La

La Doğal Minör Dizisi:

Bkz. Dizilerin Doğal Minör Dizi Kalıbına Göre Düzenlenmesi.

La edri:

Bkz. Laderi. Laedri.

La Majör Gamı, La Majör Dizisi:

Bkz. Büyük La Dizisi.

La pointe de l’archet:

(Fr.) Yaylı çalgılarda yayın ucunu kullanarak gerçekleştirilen çalma biçimi. “Arşe”nin ucu ile.

Labemol Majör Gamı, Labemol Majör Dizisi:

Bkz. Büyük Labemol Dizisi.

Lacrimosa:

Göz yaşı akıtan, "Requiem"in bir bölümü. Bkz. Lacrimoso.

Lacrimoso:

(İt.) “Requiem” küğünün bir parçası olup genel olarak yumuşak ve acıklıdır.

Lacrimozo:

Bkz. Lacrimosa. Lacrimoso.

Laderi:

Sahibi bilinmeyen, anonim. Ortak kullanıma müsait. Bkz. La edri, laedri.

Laedri:

(Ar.) Yazarı ya da bağdarı bilinmeyen, kaynağı belirlenemeyen. Ortak. Anonim. Arapçada “bilinmeyen” anlamına gelmektedir. Arap küğünde ya da edebiyatında yaratıcısı belli olmayan eserlerin sonuna yazılır.

Laendler:

(Alm.) Bir Alman halk kırını. Ağır yapılan bir valse benzer. Bkz: Ländler, Landler.

Laendlich:

(Al.) Kır ve doğayı yansıtan, kır işi. Bkz. Landlich.

Lagrimando:

(İt.) Yalvarır gibi, ağlar gibi. Ağlayıcı. Anlamdaşı: Piangendo.

Lagrimoso:

(İt.) Bkz. Lagrimando. Yalvararak, ağlayarak, acındırarak. Yalvaran bir ifadeyle, acımlı bir deyişle.

Lamentabile:

(İt.) İnleyerek, ağlayarak. Feryat ederek. Acılı bir deyişle.

Lamentazione:

(İt.) Yalvaran, yalvarıcı şekilde bir ifade kullanan. Acıklı bir deyiş ile. Bkz. Lamento.

Lamentevole:

(İt.) Yalvarır tarzda, ağlayarak. Hüzünlü, ağlamaklı. Acıklı, dokunaklı. Sızlanan, dertli. Yaslı. Hazin. Hüzün dolu. Matemli, üzgün.

Lamento:

(İt.) İnlemek, ağlamak. Yalvararak, acıklı bir tarzda.

Lamentoso:

(İt.) Yalvarırcasına. Yakaran bir ifade ile. Yalvaran bir deyişle. İnleyerek, ağlayarak. Bkz. Lamento.

Landler:

(Alm.) Bkz. Ländler, Laendler.

Ländler:

(Alm.) Bkz. Landler, Laendler.

Landlich:

(Alm.) Bkz. Laendlich.

Langsam:

(Alm.) Yavaş. Ağır. Sükunetle.

Langsam bewegung:

(Alm.) Yavaş hareket, ağır devinim. Yavaşça bir devinimle. Bkz. Langsam. Bewegung.

Langsamkeit:

(Alm.) Yavaşlık.

Languente:

Yavaş yavaş takatten düşmek.

Languido:

Bitkin, cansız.

Langwagen, Anja Silja Regina:

Bkz. Silja, Anja.

Larenks:

Bkz.: Hançere.

Largamento:

Geniş, genişleyerek.

Largando:

Yavaş yavaş genişleyerek.

Larghetto:

Largo ile Andante arasındaki hız. Metronomun dakikada 58–66 arası vuruş hızı.

Larghissimo:

(İt.) Largo'dan biraz daha yavaş. Largo ile kıyaslarsak "largo"dan az miktar ağırca.

