Tr

Trabzon Filarmoni Orkestrası:

Trabzon Filarmoni Orkestrası - 1904 (La Philarmonique de Trébizonde - Chef de Musique Andreas Hindas)

Tragudi:

Yunanca’da şarkı anlamında kullanılan kelime.

Trajedi (Tragedya):

Yunanca’da insanoğlunun değiştiremeyeceği kötü bir kadere karşı direnişini anlatan kelime.

Tranquilla:

(İt.) Huzurlu, rahat, sakin.

Tranquillamente:

(İt.) Kolayca, rahatça, pürüzsüz bir şekilde. Sakin, sakinleşerek. Rahat, rahatlayarak. Gevşeyerek. Çalınan kesitte ya da parçada bu terim görülürse hızın göreceli olarak yavaşlatılmasıyla. Nüansın azaltılmasıyla.

Tranquille:

(Fr.) Sakin. Telaşsız. Sessiz. Rahat. Dingin.

Tranquillement:

(Fr.) Sükunetle. Dinginlikle. Telaşsızca. Sakin bir şekilde. Sessizce.

Tranquillité:

(Fr.) Sakinlik. Yatışmış bir şekilde. Telaşsızca. Rahatlıkla. Kaygısızca. Sessiz bir şekilde.

Tranquillo:

(İt.) Rahat, sakin. huzurlu. Pek hareketli olmadan. Kıpırtısız.

Transcription:

(İng.) Bkz. Transkripsiyon.

Transkripsiyon:

Uyarlama, insan sesi veya bir çalgı için yazılmış bir eserin başka bir sese ya da çalgıya uyarlanması.

Tremolando:

"Tremolo" yapar gibi. Bkz.: Tremolo.

Tremolo:

Bir sesi çok süratli bir şekilde tekrarlamaya “tremolo” denilir. Tremololar notada şöyle gösterilir:


Tremolo-1


Başka bir örnek:


Tremolo-2


Piyanoda veya yaylı çalgılarda değişik notaların çok süratli bir şekilde tekrarlanması istendiği bir durumda notalar şöyle yazılır:


Tremolo-3


Ya da:


Tremolo-4


Bu çalış tarzına da "tremolo" adı verilir.


Bkz.: Tremolando.

Tril:

(İng. Trill, Alm. ve Felemenk. Triller, Çek. Trylek, Fr. ve Dan. Trille, Fin. Liverrys, İsp. Trino, İsveç. Drill, İt. Trillo, Leh. Tryl, Litvan. Trilis, Macar. Trilla, Portekiz. Trinado) Çırpınan veya titreyen ses. İki bitişik ya da uzak tonun (aralığın) hızlı değişimi. İki farklı ses arasında tam ya da yarım basamaklı olarak gerçekleştirilen hızlı geçişler. İki parmağın farklı tonlar ya da tuşlar arasında hızla yer değiştirmesi. Tril yaparak ses çıkarmak, ırlamak ya da bu işlemi çalgıda gerçekleştirmek. Herhangi bir sesi bir tril yaparak ifade etmek. Tril ile… Bir konuşma organının diğerine karşı hızlı bir titreşimi. Böyle bir titreşimle telaffuz edilen bir konuşma sesi. Ses titremesi, sesini titretmek. Bir ses ile onun bir ya da yarım perde üstündeki başka bir sesi çok süratli bir şekilde nöbetleşe işittirmek. Tril, asıl sesin üstüne tr terimi (harfleri) konarak gösterilir.


Tril - Örnek 1


Bir trilin üst nota ile gerektirdiği nöbetleşe ve hızlı tekrarlar, çalınan veya söylenen yaratının hızına bağlıdır. Yukarıdaki örnekte verilen trilin açılımı Örnek - 2’de verilmiştir:


Tril - Örnek 2

 

“Tril”in asıl notasından önce bazen bir kısa basamak (Bkz.: Kısa basamak - http://www.muziklopedi.org/?/Page/Kı) veya bir dalgacık gelir. Böyle bir durumda, trili o notadan (kısa basamaktan ya da dalgacıktan) başlatmak gerekir. Yazılışı:

 Tril - Örnek 3


Çalınışı:


Tril - Örnek 4


 Yazılışı:


Tril - Örnek 5


Çalınışı:


Tril - Örnek 6

 

Şu ana kadar verdiğimiz örneklerde tril hareketine hep üst notadan başladık. Bu durum 19. yüzyılın ortalarına gelene dek bu şekilde süregeldi. Yani tril hareketine üst perdeden başlanırdı. Sonradan asıl notadan da başlandı. Belirtilen tarihten önceki yaratılarda “üst perdeden başlama” kuralını göz önünde bulundurunuz.

