Ep

Episode:

Bkz. Epizod.

Epizod:

Olay, hadise, vaka. “Eski Yunan Tiyatrosu”nda bir perde. Roman, piyes ya da öykülerde bölüm, parça. Tefrika. Kısım. Olay, bölüm, perde, kısım. Bkz. Episode, Zwischensatz.

Epope:

(Fr.) Destan. Türkçedeki “destan” teriminin Fransız dilindeki karşılığı. Kahramanlık konusunu işleyen uzun şiirler ve bu şiirler üzerine bağdanmış küğler. Bu terimin kökeni “konuşma, nutuk, sohbet” anlamına gelen Yunanca “epospoien”e dayanmaktadır. Bunlar, ulus devletlerin oluşum süreçlerinde söylene söylene, tekrarlana tekrarlana, kulak yolu ile aktarılarak -ve bazen de değişip dönüşerek- yaratılan ve gelişen manzum, olağan olmayan ve göreceli olarak uzun kahramanlık öyküleridir. Terim aynı zamanda “uzun masal, şarkı, yiğitlik şiiri” gibi anlamlarda da kullanılmaktadır. Epope değişik ve çeşitli kahramanlık maceralarının şiirselleştirilmiş öyküsüdür. Gerçek olaylara dayandığı gibi hayal gücünün yarattığı olağanüstü aleme de dayanabilir. Küğ sanatında “epope”nin nasıl kullanıldığına bir örnek olarak Ahmed Adnan Saygun’un bağdadığı “Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan” isimli eserini verebiliriz. 1983 yılında yapılan “İstanbul Kültür ve Sanat Festivali”nin bu eser ile açılışının yapılması üstün bir anlam ve değer taşımıştır. Saygun bu yaratısı ile ateşli bir vatansever olduğunu kanıtlamış ve Atatürk’e layık muazzam bir eser sunmuştur.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5844078
Online Ziyaretçi Sayısı:17
Bugünlük Ziyaret :540

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.