Co

Coda:

(İt.) Koda, kuyruk. Aslı latince “canda” kelimesidir; kuyruk anlamına gelir. Eklenmiş bir son. Bkz. Koda. Canda.

Coda İşareti:

Genellikle aynı simgenin kullanıldığı "Coda"ya dönmeyi belirten işaret.

 Coda

Col:

(İt.) İle, birlikte. Bkz. Coll, colla.

Coliseum:

Bkz. Koloseum, colosseum.

Coll:

(İt.) İle, birlikte. Başına konulduğu kelimelerin ya da terimlerin anlamını tamamlar. Bkz. Col, colla.

Colla:

(İt.) İle, birlikte. Tutkal, zamk. Yapışarak, yapıştırarak. Bazı kelimelerin ya da terimlerin başına konularak anlamı tamamlar. Örneğin: Colla parte. Bkz. Col, coll.

Colla parte:

(İt.) Partiyle birlikte. Partiye yapışarak. Partiyle bir arada. Partiyi izleyerek. Sıkı takip. Küğsel eşlikte kullanılan bir terimdir. Eşliği yapan çalgının (ya da orkestranın) yalkıcıyı takip etmesi gerektiğini gösterir. Solo kesit hızlandığı takdirde hızlanmak, yavaşladığı takdirde ise yavaşlamak amacını güder ve yalkıcının partisinin kollanması gerektiğini ifade eder. Genellikle kısa bir pasaj için kullanılan bu terim yorumcunun düzümsel gidişinin ve temposunun izlenmesi için yazılır. Bkz. Colla.

Colosseum:

Bkz. Coliseum, koloseum.

Come prima:

(İt.) "Önceki gibi" anlamına gelir. Daha öncekine benzer, daha önceki gibi.

Come sopra:

(İt.) "Yukarıdaki gibi" anlamına gelir.

Common Time:

(İng.) 4/4'lük zaman ölçütünü belirtmenin bir başka yolu. Sembolü:

Common Time

Comodo:

(İt.) Rahat, rahat ettiren. Sakin. Uygun, müsait. Rahat, kullanışlı. Durgun.

Composition:

(Fr.) Bağda, beste, kompozisyon.

Con:

(İt.) İle, olarak. Birlikte. Çeşitli ifade belirteçlerinin başında yer alır. Bunların bellibaşlıları aşağıda sıralanmıştır.

Con abbandono:

(İt.) Kendini vererek, kendinden geçerek. Ümitsizce, umutsuzlukla. Melankolik bir tarzda.

Con accompagnamento:

(İt.) Eşlikli, eşlikle birlikte. Eşlikçiyle bir arada. Eşlik yapılarak. Akompanye edilerek.

Con agilita:

(İt.) Agilmente ile aynı şeydir. Çeviklikle. Beceriklilikle. Girgin bir şekilde. Cerbezeli.

Con anima:

(İt.) Ruh dolu, canlı. Canlanarak, canlandırarak. Hayat dolu.

Con brio:

(İt.) Ateşli bir şekilde, çevikçe. Parlaklık. Canlı bir tarzda, canlılık, canlılıkla. Bkz. Brio, Brioso.

Con dolcezza:

(İt.) Tatlılıkla, yumuşaklıkla, nezaketle, şirinlikle, sevimlilikle. Ilımlılıkla, ılımanlıkla. Hafiflikle, sükunetle. Kibarlıkla. Uysallıkla, sevecenlikle. Bu sayılan niteliklere uygun bir şekilde çalmak ya da söylemek. Bkz. Dolce, dolcezza, dolcemente, dolcissimo.

Con dolore:

(İt.) Ağrılı, sancılı. Izdırapla. ıstıraplı. Acıklı, hüzünlü. Üzüntülü bir tarzda. Acıklı. Keder ile. Elem ile, keder ile.

Con espressione:

(İt.) İfadeli, ifadeyle. Duygulu, duyguları harekete geçirerek. Duygulu bir tazda çalınması ya da söylenmesi gerektiğini belirten terimdir. Bkz. Espressivo, espressione, expression.

Con fuoco:

(İt.) Ateşli. Ateşli bir ifade ile.

Con grazia:

(İt.) İncelikle, zarafetle. Merhametle, insafla. Acıyarak, lutfederek.

