri Eğitmenliği” görevini üstlenmiş olup yayınlanmış makale ve yazıları bulunmaktadır.

Gigue:

Bkz. Jig.

Gigue:

Orta çağlara özgü bir çeşit ufak keman.

Gilis, Antoine:

Fransız küğcü ve bağdar. 1702 yılında dünyaya gelmiş ve 1781 yılında sonsuzluğa göç etmiştir. Bir 18. yüzyıl küğcüsü olan Gilis daha çok piyano ve keman küğleri yazmıştır. Sanatçı piyano öğrenerek küğ yaşamına başlayan kişinin keyif alması ve mutlu olması gerektiği düşüncesini taşımaktaydı. Bu düşünceye koşut olarak yazdığı çalışma parçalarının son derece ezgisel olmasına ve kademeli olarak kolaydan zora gitmesine son derece dikkat etmiştir. Tüm kitaplarında yer alan çalışma parçalarında kolay kuramsal açıklamalar yer almaktadır. 1910’lu yıllarda sanatçının bazı kitapları “A. Hammond & Co” ve “Schott & Co” tarafından basılmıştır. Bu kitaplardan birisi pek tanınmış olan “Méthode de Piano” isimli eseridir. Antoine Gilis ile aynı ismi taşıyan 20. yüzyılın başlarında yaşamış bir de Belçikalı bağdar bulunmaktadır. Belçikalı bu sanatçı 1880 yılında dünyaya gelmiş ve 1942 yılında sonsuzluğa göç etmiştir. “Schott” yayınevi tarafından 1910 civarında yayınlanan diğer yaratılar Belçikalı Gilis’e ait bulunmaktadır.

Giocoso:

(İt.) Sevinçli, neşeli. Sevinçli ve coşkulu bir ifade ile, coşkun bir deyişle.

Gioia:

(İt.) Şen ve sevinçli, coşkunca. Neşe, sevinç. Neşe kaynağı.

Gioioso:

(İt.) Neşeli. Bkz. Giocoso. Gioia. Gioiso.

Gioiso:

(İt.) Sevinçli bir deyişle, sevinçli bir ifade ile. Neşeli. Bkz. Gioioso, giocoso.

\ Giray, Selim:

