Ab

Abaissement:

(Fr.) Sesin düşmesi, kalınlaşması. Alçalma, inme. Alçaltma, indirme.

Abaisser:

(Fr.) Eserin veya çalgının tonunu düşürmek, kalınlaşmak. Bir parçanın veya çalgının tonunu düşürmek, kalınlaştırmak. İndirmek. Alçaltmak.

Abandonne:

(İng. ve Fr.) Kelime karşılığı “terk etmek” olup, küğsel yaratılarda “düzümsel yapının terk edilmesi”, “özgür çalış” ya da “ritme bağlı kalmamak” anlamındadır. (Bkz.: Abbandonamente, Abbandonandosi, Abbandonavolmente, Abbandono, Abbendono)

Abanık:

Bkz. Abantı, Apojyatür, Appogiatur.

Abantı:

Bkz. Abanık, Apojyatür, Appogiatur. Basamak.

Abbandonamente:

(İt.) Küğ yaratılarında düzümsel yapının özgürce seslendirilmesi ya da çalınmasıdır. Ölçü ve tartımın serbest icrası. (Bkz.: Abandonne, Abbandonandosi, Abbandonavolmente, Abbandono, Abbendono)

Abbandonandosi:

(İt.) Ölçüye önem vermeksizin. Zaman sıkılığından çıkarak. Tartımı düşünmeksizin... (Bkz.: Abandonne, Abbandonamente, Abbandonavolmente, Abbandono, Abbendono)

Abbandonavolmente:

(İt.) Ölçüye bağlı olmaksızın. Tartıma bağlı olmadan. Tartıma pek sıkı bir bağlılık göstermeden. Tartıma bağlı kalmadan ifade etmek. Tartımı düşünmeksizin... (Bkz.: Abandonne, Abbandonamente, Abbandonandosi, Abbandono, Abbendono)

Abbandonevolmente:

(İt.) Ölçü ve tartımın serbestçe yorumlanması. Çalıcının ölçü ve tartımda serbest icrası.

Abbandono:

(İt.) Ölçüyü terk ederek. Zaman sıkılığından çıkarak. Keskin bir zamanlamanın yerini daha özgür bir yoruma bırakması. Tartımın bağlayıcılığını bırakarak. (Bkz.: Abandonne, Abbandonamente, Abbandonandosi, Abbandonavolmente, Abbendono)

Abbassamento:

(İt.) İndirerek, inerek.

Abbassamento di mano:

(İt.) Piyano ve org gibi elçinli çalgılarda bir elin diğer elin altından geçirilmesi, bir elin öteki el altından çaprazlanması. Klavyeli çalgılarda bir elin diğer elin altından çaprazlanması yoluyla hareket ettirilmesi.

Abbassamento di voce:

(İt.) Şarkıda sesi indirmek.

Abbassando:

(İt.) İndirerek, alçaltarak. Azaltarak.

Abbelimini:

(İt.) Süsleme notaları.

Abbendono:

(İt.) Düzümsel serbestlik içinde çalarak. Ritm serbestliği içinde çalarak. Ölçüyü terk ederek. (Bkz.:Abandonne,  Abbandonamente, Abbandonandosi, Abbandonavolmente, Abbandono)

\ Abe, Keiko (1937–....):

Keiko Abe Tokyo’da çoğunluğunu doktorlar ve işadamlarının oluşturduğu bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk çağlarında piyano, vurmalı çalgılar ve bağdama çalıştı; özellikle de oniki yaşından itibaren marimba öğrendi. Para kazanmak amacıyla oluşturduğu kendi üçülü ile hafif klasıl parçalar seslendirdi, ancak 1962 yılından başlayarak çağdaş klasıl küğ dünyasına eğilmeye başladı. Sonraki yıllarda bir orkestra üyesi olarak vurma çalgılar grubunda çeşitli görevler aldı, marimba’da kendisi için bağdanan yaratılardan oluşan onüç albüm çıkardı, dahası Japon televizyonlarında gösterilerini yayınladı. Yalnızca fikirleri ile değil, fakat aynı zamanda marimba üreticileri için bir tasarım danışmanı olarak oynadığı rolü ile de marimba’nın bir çalgı olarak gelişimine büyük katkılarda bulundu. Abe 1980’li yılların başında genliği artırılmış ve rezonansı geliştirilmiş günümüz marimba’sı için eserler yazmaya başladı. İlk yaratılarının başlıkları “Japon Çocukları’nın Şarkıları Üzerine Başkamalar” ve “Bambu’da Rüzgar”dır. Çağımızın virtüoz marimba çalıcıları arasında seçkin bir yeri bulunan sanatçı başka bağdarların yaratılarının yanısıra kendi eserlerini de dünyanın her yerinde seslendirmiştir.

Aber, Johann (1765–1783):

 Johann Aber, Milano’da yaşamış Alman kökenli bir İtalyan bağdar ve flütçüydü. Arşidük Leopold’un onuruna verilen bir dinletide Sammartini’nin orkestrasında flüt çalmıştı. 1779 yılında “La Scala Orkestrası”nda flütçü olarak görev yaptı, “Longone Collegio”da flüt öğretmeni oldu. Tümü el yazması olan küğleri üç flüt konçertosu ve önemli miktarda oda küğü yaratısını içerir; bunlar arasında daima flütün yer aldığı çeşitli çalgı bileşenleri için yazılmış ikiller, üçüller, dördüller ve sonatlar yer almaktadır. Bu yaratılar iyi bir işçilik göstermekle beraber bilinerek basit bir stilde yazılmışlardır.

Abertura:

(İsp.) Bkz. Açımlık, uvertür, ouverture.

\ Abrahamsen, Hans (1952–....):

 Abrahamsen, Per Negard ve Pelle Gudmundsen Holmgreen’in öğrencisidir. Sanatçının stilistik başlangıç noktası Danimarka küğünde “Yeni Sadecilik” akımı olarak nitelendirilen ve 60’lı yılların ortalarında ortaya çıkarak yayılan özel bir eğilimi yansıtır. Sadelik ve yöntem Abrahamsen’in çalışmalarındaki anahtar kavramlardır. Orkestral yaratısı “Nacht und Trompeten” ilk kez “Berlin Filarmoni Orkestrası” tarafından 1982 yılında seslendirilmiştir. Sanatçı kuşağının öndegelen isimlerindendir.

Absolute Musik:

Mutlak küğ. Saf küğ, salt küğ, betimlemeli olmayan küğ (musique pure)...

Abstossen:

(Alm.) Kesik kesik çalma ya da yorumlama biçimi.

Abu Hasan:

Carl Maria von Weber’in tek perdelik komik operasıdır. Kaçak borçlular üzerine bir Arap öyküsünden yola çıkılarak cönkü Franz Karl Heimer tarafından yazılmıştır. İlk sergilenişi 1811 yılında Münih’te gerçekleştirilmiştir.
Son Güncelleme:18.11.2017 20.17
Toplam Ziyaret:1311760
Online Ziyaretçi Sayısı:3
Bugünlük Ziyaret :162

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.