Con moto:

(İt.)  Hareketli, canlı. Devinen, devinimli. Canlı ve cevval.

Con Passione:

(İt.) Tutkuyla, ihtirasla, heyecanla. Heyecanlı.

Con spirito:

(İt.) Ruh ile. İlham almış bir tarzda. Hissederek.

Con tutta la forza:

(İt.) Tüm gücüyle, bütün kuvvetiyle.

Concert:

(Fr.) Dinleti, konser. Birlik, uyuşma, uyuşum.

Concertation:

(Fr.) Birlikte hazırlama.

Concerter:

(Fr.) Birlikte hazırlamak, birlikte planlamak, beraberce düzenlemek.

Concertgebouw:

(Hol.) Konser binası. Dinleti salonu. Bkz.: Amsterdam Concertgebouw.

Concertiste:

(Fr.) Dinleti verebilecek düzeye gelmiş sanatçı, konser sanatçısı, konsertist. Bkz. Konsertist. Yalkıcı.

Concertmaestru (Maestru concert):

(Romence) Başkemancı. Bkz. Concertmaster.

Concertmaster:

(İng.) Orkestrada baş kemancı. Kelime anlamı "konser ustası" olup birinci keman grubunun başında oturan sanatçı. Liderlik yapan keman sanatçısı. Orkestra yönetkeninin topluluktaki temsilcisi ve onun olmadığı durumlarda yerini alan kişi.

Concertmeester:

(Felemenkçe) Başkemancı. Bkz. Concertmaster.

Concerto:

(Fr.) (İt.) Konçerto. Bkz. Konçerto. Yalkın çalgı.

Concord:

(İng., Danca, Norveççe) Uyum, ahenk. Bkz.: Konsort.

Concorde:

(Fr.) Uyum, ahenk. Bkz.: Konsort.

Concordia:

(İt., İsp.) Uyum, ahenk. Bkz.: Konsort.

Concórdia:

(Portekizce) Uyum, ahenk. Bkz.: Konsort.

Concordie:

(Romence) Uyum, ahenk. Bkz.: Konsort.

Consonance:

(İng.) Bkz.: Konsonans.

Consonancia:

(İsp.) Bkz.: Konsonans.

Consonância:

(Portekizce) Bkz.: Konsonans.

Consonanţă:

(Romence) Bkz.: Konsonans.

Consonanza:

(İt.) Bkz.: Konsonans.

Consort:

Bkz. Konsort, Kırık Konsort, Broken Consort.

Continuamente:

(İt.) Sürekli, sürekli olarak, durmadan, kesmeden. Devam ederek.

Continuare:

(İt.) Devam ederek, sürdürerek. Kesmeden.

Continuità:

(İt.) Devamlılık, süreklilik.

Continuo:

(İt.) Sürekli, daimi. Kesintisiz. Devam ederek. Kesmeden.

Contraponto:

(Portekizce) Bkz. Kontrapunt.

Contrappunto:

(İt.) Bkz. Kontrapunt.

Contrapunct:

(Romence) Bkz. Kontrapunt.

Contrapunt:

(Felemenkçe) Bkz. Kontrapunt.

Contrapunto:

(İsp.) Bkz. Kontrapunt.

Contrary motion:

(İng.) Ters yönde hareket eden eller. Ellerin birbirine zıt yönlerde hareket ettirilmesi.

Contrepoint:

(Fr.) Bkz. Kontrapunt.

Contrepoint syncopé:

(Fr.) Bkz. Sinkoplu kontrapunt. Kontrapunt.

\ Cook, Barbara:

“Broadway”li şarkıcı ve oyuncu Barbara Cook 89 yaşında 8 Ağustos 2017 tarihinde New York Manhattan’da hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü belirtilen efsane ismin solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. “The Music Man”, “She Loves Me” ve “Candide” müzikallerinde yer alan yıldız, 1957 yılında “The Musician Man” isimli müzikalde “Tony Ödülü”ne layık görülmüştü. 25 Ekim 1927 Atlanta Georgia doğumlu olan Barbara Cook, özellikle 1955 yılındaki “Plain and Fancy”, 1956’daki “Candide” ve 1957’deki “The Music Man” müzikallerindeki performansıyla dünyanın en çok dikkat çeken Broadway sanatçılarından biri olmuştu. 1970’lere kadar bir tiyatroda müzikal hayatına devam eden Barbara Cook, burada kabare ve dinleti sanatçılığı kariyerine de başladı. Çok sayıda kaset ve plak kaydı da bulunan Barbara Cook, lirik soprano sesiyle hafızalara kazındı. 1952 yılında sanat öğretmeni David LeGrant ile evlenen Barbara Cook’un, 1965 yılında boşandığı eşinden Adam isminde bir oğlu var.

