Ay

\ Ay, Göktan:

1957 yılında Artvin–Ardanuç’ta doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Tokat’ta yaptı. 1974’de “Kültür Bakanlığı Halk Dansları Eğitim Merkezi”nde göreve başladı. Aynı zamanda “Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü”ne devam etti. 1975 yılında “İstanbul Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı”nın kurulması ile “Temel Bilimler Bölümü”nün sınavlarını kazandı. “Konservatuvar”ın ilk öğrencilerinden ve mezunlarından oldu. 1979’da bilim sınavlarını vererek “asistan” olarak göreve başladı. 1982 yılında “Konservatuvar”ın “YÖK” yasası ile “İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü”ne bağlanması ile “okutman”, 1985 yılında “sanatçı öğretim elemanı”, 1987 yılında “Yardımcı Doçent” ünvanını alarak “sanatçı öğretim üyesi” oldu. 1988 yılında “doktor” ünvanı aldı. “Konservatuvar”da “Türk Halk Oyunları Bölümü Başkan Yardımcısı”, “Türk Halk Oyunları Ana Sanat Dalı Başkanı”, “Çalgı Eğitimi Bölüm Başkanı Yardımcısı”, “Konservatuvar Müdür Yardımcılığı”, “Mezunlar Derneği Kuruculuğu” ve “Başkanlığı” görevlerinde bulundu. Türk kültürünü tanıtmak ve geliştirmek amacı ile çok sayıda toplantılar düzenledi, sempozyumlara katıldı, destek verdi. Başta “Boğaziçi Üniversitesi” olmak üzere çeşitli üniversitelerde topluluklar kurdu, yönetti, dinletiler verdi; lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlikte önemli tezlere danışmanlık yaptı. Ülkenin, alanında tek ve özgün festivali olan “İstanbul Türk Müziği Günleri”ni (1993–2005) kaliteden vazgeçmeden devam ettirerek geleneksel hale getirdi. Hazırlamış olduğu sempozyumlarla, bilim ve sanat insanlarının çalışmalarını ortaya koymalarına ve geliştirmelerine olanak sağladı. Dinletileri “TRT” ekranlarından, bildirileri “Kültür Bakanlığı”ndan yayınlayarak ülke çapında yaygınlığı sağladı. “Milli Eğitim Şuraları”na “Seçimle Gelen Üye” olarak çağırıldı. “Başbakanlık Gençlik ve Spor  Genel Müdürlüğü Federasyonları”nda fahri görevleri vardır. İnternet sitelerinde ve dergilerde alanla ilgili makaleler yazmaktadır. Halen “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı” sanatçı öğretim üyesidir. Göktan Ay’ın fahri görevleri arasında şunları sayabiliriz: 1. “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneği” onursal başkanı”, 2. “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı” Yönetim Kurulu üyesi, 3. “Türk Musıkisi Vakfı” Mütevelli Heyeti üyesi, 4. “Folklor Dergisi” bilimsel danışmanı, 5. “Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Oyunları Federasyonu” gözlemcisi, 6. “Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği” Danışma Kurulu üyesi, akademik sorumlusu, öğretim üyesi, 7. “Türk Müziği Dernek ve Vakıfları” Dayanışma Konseyi başkanı, 8. “Metro–Müzdak Müzik Günleri” genel sanat yönetmeni, 9. “İstanbul Türk Müziği Günleri” genel sanat yönetmeni, 10. “Yalova Belediye Konservatuvarı” kurucusu, 11. “haber1.com” kültür–sanat–eğitim yazarı, 12. “haber10.com” kültür–sanat–eğitim yazarı, 13. “muzikoloji.org” kültür–sanat–eğitim yazarı, 14. “sanatalemi.net” kültür–sanat–eğitim yazarı, 15. “halkdanslari.net” kültür–sanat–eğitim yazarı.

