Ek

Ek Çizgiler Üzerine Fa Açkısı İle Yazılan Notalar:

“Fa Açkısına Göre Notaların İsimlendirilmesi” başlığını gözden geçirelim. Burada “fa açkısı” kullanarak dizeğin tüm çizgi ve boşluklarını notalar ile doldurmuştuk. Ancak bu ses dizisini inceye ve kalına doğru devam ettirebiliriz. Elbette bunun için yine ek çizgilerden yararlanmak gereklidir:

Ek Çizgiler Üzerine Fa Açkısı İle Yazılan Notalar

\ Ek Çizgiler ve Ek Çizgiler Üzerine Yazılan Notalar:

Küğ dilinin harfleri olan sesler incelik ya da kalınlıklarına göre “dizek” adı verilen bu beş çizginin üzerine veya çizgilerin aralarına yazılır. Dizeğin çizgileri üzerlerine ya da boşluklarına en çok dokuz (9) nota yazmak olanağı bulunmaktadır. Bu sayı dizeğin birinci çizgisinin altı ve üstü ile onbir'e (11) çıkar. Bkz.:

Dizeğin Çizgi ve Boşluklarına Yazılan Notalar

Açıkça belli olduğu üzere dizeğimizin çizgi ve boşlukları küğde kullanılan seslerin tümünü yazmaya olanak vermemektedir, ses çok inceye çıkar ya da çok kalına iner de bu sesleri beş çizginin içinde göstermek mümkün olamaz ise dizeğin üst ya da alt tarafına gerektiği kadar küçük çizgiler eklenerek o sesler bu küçük çizgilerin üzerlerine veya aralarına yazılır. Bu küçük çizgiler “ek çizgi(ler)” olarak isimlendirilir. Dizeğin birinci çizgisinin altında çekilen ek çizgilere "alt ek çizgiler" ve beşinci çizgisinin üstüne çekilen ek çizgilere de "üst ek çizgiler" denilir. Ek çizgiler kısa ve birbirlerine paralel olarak çekilirler ve aralarında dizeğin çizgileri arasındaki boşluklar kadar mesafe bırakılırlar. Üst ek çizgiler alttan yukarı doğru sırasayılanırken alt ek çizgiler tersi yönde sırasayılanır. Ek çizgiler kullanmak yolu ile dizeğin sınırları alttan ve üstten gerektiği kadar genişletilmiş olunur. (Bkz.: Dizek)

Aşağıdaki örnekte ek çizgili notalara ilişkin çok sayıda örnek yer almaktadır. Dikkat edilirse dört ek çizginin alt yanına yazdığımız nota (do), bir ek çizgili notanın (do) bir sekizli kalınından tıpkısıdır. Bu durum öteki sesler için de aynıdır. Dizeğin birinci çizgisinin altında yer alan nota (re) ile beşinci çizgisinin üstünde yer alan notanın (sol) yazımında, bu notaların birinci ve beşinci çizgilere bitişik durumda olmalarına dikkat edilmelidir. Ek çizgilerin enlemesine uzunluklarının aynı olması da bir başka yazım kuralıdır.

Ek Çizgiler Üzerine Yazılan Notalar

Ek Çizgilerin Sırası ve Sayılma Şekli:

Dizeğin birinci çizgisinin altında yer alan ek çizgilere “alt ek çizgiler” ve dizeğin beşinci çizgisinin üstünde yer alan ek çizgilere de “üst ek çizgiler” denilir. Ek çizgiler üzerine yazılan notalardan bahsederken bunların alt ya da üst ek çizgilerden hangisinin kullanılarak yazıldığını belirtmek gerekir. Örneğin “alttan ikinci ek çizgi”nin üzerine yazılan veya “üstten üçüncü ek çizgi”nin üzerine yazılan nota şeklinde kesin yer tanımı yapılmalıdır. Üstteki ek çizgiler aynen dizeğin çizgileri için uygulandığı gibi alttan üste doğru rakamlandırılırken alt ek çizgiler için bunun tersi uygulanır, kısacası alt ek çizgiler aşağı doğru sırasayılandırılmalıdır. Bkz. Örnek:

Ek Çizgiler

\ Ekmekçi, İlke Üyüdücü:

20 Ağustos 1982 tarihinde doğmuş olan İlke Üyüdücü Ekmekçi “Hatay Kurtuluş Lisesi”ni bitirdikten sonra “Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü”nden mezun olarak ertiksel yaşamına başladı. 2006-2007 yılları arasında “Antakya Sümerler İlköğretim Okulu”nda ücretli küğ öğretmenliği yaptı, 2006-2008 yılları arasında ise “Antakya Güzel Sanatlar Lisesi”nde yine ücretli olarak piyano ve keman derslerine girdi. 2007-2008 yıllarında “Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi”nde de ücretli küğ öğretmeni olarak çalıştı. 2007-2012 yılları arasında ise “Antakya Özel Doğuş Okulları”nda kadrolu küğ öğretmeni oldu. İlke Üyüdücü Ekmekçi 2006 yılından bu yana “Antakya Oluşum Müzik Evi”nde piyano öğretmenliği yapmakta ve aynı zamanda “Antakya Polifonik Korosu” ile “Antakya Kültür ve Sanat Derneği”nin üyeliğini yürütmektedir.

\ Ekseriyet, Halil:

1932’de İzmir’de doğdu. İlk küğ eğitimini “Karacabey Harası Binicilik Okulu Bandosu”nda Mehmet Emin Yalgın’dan aldı. Sonra “İzmir Şehir Bandosu”na geçti. 1948’de “Ankara Cebeci Konservatuvarı”nı sınıf atlayarak kazandı. Zahit Özsezen’in öğrencisi oldu. Altı yıl okuduktan sonra askerlik görevini tamamladı ve 1956 yılında “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” sınavını kazandı. Otuzbir yıl flüt grubunda çalıştı. 1987’de “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”na geçti. 1991’de “Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi” ve 1994’te “Buca Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi”nde flüt eğitimini başlattı. 2009 yılında öğretmenliği bıraktı. Öğrencileri yerini aldı.

Ekspirasyon:

Bkz. Soluk, Soluk verme. Expiration.

Ekspozisyon:

Fransızca ekspozisyon (exposition) sözü, “serme, sergileme, sergi” anlamlarına gelmektedir. Son zamanlarda sıkça görmeye başladığımız bu kelimeye aslında gereksinme yoktur. Bu kavram için dilimizde çok güzel karşılıklar vardır: sergileme, sergi gibi…Örneğin sözün “ekspozisyon günleri” biçimindeki kullanımı için de “sergileme günleri” uygun bir karşılıktır.
Son Güncelleme:08.12.2018 12.07
Toplam Ziyaret:1653212
Online Ziyaretçi Sayısı:14
Bugünlük Ziyaret :307

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.