Cor:

Korno, kornocu. Boru, boru çalmak, boru çalan.

Coraggioso:

(İt.) Cesur, istekli, hazır. Bkz. Ardito.

Corda:

(İt.) Tel. Çalgı teli. İp, sicim, halat. Bkz. Corde. U.C. ya da u.c. veya U.c., Una corda. A Corda.

Corde:

(Fr.) Çalgı teli.

Corde Basse:

(Fr.) Bam teli. Kalın tel. Bas teli.

Corelli, Arcangelo:

İtalyan bağdar Arcangelo Corelli belki de ilk gerçek keman virtüozu sayılabilecek olan isimdir. 1653 yılı Şubat ayında Imola yakınlarındaki Fusignano’da dünyaya gelmiş ve 18 Ocak 1713 tarihinde Roma’da yaşama veda etmiştir. Bassani’nin öğrencisidir. Zamanında pek tanınmıştı; yaratıları günümüzde de büyük takdir toplamaktadır.

\ Cornea-Ionescu, Alma:

Romanyalı bağdar, piyano çalgan, küğ öğretmeni ve eleştirmeni. 21 Mayıs 1900 tarihinde o dönemler Avusturya-Macaristan’a bağlı olan Budapeşte kentinde dünyaya geldi ve 19 Temmuz 1977 tarihinde Timisoara kentinde (Temeşvar) sonsuzluğa göç etti. “Budapeşte Fodor Konservatuvarı”nda 1912 ile 1916 yılları arasında öğrenci oldu; küğ eğitimine Siklos Antal (küğ kuramları, remileme, uyum bilgisi) ve Kovacs Sandar (piyano) ile başladı. Daha sonra “Cluj Napoca Konservatuvarı”na (Kaloşvar) geçti ve bu okulda 1924 ile 1927 yılları arasında küğ eğitimine devam etti; bu okuldaki önemli öğretmenleri arasında Traian Vulpescu (küğ kuramları ve remileme), Martian Negrea (uyum bilgisi, bağdama teknikleri, karşıyazım, küğsel biçimler), Augustin Bena (küğsel kuramlar, remileme, akustik, küğsel estetik), Ana Voileanu-Nicoară (piyano) ve Jean Bobescu (oda küğü) sayılabilir. 1928 yılından 1931 yılına dek “Viyana Küğ ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu”nda (Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien) Paul de Conne ile piyanoda perfeksiyon eğitimi aldı. Daha sonra “Viyana Uluslararası Piyanist Semineri”nde Leo Sirota ile piyanoda ustalık sağlayıcı çalışmalar yaptı, Anton Ruzitska’dan (oda küğü) ve Anton Webern’den (küğ biçimleri) dersleri aldı. Viyana’daki “Internationale Hochschulkursen der Universitat”ta 1930 ile 1931 yıllarında küğ tarihi ve piyano pedagojisi okudu. Sanatçı “Timisoara Belediye Konservatuvarı”nda 1922 yılından 1946 yılına dek yirmi yıldan fazla piyano öğretmenliği yaptıktan sonra 1946-1949 yılları arasında Timisoara’daki “Küğ ve Dramatik Sanat Konservatuvarı”nda çalıştı. 1949-1950 yıllarında “Timisoara Sanat Enstitüsü”nde ve 1950-1962 yılları arasında “Timisoara Küğ Lisesi”nde piyano öğretmenliği üstlendi. 1959-1964 yılları arasında üniversite kadrosuna dahil oldu ve 1964 yılından 1968 yılına dek Timisoara’daki üç yıllık pedagoji enstitüsünde doçent olarak görev yaptı. Verimleri arasında bulunan bellibaşlı yaratıları şunlardır: Oda Küğü: Piyano için“Banat Kırın Ardışı” (1921), Piyano için “Romen Biçeminde İki Parça” (Cluj Napoca - 1930), Piyano için “Bir Romen Teması Üzerine On Çeşitleme” (1943), “Yaylı Dördül İçin Ardış” (1961), Piyano için On Parça (1965), Piyano Ardışı No. 2 (1966), Keman ve Piyano için “Salıncak ve Aşk Şarkısı” (1970). Koro İçin Yaratıları: Gheorghe Pavelescu’nun sözleri üzerine Karma Koro ve Piyano için “Mücadelemiz” (1951), Karma Koro ve Piyano için “Barış Şarkısı” (1952), “Mutluyuz, Mutluyuz” (1957), Karma Koro ve Piyano için “En Güzel Benim Vatanım” (1959). Ses için Küğleri: Ses ve Piyano için “İki Şarkı” (1952), Heinrich Heine’nin sözleri üzerine Ses ve Piyano İçin “Yalnız Gözyaşları mı?” (1954), Mihai Eminescu’nun sözleri üzerine Ses ve Piyano İçin “Ve Eğer” (1954), Octavian Goga’nın sözleri üzerine “Eskiden” (1956), Ses ve Piyano için Altı Parça (1964), Agripina Foreanu’nun sözleri üzerine “Sen Geldiğinde” ve “Sonbahar” (1968), Ses ve Piyano için “Özlem ve Yas Şarkısı” (1969-1972).