\ Ay, Koray:

1988 Yılında Trabzon’da doğdu. 2009 Yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korno Bölümü”ne girerek çalışmalarına Kerim Gürerk ile başladı. 2013 yılında mezun olduğu okulun yüksek lisans bölümünü kazandı. “İzmir Horn Ensemble” ile İzmir, Adana ve Mersin’de dinletiler verdi. İzmir’de pek çok oda küğü grubunda yer aldı. “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Okul Orkestrası”, “Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası” ve “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”nda çeşitli dinletilerde görev aldı. Halen “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı” yüksek lisans öğrencisi olan Ay, çalışmalarına Kerim Gürerk ile devam etmektedir. Sanatçı bir “Anatolia Horn Quartet” üyesidir.

Ayak:

Türk halk küğünde ezgisel gidişi “ayak” kavramı ile adlandırırız. “Uluslararası Çoksesli Sanat Küğü”nde büyüklü (majör), küçüklü (minör) diziler, “Türk Sanat Küğü”nde “makam” seyirleri bize ne ifade etmekteyse “Türk Halk Küğü”nde “ayak”lar aynı anlama gelmektedir. “Uluslararası Çoksesli Sanat Küğü”nde ezgisel gidiş önceden belirlenmiş bir tonalite üzerinde gerçekleştirilirken “Türk Sanat Küğü”nde ezgi yapısı bir makam üzerinde seyreder. “Türk Halk Küğü”nde ise ezgisel gidiş farklı isimler altında dizisel olarak şekillenmiş olan “ayak”lar çerçevesinde hareket eder. Türk halk şiirinde ozanlar şiire veya kendi yazdıkları ya da doğaçlama olarak o anda oluşturdukları şiirlere ayak verirler. Eğer ayak önceden verilmişse ozan bu ayağı alarak buna ters düşmeyecek sözler düşünmeli, mantıklı, tutarlı ve akıcı şiirler koşmalıdır. İşte ozanın mahareti ve değeri bu konudaki başarısına koşut olarak ortaya çıkar. Doğaçlama yapmazdan önce ozan söyleyeceği şiire ve çalacağı ezgiye hazırlık olarak yine doğaçlama ya da bilinen bir ezgisel gidişle kulakları hazırlamalıdır. Bu hazırlık aynı zamanda ortamdaki duyguların da buna uygun hale getirilmesidir. Türk halk küğünde buna “ayak tutma” denilir. Ozan sazı ile, sazı yoksa sesi ile ilk hareketi vermeli ve bunu belirli bir dizide (ayakta) ve kırık ya da uzun hava olarak gerçekleştirmelidir. Bundan sonra devamını getirecek kişi tutulan ayağa göre çalmaya ve söylemeye devam eder. Çalgı ile ya da mırıldanarak yapılan tüm açılışlar, gezintiler ve yol göstermeler “ayak tutma”dır. Saz çalan kişi doğaçlama olarak bir ezgi çalar ve bu ezgi eşliğinde şiirini ezgili bir şekilde okur. Küğ sanatında ton değiştirme ya da aktarım (transpoze) olarak bildiğimiz yöntem Türk halk küğünde de bulunmaktadır. Bu şu şekilde ortaya çıkar: Ozanın çalıp söylediği bir seyirden başka bir seyire, yani bir ayaktan başka bir ayağa geçiş yapılabilir. Bu geçişte saz çalan kişi ayak değiştirirken çalgısıyla yeni ayağa doğaçlama olarak bir köprü kurarak yeni seyire ayak vermiş olur. Bu seyirlerde ezginin karar sesi, kullanılan değiştirim işaretleri ile durak sesleri dinleyicinin kulağına işlenerek verilir. Türk halk küğünde çok sayıda farklı isimler altında toplanan seyirler (ayaklar) bulunmaktadır. Bunlar Kerem Ayağı”, “Garip Ayağı”, “Misket Ayağı”, “Müstezat Ayağı” ile “Derbeder (Kalenderi) Ayağı” olarak çeşitli gruplara ayrılır. Kerem Ayağı genel ismi altında seyirdeki, karar sesindeki ve durak seslerindeki farklar nedeniyle farklı ayaklar bulunmaktadır. İsimleri Yanık Kerem”, “Kesik Kerem”, “Kandilli Kerem”, “Yahyalı Kerem”, “Bozlak”, “Barak”, “İnici Kerem” ve “Garip” olarak karşımıza çıkarlar. Bkz.: Büyüklü diziler, küçüklü diziler, Makam, Seyir, Dizi, Doğaçlama, Kırık Hava, Uzun Hava, Gezinti, Ton, Ton Değiştirme, Aktarım, Transpoze, Transpozisyon, Köprü, Karar Sesi, Karar Verme, Durak, Ayak Verme, Kerem Ayağı, Garip Ayağı, Misket Ayağı, Müstezat Ayağı, Derbeder Ayağı, Kalenderi, Yanık Kerem, Kesik Kerem, Kandilli Kerem, Yahyalı Kerem, Bozlak, Barak, İnici Kerem, Garip.