Largo:

(İt.) Çok ağır. Adagio'dan daha yavaş. Metronomun dakikada 44–50 arası vuruş hızı. Hızda tutumlu olma hali.

Largo assai:

(İt.) Çok geniş, çok geniş bir şekilde. Dolgun, dolgun bir şekilde.

Largo di molto:

(İt.) Çok daha ağır. Oldukça yavaş.

Largo ma non troppo:

(İt.) Largo, ama çok değil. Çok ağır olmayan bir Largo.

Largo maestoso:

(İt.) Ağır ve görkemli. Haşmetli bir yavaşlıkta.

Largo religioso:

(İt.) Dinsel bir ihtişamı yansıtacak kadar yavaş. Dini bir ifadeyi verebilecek yavaşlıkta.

Largo un poco:

Biraz largo.

Larinks:

Bkz.: Hançere, larenks. (İng.) Larynx.

Larynx::

(İng.) Hançere, larenks, larinks.

Laudate:

Allah, ilahi.

\ Lavta:

Ud’dan daha küçük bir çalgı olmasına karşın daha uzun saplı bir mızrap ile çalınır. Tiz perdelerinde yer alan sesler ud’un çıkardığı seslerden daha kalındır. Bu sazın en ilkel şeklini eski Türk boyları kullanmaktaydı. “Lavta”nın ses genliği iki oktavdan biraz daha fazladır. Ses alanı aşağıdaki gibidir:

Lavta'nın Ses Genliği

\ Lazar, Teri:

Keman sanatçısı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde yalkıcı ve oda küğcüsü olarak dinletiler verdi. “Sunrise Dördülü” ve “Ulusal Sanat Galerisi Yaylı Çalgılar Dördülü”nün üyesidir. Sanatçı ayrıca Ekvator’da yapılan “Musica Sacra Festivali”nde dördülle dinleti verdi. Söz konusu dördül pek tanınmış piyanist Menahem Pressler ve Miceal O’Rourke ile ve ünlü gitar sanatçısı Roland Dyens ile sahneye çıktı. Aynı grup “Arizona University Recordings - Arizona Üniversitesi Kayıtları”, “Living Music - Yaşayan Küğ”, “Amcam” ve “AmeriMusic” markaları için değirmiler çizitlemiştir. Grup tarafından düzenlenen bir “Yeni Yıl - Christmas” derlemesi Schirmer nota evi tarafından yayınlanmıştır. “Batı Virginia Televizyonu” ve “Çin Ulusal Televizyonu”, “Sunrise Dördülü” ile birer saatlik izlenceler hazırlamıştır. Bu izlencelerden Çin’de yayınlananın adı “Çin’e Küğsel Bir Köprü” adını taşımaktaydı. Sanatçı ayrıca “Albany”, “Klavier”, “North/South Recordings”, “Plucked String” ve “Centaur” markalarıyla oda küğleri çizitlemiştir. Teri Lazar “Amerikan Katolik Üniversitesi”nden lisans eğitimi aldı ve “summa cum laude” ile onurlandırıldı. Mezuniyet sonrası aynı üniversitede Robert Gerle ile çalışmalarını sürdürerek yüksek lisans ve daha sonra doktora derecelerini aldı. Lazar halen “Amerikan Üniversitesi”nde keman öğretmenliği yapmakta ve dinletilerine devam etmektedir. Bundan başka “Virginia Oda Orkestrası”nın başkemancısıdır. “Spoleto Festivali”nde dinleti veren Teri Lazar iki kez New York’lu grup “Amor Artis” ile Avrupa’da dinleti dolaşısı gerçekleştirmiştir. Türk viyola sanatçısı Osman Kıvrak ile evli ve iki çocuk sahibidir.
Son Güncelleme:25.01.2021 16.38
Toplam Ziyaret:2980163
Online Ziyaretçi Sayısı:7
Bugünlük Ziyaret :154

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.