 

Bazı trillerin sonuna, trilin kendinden sonra gelen notaya nasıl bağlanması gerektiği küçük notalar ile gösterilir. Bu tür durumlarda, nota üzerine yazılan tr harflerinden sonra bu küçük notalara dek süren tırtıllı bir çizgi çekilir. Yazılışı:


Tril - Örnek 7


Çalınışı:


Tril - Örnek 8


 

Bkz.: Titretim, trilla, trill. Basamak, kısa basamak. Alt basamak, alt kısa basamak, üst kısa basamak. Appogiatur. Dalgacık. Çarpma.

Trill:

Bkz: Tril.

Trilla:

Bkz.: Titretim, trill. Tril

\ Trio Aegean:

Üçül 1998’de İzmir’de kuruldu. Grubun ilk adı “Trio Mezzo” idi. Türkiye ve yurt dışında birçok etkinlik sergileyen topluluk viyolonsel sanatçısı Fulya Ergüden’in gruba katılmasıyla ismini “Trio Aegean” olarak değiştirdi.“Trio Aegean” olarak dinletiler veren grup, özellikle Türk bağdarların yaratılarını dinleti izlencelerine almakta ve üçüller için bağdanmış tüm yaratıları Türkiye’de ve Avrupa’nın önemli merkezlerinde seslendirmektedir. Grubun diğer üyeleri keman sanatçısı Sema Korkut ve piyano sanatçısı Şeniz Duru'dur.

\ Trio Birsen:

"Trio Birsen" 2005 yılı başlarında yetenekli oldukları kadar ülkelerinde ve uluslararası anlamda klasıl küğ alanında sağlam bir geçmişe sahip üç Belçikalı sanatçı tarafından kuruldu. Grubun kuruluşuna ilişkin ilk girişimleri viyolonsel sanatçısı Rudy Froyen başlattı. Kemanda Thierry Marinelli, viyolonselde Rudy Froyen ve piyanoda Levente Kende sanat koordinatörleri ve menecerleri Birsen Demiriz'in yardımı ile bir araya geldiler ve yeni kurdukları bu üçüle "Trio Birsen" adını verdiler. Sanatçıların herbiri mükemmel bir yalkıcı olmanın yanısıra olağanüstü birer oda küğcüsü olarak da tanınmışlardır.

\ Trio Fem:

Eylem Arıca (keman), Yelda Özgen (viyolonsel) ve Ebru Ayata (piyano)’dan oluşan “Trio Fem” etkin bir grup olarak dikkatleri toplamaktadır. “Fem Üçülü”nün verdiği dinletilerden bazıları burada sıralanmıştır: • 13 Aralık 2007 tarihinde “Ertuğrul Oğuz Fırat Onur Dinletisi” (İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi), • 25 Nisan 2007 “Christian Asplund Modern Küğ” (İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi), • 20 Şubat 2006 “Yeni Küğ Dinletileri” (İstanbul Fransız Kültür Merkezi), • 6 Haziran 2004  “İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Küğ Etkinlikleri” (Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi), • 17 Mayıs 2004 “Prof. İlhan Kayan’ı Anma Dinletisi” (İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi), • 14 Nisan 2004 “İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Küğ Etkinlikleri” (İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi), • 13 Ocak 2004 “Yapı Kredi Kültür Sanat Etkinlikleri” (Açık Sahne), • “Günümüz Klasıl Batı Küğü” (İtalyan  Kültür Merkezi)...