\ Ayaküstü Gırgırı:

Orhan Boran tarafından 1960’lı yıllardan başlayarak gece kulüplerinde düzenlenen gösteri. Bir Fransız grubuna yaptığı tercümanlık sonrası bu gruptan aldığı bir teklif üzerine, Paris, “Théâtre des Mathurins” Tiyatrosu’nda bir yıl kadar staj yaptı. Fakat tiyatroculuğa ısınamadı. Burada bazı sahne sanatçılarının esprili konuşmalar yaparak halkı güldürmesinden esinlendi, ülkesine döndüğünde değerlendirmeyi tasarladı. Orhan Boran’ın, 1950 yılında, Elmadağ’da açılan “Kervansaray Gece Kulübü”nde, sanatçıların sahne sırasını organize etmek üzere bir ek iş kabul etmesi sorun yarattı. Çalışmakta olduğu “İstanbul Radyosu” yönetimi, kendi kadrosunda bulunan bir sanatçının barda çalışmasını hoş karşılamayınca, Orhan Boran, çok sevdiği radyodan ayrılmak zorunda kaldı. “Kervansaray Gece Kulübü”nde Paris, “Théâtre des Mathurins” tiyatrosundan edindiği tecrübelerle, yapmış olduğu anonslara, esprilerle renk katması çok beğenildi ve kısa süreli, esprili sohbetler yapması teklif edildi. Bununla birlikte Türkiye’de ilk stand-up başlamış ve geleneksel hale gelmiştir. Bu gösterilerde Boran mükemmel Türkçesi ile son derece zarif espriler yapmış, pürüzsüz sesi ile izleyenlerde unutulmaz anılar bırakmış, nezaketi ve beyefendiliğiyle tanınmıştır.

\ Ayata, Ebru:

1962 yılında İstanbul’da doğdu. Beş yaşında piyanoya başladı. Öğrenimini Hülya Saydam’ın öğrencisi olarak sürdürdü. 1981 yılında “Notre Dame de Sion Lisesi”nden mezun oldu. Aynı yıl “Lozan Konservatuvarı”nın “Yüksek Piyano Bölümü”ne girdi. 1990 yılında aynı konservatuvarda piyano ve oda küğü virtüozitesini birincilikle tamamladı. İsviçre’de bulunduğu süre zarfında Achille Colassis ve O. Sörensen ile piyano, Paulette Zanlonghi ile eşlik, Arpad Gerecz ile oda küğü çalıştı. “Rolle” ve “Gland” konservatuvarlarında öğretmenlik yaptı. 1991 yılında Türkiye’ye dönerek “İstanbul Devlet Opera ve Balesi”nde topluluk çalıştırıcısı olarak çalıştı. Daha sonra “Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda öğretim görevliliği yaptı. Çalışmalarını halen Ayşegül Sarıca ile “İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Doktora Programı”nda sürdürmekte, aynı zamanda “Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü”nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

\ Aybulus, Gökhan:

