Od

Oda Küğü:

Bkz. (Fr.) Musique de chamber, (İt.) Musica di camera, (Alm.) Kammermusik. (İng.) Chamber music. Geçmiş dönemlerde soyluların ve asil kişilerin saraylarında seslendirilen, günümüzde ise dinleti salonlarında yer alan bir küğ türüdür. Bu türün içinde sonatlar, konçertolar, ikiller, üçüller, dördüller, beşiller, altıllar, yediller v.b. bulunmaktadır ki değişik bireşimlerde çalgılar ve çalgı grupları için yazılmışlardır. Oda küğü için yazılmış eserlerin operalardaki karşılıkları ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü yukarıda söz konusu edilen oda küğü yaratıları “dramatik küğ” ya da “tiyatro küğü” denilen ve sahnede seslendirilenler ile aynı değildirler ve hatta karşıt bir biçem ortaya koyarlar.

Oda Küğü Toplulukları:

İki, üç, dört, beş, ... on gibi küçük sayıda çalgı(cı)ların bir araya gelmeleri ile oluşan ve bu toplulukları oluşturan her bir bireyin kendi partına bir yalkıcı gibi hazırlandıkları küğ topluluklarına verilen isim. Genellikle küçükçene salonlarda ve oditoryumlarda dinleti vermelerine alışılmışsa da bu şart değildir. Oda küğü topluluklarının her biri, bireşimi gerçekleştiren çalgıların sayılarına ve hangi çalgılardan bireştiklerine bakılarak ayrı ayrı isimler alırlar. Ayrıca küğ literatüründe bu grupların her biri için yazılan yaratılarda bu grupların bireşimlerine bakılarak adlandırma yapılır. “Üflemeli Beşil”, “Yaylı Çalgılar Üçülü” gibi. Burada verilen örnekler karşımıza pek sık çıkan bireşimlerdir. Unutulmamalıdır ki bağdarlar çok çeşitli çalgılardan oluşan kombinasyonlar için de eser üretmişlerdir. Bkz. Literatür. Oditoryum. Part. Piyanolu Üçül, Piyanolu Dördül, Yaylı Çalgılar Dördülü, Yaylı Çalgılar Beşili, Üflemeli Çalgılar Beşili.

Odeon:

(Yun., Fr.) Irlağanların küğ yapma yeri. Şarkı söylenen yer. Kapalı dinleti salonu. Eski Yunan'da küğcülerin dinleti verdikleri basamaklı yapı. Antik mimaride küğ dinleyicileri için tasarlanmış özel yapılara verilen isim. Üstleri kapalı yapılan bu yerlerin akustik koşulları çok dikkatli planlanmıştır. Odeonlarda sahne bulunmamaktaydı. Tasarım olarak küçük bir anfitiyatroyu andırırlardı. Orkestra için özel ayrılmış bir alan odeon tasarımlarında gözetilmiştir. Eski Yunan mimarisinde küğ dinlemek için yapılan bu yapılar Helenistik çağda ortaya çıkmıştır.

Oder:

(Alm.) Ya, ya da. Veya. Yahut. Yoksa.

Odeum:

(Alm.) Dinleti salonu. Konser mekanı. Küğsel veya dramatik edimler için yapılmış bir salon, bir tiyatro binası veya başka diğer bir yapıyı ifade eden sözcük. Eski Yunan ve Roma zamanında küğsel icralar için kullanılan üstü kapalı yapılmış bina. Özellikle sahne temsilleri için gerçekleştirilen tasarım.

Oditoryum:

Latince “audire/işitmek” kökünden gelen bir terimdir. İngilizcesi “auditorium”dur. Konferans, dinleti ya da tiyatro gösterilerinin yapılabilmesi için tasarlanmış olan salon. İzleyicilerin sahneyi iyi görebilmeleri “oditoryum” tasarımlarının en temel amacıdır. Bir “oditoryum” localar ve balkonlardan oluşur. “Oditoryum”ların seyirci (ya da dinleyici) alan bölümleri -genellikle- bu nedenle sahneye doğru eğimli ya da basamaklar halinde alçalacak gibi planlanır. Üniversitelerdeki büyük dersliklere de “oditoryum” denilmektedir. “Antik Roma”da halk, ozanları dinlemek üzere “oditoryum”larda toplanırdı.

Odyoloji:

Odyoloji işitme ve dengeyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve işitme-denge bozukluklarının araştırıldığı bilim dalıdır. Odyoloji biliminin uygulayıcıları, yani odyologlar işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyar ve hastaya kulak burun boğaz hekimiyle birlikte tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar; işitme cihazı, koklear implant gibi seçenekler sunarlar. Türkiye’de kimi işitme ve konuşma bozuklukları uzmanları konuşma terapisti olarak özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde, üniversitelerde çalışabilmektedir. Odyoloji bilimi çok çeşitli disiplinlerle karşılıklı ve sıkı ilişki içerisindedir. Kulak burun boğaz hekimleri, odyometristler, dil konuşma terapistleri, özel eğitim uzmanları, işitme engelliler öğretmenleri, fizyoterapistler, psikologlar odyologların çalışma alanları kapsamında zaman zaman yer alırlar.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:6071015
Online Ziyaretçi Sayısı:17
Bugünlük Ziyaret :255

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.