\ Coşkun, Ali:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapan “Ak Parti”li Ali Coşkun aynı zamanda bağdası yapılan birçok şiirin de yazarıdır. Örneğin siyaset dışı kaldığı 2007 seçimlerinden sonra kaleme aldığı, Türk Sanat Musıkisi formunda bağdanan ve “dost kazığı” siteminde bulunduğu şiirinde şu ifadeler yer almaktadır: “Dost isterim önyargısı olmasın / Bir hiç için gönülleri kırmasın / Yüze gülüp binbir tuzak kurmasın / Vuracaksa düşman vursun, dost bildiğin vurmasın.” Kırgın olduğunu ifade etmekten çekinmeyen Coşkun’un bugüne dek 42 adet şiiri bağdanmıştır. Eşi için yazdığı “Acılar dikense sevgi bir güldür, dikenler arasında gonca mısın sen / Koparmak istersem seni dalından, benimle beraber kalır mısın sen” dizeleriyle başlayan şiirini de eski Anap’lı bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu bağdamıştır. İş adamı ve siyasetçi olarak pek tanınmış olan Ali Coşkun 70 yaşının üzerinde olup “dost kazığı” siteminde bulunduğu şiirini hem Kenan Günal hem de Erdoğan Tozoğlu “Kürdili Hicazkar” makamında bağdamışlardır. Dillerde dolaşan bu şarkılardan Günal kendine ait olanı 2010 yılının Haziran ayında “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü”nün kuruluş yıldönümü töreninde, kurumun Türk Sanat Müziği korosu eşliğinde seslendirmiştir. Bakanların da bulunduğu salonda, Coşkun da şiirini kürsüden okumuştur. Coşkun’un, bakanlığının sıkıntılar yaşadığı son dönemlerinde kaleme aldığı “Benim dünyamda yerin yok” adlı şiirini ise “TRT Ankara Radyosu” yönetkeni Sedat Kaptan Yurdakul bağdamıştır. “TRT”de de seslendirilen Yurdakul’un şarkısının sözleri şöyledir: “Ettiğin yeminler nerede kaldı, sana inanmamı bekleme artık / Yalan sözlerinle gönlüm kırıldı, benim dünyamda yerin yok artık / Sevgimizle açan gonca sarardı, bendeki resmini yadeller aldı / Mutlu günlerimiz mazide kaldı, benim dünyamda yerin yok artık / Bizim söyleşecek neyimiz kaldı, sana inanmamı bekleme artık / Hayaller yerini gerçekler aldı, benim dünyamda yerin yok artık.”

\ Cotrubas, Ileana:

1939 yılında Romanya’da doğan Romen soprano Ileana Cotrubas Budapeşte’de Eugenie Elinescu ve Constantin Stroescu ile çalıştı. Sahneye ilk kez 1964 yılında “Devlet Operası”nda “Pelleas”da “Yniold” rolü ile adım attı. 1969 yılında “Glyndebourne”de ruhani bir “Melisande” ırladı. Bu tarihten başlayarak Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sayısız dinleti dolaşısına katıldı.