Eskişehir’de doğan Gökhan Aybulus, küğ eğitimine “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda Prof. Zöhrab Adıgüzelzade ile başladı. 2000 yılında “Moskova Çaykovski Devlet Konservaturı”nda Prof. Naum Shtarkman’ın sınıfına kabul edildi. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini 2006 yılında Naum Shtarkman ile tamamlayan Aybulus, çalışmalarını 2009 yılında Prof. Sergei Dorensky ile aynı okulda doktora düzeyinde tamamladı.Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceler alan sanatçı, Rusya’daki eğitimi süresince Mikhail Voskresensky, Ruvim Ostrovsky, Pavel Nersesian, Nikolai Lugansky, Andrey Pisarev ve Nina Kogan ile çalıştı. “Uluslararası Carniola Küğ Festivali” (Slovenya), “Bruckner Küğ Festivali” (Avusturya), “Bella Pais” (KKTC) gibi festivallerin yanı sıra Türkiye, Amerika, Rusya, Ukrayna, Slovenya, Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Azerbaycan ve Çin gibi birçok ülkede dinletiler verdi. 2012 yılında Rengim Gökmen’in yönetimindeki “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” ile Çin’in Pekin, Xi’an, Guangzhou, Shenzhen kentlerinde gerçekleşen ve dört dinletiden oluşan dolaşıda yalkıcı olarak yer aldı. Aybulus “Brucknerhaus”, “Philharmonie Essen”, “Viyana Konzerthaus”, “Berlin Konzerthaus”, “Çaykovski Konservatuvarı Büyük Salonu”, “Pekin Ulusal Gösteri Merkezi” (NCPA), “Xinghai Concert Hall”, “Shenzhen Concert Hall”, “Maribor Union Hall”, “Saraybosna Ulusal Tiyatrosu” ve “Vijećnica”, “Albert Long Hall”, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Dinleti Salonu” gibi dünyanın ve ülkemizin önde gelen salonlarında dinletiler verdi.Naum Shtarkman, Nikolay Lugansky, Dora Schwarzberg, Natalia Gutman, Cihat Aşkın, Bülent Evcil, Alexander Buzlov, Roman Simovich ve Alexander Kagan gibi dünyaca ünlü sanatçılarla dinletiler vererek büyük beğeni topladı.Aybulus, 2013 yılında “Anadolu Üniversitesi” tarafından “Sanat Teşvik Ödülü”, 2014 yılında “Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulübü” tarafından “Meslek Hizmetleri Ödülü” ve 2017 yılında “7. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri” kapsamında “Yılın Piyanisti” ödülüne layık görüldü.2012 yılında doçentlik ünvanını alan Gökhan Aybulus, halen “Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışında yalkıcı olarak ve oda küğü dinletileri veren sanatçı, ülkemizdeki ve yurt dışındaki orkestralara yalkıcı olarak davet edilmektedir.

\ Aydar, Çetin:

1963 yılında Ankara'da doğdu. 1977 yılında “Ankara Devlet Konservatuvarı” sınavlarını kazanarak Koral Çalgan’ın öğrencisi oldu. Konser yaşamı öğrencilik döneminde başlayan Aydar Ankara, İstanbul ve yurt dışında resitaller verdi. “Salzburg Mozarteum”da kurslara katıldı, “Aberdeen Gençlik Festivali”nde “Ankara Devlet Konservatuvarı”nı temsil etti. 1985 yılında “Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nın ikili dalında düzenlediği “5. Ulusal Müzik Yarışması”nda piyanist Can Çoker ile birlikte birinci seçildi ve bunun yanısıra en iyi çağdaş eser yorumu ödülüne (Benjamin Britten “Lachrymae”) layık görüldü. 1986 yılında “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı”nı bitiren sanatçı aynı yıl “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” üyeliğine atandı ve 1988 yılında devlet bursu ile Federal Almanya’ya gönderilene kadar bu görevini sürdürdü. Almanya’da “Trossingen Yüksek Müzik Okulu”nda Prof. Emile Cantor ile yüksek lisans eğitimini çok iyi dereceyle diploma alarak tamamladı. Daha sonra profesyonel yaşamını Almanya’da, “ Württembergisches Kammerorchester-Heilbronn” ve Danimarka’da “Kopenhag Filarmoni Orkestrası”nda sürdürdü. 1992 yılında yurda dönen sanatçı “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”na öğretim görevlisi olarak atandı. Eylül 2000'de “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 1. Ulusal Viyola Yarışması” organizasyonunu Ruşen Güneş ile birlikte gerçekleştirdi. 2002 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde “sanatta yeterlik” eğitimini başarıyla tamamlayan Aydar 2004 yılında da doçent oldu. Kurucularından olduğu “İzmir Viyola Ensemble” ve “Mimesis Solistleri”nin yanısıra “Orpheus Quartett” (Almanya), “Le Solist de Geneve” (İsviçre), “Württembergisches Kammerorchester” (Almanya), “Aarhus Symfoniorkester” (Danimarka), “İzmir Solistleri” gibi orkestra ve oda müziği gruplarıyla yurtiçi ve dışında konser ve kayıt çalışmalarını sürdürmektedir. “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nın yanısıra “Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü”nde konuk öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