\ Triobio:

Triobio günümüz önde gelen gitar sanatçılarından Bedri Koçak, İlter Cebeci ve Onur Önem'in müzik ve yaşama dair ortak his ve fikirlerinin kesişmesiyle hayat buldu. Bu birliktelik başta "Türk Çoksesli Küğü"nü geliştirmek ve dünya gitar edebiyatına yeni yaratılar kazandırmak yolunda kendi yaptıkları bağda, düzenleme ve aktarmaları seslendirmeyi ve Türk ve yabancı bağdarlara yeni ve çok çeşitli bağda, düzenleme ve aktarmalar yaptırarak klasik gitar küğünü geniş kitlelere yaymayı amaçladı. "Triobio"nun katıldığı festivaller ve etkinlikler arasında"Uluslararası Mavi Martı İstanbul Kadıköy Gitar Festivali", "VII. Uluslararası Yıldız Teknik Üniversitesi Gitar Günleri", "IX. Uluslararası Yıldız Teknik Üniversitesi Gitar Günleri", "II. Türkiye Gitar Buluşması" (Kapanış Konseri), "III. Türkiye Gitar Buluşması" (Açılış konseri), "VII. Afyonkarahisar Caz Festivali", "VII. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali", "Pera I. Gitar Festivali", "2007 Boğaziçi Üniversitesi Gitar Günleri", "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera–Bale Bölümü" ile "Carmen Operası" (kendi düzenlemeleri ve bağdadıkları danslar ile)...

Triplum:

Ortaçağ polifonik bağdalarında üçüncü part. Bir başka deyişle bağdanması gereken üçüncü çizgi. “Organum”larda ve erken dönem “motet”lerinde, bahsi geçen bu üçüncü hat, duplumun ses genliğini paylaşsa da, -örneğin, kadanslarda en tiz notayı ya da notaları kullanmak gibi- genellikle daha üst seslerde yazılmaktaydı. Buna karşın, ondördüncü yüzyılda, “triplum” sıklıkla karşıezgisel bir yapıda bağdanmıştır ve toplamda var olan çizgi sayısının miktarına bakılmaksızın tüm yapısal dokunun üzerinde ve birinci ır hattının yukarısında konumlandırılmıştır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, “organum”larda yer alan üçüncü hat “organum triplum” ya da kısaca “triplum” olarak adlandırılmıştır.

Tristamente:

(İt.) Kederli, hüzünlü. Üzüntüyü belirtmek için kullanılan İtalyanca bir terim. Küğ sanatında sanatçı böyle bir parça ya da pasajı hüzün dolu bir havada seslendirmelidir. Çalınan parçaya üzüntülü bir ruhla yaklaşılmalıdır.

Triste:

(İt.) Üzgün, üzüntülü. Hüzün dolu.

Tristement:

(Fr.) Üzüntülü, kederli. Kederle, canı sıkılarak. Acıklı biçimde. Hazin. Hüzün dolu.

Tristemente:

(İt.) Üzgün bir şekilde. Hüzün dolu.

Tristezza:

(İt.) Üzüntü, keder. Üzüntülü, kederli. Hüzünlü.

Troppo:

(İt.) Çok, pek çok. Çok anlamına gelir. Gereğinden fazla... -emiyecek kadar.

Troubadour:

(Fr.) Ortaçağda Fransa’da (özellikle Güney Fransa’da) halk ozanlarına verilen isim.

Trouvere:

(Fr.) Ortaçağda Fransa’da (özellikle Kuzey Fransa’da) halk ozanlarına verilen isim.

\ Trump Sahne:

Şişli’nin merkezinde, konforu ve teknik altyapısıyla dünya standartlarında bir gösteri merkezi olan “Trump Kültür ve Gösteri Merkezi”nde yer alan sahnedir. Dinleti ve gösterilerin yanı sıra Türkiye’nin ilk ve tek “Disney Tiyatrosu”na da ev sahipliği yapmaktadır. 600 koltuk kapasiteli bu salonda sahnelenen gösteriler izleyicileri cezbetmektedir. “Trump Towers Mall”un çağdaş ses, ışık ve mekanik sistemlerle desteklenen sahnesi, çok çeşitli yeme-içme alanları, dünyaca ünlü markaların yer aldığı alışveriş merkezi, içinde tırmanma duvarı, paten kayma sahası ve wii platformu bulunan çocuklar için “Eğitim ve Eğlence Merkezi” ile İstanbul’un önemli sanat ve eğlence merkezlerinden biri olmuştur. Adresi: Trump Towers Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Şişli / İstanbul.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5844058
Online Ziyaretçi Sayısı:12
Bugünlük Ziyaret :538

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.