Selim Giray “Wichita Eyalet Üniversitesi”nde “Keman Ana Sanat Dalı” ve “Yaylı Çalgılar Pedagojisi” alanlarında Yardımcı Doçent sıfatıyla görev yapmaktadır. 2002-2012 yılları arasında “Pittsburg Eyalet Üniversitesi”nde Doçent sıfatıyla keman, viyola ve orkestra yönetkenliği öğretmeni olarak “Southeast Kansas Sinfoni Orkestrası” ile “PSU Oda Orkestrası”nın yönetkenliğini yapmıştır. 2007’den beri “Ohio Light Opera”da Başkemancı ve Yardımcı Yönetken olarak her yaz ortalama 20.000 dinleyiciye ulaşmış, Başkemancı olarak yedi CD’de görev almıştır. Yönetken olarak, Selim Giray “Daily Record” gazetesinde çıkan eleştiride şöyle övgü almıştır: “Selim Giray’ın yönetimindeki orkestra muhteşem.” Giray, 2000 ve 2003 yılları arasında ABD’nin en köklü okulları arasında sayılan “Interlochen Yaz Kampı”nda öğretmenlik yapmıştır. Giray dört kıtada dinletiler vermiş, radyo ve televizyon izlencelerine katılmıştır. Yalkıcılığının yanısıra, oda küğü dinletileri ve resitaller de vermiştir. En son, New York “Carnegie Hall”de ikinci kez resital vermiştir. Giray’ın “Carnegie Hall” resitali hakkında aldığı eleştiri: “Emre Aracı’nın Opus 4 ‘Bosphorus by Moonlight’ adlı yapıtı daha önce çalınan tüm parçaları duygu ve ses olarak kucaklayan bir finali oluşturdu, bağdarı ve yorumcuları ayakta alkışlattı.” 2013 yılında Avustralya “ABD Büyükelçiliği”nden aldığı özel bir davet ile, Washington DC’de Avustralya Büyükelçisi’nin rezidansında bir resital vermiş, 2014 yılında da “Carnegie Hall”da ikinci resitalini seslendirmiştir. 2010 yılında Giray, piyanist June Chun-Young ile “ERMMedia” şirketinin “Naxos” distribütörlüğünde çıkardığı bir CD kaydetmiştir. Giray’ın “New York Filarmoni Orkestrası”nın eski başkemancısı Eliot Chapo ile yaptığı söyleşi “Strad” dergisinin 2010 Temmuz sayısında yayımlanmıştır. 2008 yılında, “Peermusic Yayımevi” (Hamburg) Giray’ın Adnan Saygun’un keman konçertosu edisyonunu basmıştır. 2002 yılında, “TC Kültür Bakanlığı” “Ahmed Adnan Saygun’un Keman Yapıtları: Bir Kemancıya Rehber” adlı kitabı basmış ve ertesi yıl “Edwin Mellen Basımevi” aynı kitabı “A Biography of the Turkish Composer Ahmed Adnan Saygun and a Discussion of his Violin Works” başlığıyla yayımlamış ve uluslararası kütüphanelere dağıtmıştır. Selim Giray, Saint-Saëns’ın “Introduction and Rondo Capriccioso” ve Chausson’un “Poème” isimli eserlerini “Hays Sinfoni Orkestrası” ile seslendirmiş, “The Hays Daily News” gazetesi sözkonusu performansı şöyle tanımlamıştır: “Giray dinleyiciyi kendisine hayran bıraktı... büyüleyici kadanslarıyla göz kamaştırdı... ve tutkulu çalışıyla hem hararetli hem de sakin saadeti ifade etti.” “Rotary Vakfı”nın 2004 yılında verdiği sponsorlukla, 2006 ve 2007 yazı boyunca “İstanbul Teknik Üniversitesi”ne bağlı “Müzik İleri Araştırmalar Merkezi”nde (MİAM) öğretmenlik yapmış, 2006 yazında “CAKA” (Cihat Aşkın’ın Küçük Arkadaşları) projesinde, Cihat Aşkın’a tek yardımcı öğretmen olarak görev almıştır. Ayrıca “İstanbul Oda Orkestrası”nın başkemancısı sıfatıyla, “İslamabad Büyükelçiliği”mizde de bir dizi dinleti vermiştir. Selim Giray, yıllardır çeşitli yarışmalarda jüri üyesi ve klinisyen olarak görev almaktadır. Beijing’de “Çin Konservatuvarı”, “Nevada Üniversitesi Las Vegas”, “Florida Eyalet Üniversitesi”, “Louisiana Eyalet Üniversitesi” gibi köklü okullarda ustalık kursları vermiştir. ABD’de birçok eyalette verdiği sunumlar dışında, “2014 Chicago Uluslararası Midwest Kliniği”nde (The Midwest Clinic: An International Band and Orchestra Conference), 2011 Şubat’ında “Amerikan Yaylı Sazlar Öğretmenleri Birliği”nin (American String Teachers Association) Kansas City’de yapılan ulusal konferansında da birer bildiri sunmuştur. 250 başvuru arasından seçilen bu sunumun konusu: “Yaylı Sazlar Görüş Açısı ile Orkestra Şefliği”dir. Giray’ın sözkonusu bildirisi yine aynı başlıkla “Amerikan Yaylı Sazlar Öğretmenleri” dergisinin 2012 Şubat sayısında çıkmıştır. Selim Giray, yedi yıllık doktora çalışması süresince “New York Filarmoni”, “Dallas Senfoni” gibi Amerika’nın başta gelen orkestralarının başkemancılığını yapmış olan Eliot Chapo ile yüksek düzeyde keman eğitimi yapmıştır. Bundan önce “North Carolina Eyalet Orkestrası” ve “East Carolina Üniversitesi” tarafından verilen “Orkestra Bursu”na layık görülmüş, iki yıl bu orkestrada çalarak Fritz Gearhart ile keman çalışmalarını sürdürmüştür. İstanbul doğumlu olan Giray, “İstanbul Devlet Konservatuvarı” mezunudur ve bu okulda Saim Akçıl ile keman çalışmıştır. Dr. Giray üniversite öğretmenliği süresince Romanya’dan, Çin, Paraguay, Güney Kore ve Türkiye’ye uzanan uluslararası bir keman stüdyosu oluşturmuştur. Giray’ın öğrencilerinin kazandığı çeşitli konçerto ve oda küğü yarışmalarının yanısıra ABD’nin en önemli yarışmalarından sayılan “Amerikan Yaylı Çalgılar Öğretmenleri Birliği Yalkıcılar Yarışması”nın “2006 Kansas Eyalet Birinciliği” sayılabilir.  Selim Giray’ın öğrencileri “Yale”, “Rice” ve “Florida Eyalet Üniversitesi” gibi okullara tam bursla kabul edilmiş, bazı öğrencileri de “Chicago Orkestrası”, “Kansas City Sinfoni Orkestrası”, “Houston Sinfoni Orkestrası” ve “Detroit Sinfoni Orkestrası” gibi önde gelen kurumlarda üyeliğe ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde öğretmenliğe layık görülmüşlerdir. Selim Giray, Anton Krutz tarafından yapılmış modern bir kemanla çalmaktadır.

Gis:

(Alm.) So(l) diyez.

Gis moll:

(Alm.) So(l) diyez minör, küçük(lü) sodiyez.

Gisis:

(Alm.) So(l) çift diyez.

Giubiloso:

(İt.) Neşeli, sevinç dolu. Kahkaha atarak.

Giusto:

(İt.) Doğru, dürüst. Tam, kesin, katı, sıkı, değişmez, mutlak, harfi harfine. Doğruluk, dürüstlük. Bkz. Allegro giusto, Tempo giusto.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5850745
Online Ziyaretçi Sayısı:14
Bugünlük Ziyaret :517

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.