Counterpoint:

(İng.) Bkz. Kontrapunt.

\ Couppey, Félix Le:

14 Nisan 1811 tarihinde Paris’te dünyaya gelen Fransız küğ eğitimcisi, piyanist ve bağdar. “Paris Konservatuvarı”nda Victor Dourlen ile çalışmıştır. Henüz onyedi yaşında iken uyum bilgisi öğretmenliği yapmaya başlamıştır. 1825 yılında piyano ve uyum bilgisi dalında ve 1828 yılında piyano eşlikçiliği alanında birincilik ödülleri kazanmıştır. 1837 yılında remileme öğretmeni olmuş, 1843 yılında Henri Herz ve Victor Dourlen’i geçerek uyum bilgisi ve eşlik dalında başı çekmiştir. Çok sayıda veriminin içinde piyano öğrenenler için yazdığı bir dizi başlangıç çalışmalıkları dikkati çekmektedir. En tanınmış yaratılarından birisi “Piyanonun A B C’si” kitabından “Büyük Do’dan Ezgi” ismini taşımaktadır. 1854 yılından 1886 yılına dek piyano öğretmenliği yapan Félix Le Couppey aralarında “École du Méchanisme du Piano” (Piyano Mekanizması Çalışmaları), “24 Études Primaries” (24 Başlangıç Çalışması) ve “Cours de Piano Èlémentaire et Progressif” (Başlangıç Düzeyinde ve İleri Aşamada Piyano Dersleri) gibi önemli çalışmaların bulunduğu çok sayıda kitap yazmıştır. Öğrencilerinden bazıları küğ tarihinde büyük önem taşımaktadırlar: Şarkıcı Èdouard Batiste, bağdar Èmile Jonas ve piyano sanatçıları Mathilde Bernard-Laviolette, Cécile Chaminade ve Henri Verley. Sanatçı 4 Temmuz 1887 tarihinde Paris’te sonsuzluğa göç etmiştir. Verimleri arasında “A B C du Piano” (Piyano’nun ABC’si), “L’Alphabet” (Alfabe), “Le Progrès” (Gelişim), “L’Agilité” (Ajilite - Çeviklik), “Le Style” (Stil - Biçem), “La Difficulté” (Zorluk), “École du Méchanisme du Piano” (Piyano Mekanizması Çalışmaları), “L’Art du Piano” (Piyano Sanatı - Açıklamalı 50 Çalışmalık), “De l'Enseignement du Piano: Conseils Aux Eleves Et Aux Jeunes Professeurs” (Piyano Eğitimi: Öğrencilere ve Genç Öğretmenlere Öneriler - 1882), “Piyano için 15 Çalışmalık” (Czerny’nin Velosite -Hız- Çalışmaları için Ön Hazırlık), “Conseils aux Femmes Professeurs” (Kadın Öğretmenler İçin Öneriler), “Troisieme Etude de Salon” (3. Dinleti Çalışmalığı - 1842) bulunmaktadır.

Courante:

Bkz. Kurant.

Cover:

Daha önce sevilen ve o kişi ya da grupla özdeşleşen şarkıların yine, yeni, yeniden yapılıp başka seslerde söylenmesi ve bir parça da farklılaştırılması “cover” olarak adlandırılmaktadır. “Cover” yapılan parçalar kimi zaman şarkının aslını aratırken kimi zaman da ilk halinden çok daha güzel olabilmektedir. “Cover” yapmanın moda olduğu küğ piyasası sadece Türkiye’yle sınırlı değildir. Dünyada da birçok örnekleri olan “cover” yapma durumu söyleyecek şarkıcı ya da grup için risk taşısa da küğcüler bundan vazgeçmemektedir. Bunun en temel nedenlerinden birisi “cover” yapılan parçanın güzel oluşu ve kolay belleklere yerleşebilmesi, bunun da kar etme garantisi taşımasıdır. Bu terimi Türkçe'ye ''kaplama yapmak'' diye çevirmek olanaklıdır.
Son Güncelleme:25.01.2021 16.38
Toplam Ziyaret:2980126
Online Ziyaretçi Sayısı:8
Bugünlük Ziyaret :132

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.