 

Aydın, Anıl:

14 Eylül 1987 tarihinde Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini “Özel Tarsus Kıvılcım Koleji”nde tamamladıktan sonra “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nın 2001 yılında açmış olduğu yetenek sınavlarını kazanarak “Kontrabas Sanat Dalı”nda okumaya hak kazandı. 2002 yılında geçirmiş olduğu kaza sonucu kontrabas sanat dalından ayrıldı ve “Kompozisyon, Orkestra ve Koro Yönetkenliği Bölümü”ne geçti. Nevit Kodallı ile “Halk Küğü”; Semih Korucu ile “Bağdama, Uyum Bilgisi”, “Kontrapunt”, “Biçim Bilgisi”; Şebnem Kavalcı ile “Piyano”, Hale Korucu ile “Küğsel Biçimlenme”, “Çağdaş Küğ” ve “Dünya Halk Küğleri Tarihi” çalıştı. Liseyi dereceyle bitirdi. Yine aynı üniversitede “Koro Yönetkenliği Bölümü”nü seçti. “Koro Yönetkenliği”, “Koro Küğü Tarihi”, “Partitur Okuma ve Çalma”, “Orkestra Yönetkenliği” derslerini Oksana Ignatenko Böllü ile çalıştı. Türkiye’nin ilk “Koro Yönetkenliği Bölümü” mezunu olan Anıl Aydın, “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda 2010-2013 yılları arasında öğretim elemanı olarak da görev yaptı. Okul orkestraları ve koroları ile birçok dinletiye imza attı. “Bağdama, Orkestra Yönetkenliği” yüksek lisans öğrencisi olarak akademik ertikselliği devam etmekte olan Anıl Aydın, “Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu”, “Gençlik Korosu” ve “Adana ÇokFonik Çoksesli Korosu” ile de çalışmalarına devam etmektedir.

\ Aydın, Ayhan:

1969 yılında Denizli Çivril’de doğdu. 12 yaşında bağlama çalmaya başladı. 1989-1994 yılları arasında “Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı”nda okudu. 1994-1996 yılları arasında Sivas “Hacı Mehmet Sabancı Lisesi”nde küğ öğretmeni ve aynı zamanda “Kültür Bakanlığı Sivas Türk Halk Müziği Korosu”nda konuk ses sanatçısı olarak görev yaptı. 2002 yılından bu yana “Uşak Güzel Sanatlar Lisesi”nde bağlama öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Çalıştırdığı yalkıcı ve korolarla üç Türkiye birinciliği ve üç Türkiye üçüncülüğü kazanmıştır. Ayhan Aydın yurt içinde ve yurt dışında birçok festivale katılmıştır. Halen Uşak’ta okuldaki görevine devam etmekte ve “Uşak Musıki Derneği Türk Halk Müziği Korosu”nu çalıştırmakta, Türk halk küğünü gençlere sevdirme ve aktarma adına çalışmalarını sürdürmektedir.

\ Aydın, Fatih:

1977 Yılında Rize’nin Fındıklı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Fethiye’de okudu. 6 yaşında bağlama çalmaya başladı. Uzun yıllar uzak kaldığı bağlama kursuna 1997’de tekrar başladı. 1998-2014 yılları arasında “Saçan Saz Kursu”nda nota ve bağlama dersleri verdi. Bunun yanında yıl sonu etkinlikleri hazırladı ve “Güzel Sanatlar Liseleri”, “Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri” ve konservatuvarlara öğrenci hazırladı. Görev yaptığı özel okul ve devlet okullarında yıl sonu dinleti etkinlikleri hazırladı. 2014 yılından başlayarak “İz Sanat Müzik Kursu”nda nota ve bağlama dersleri vermekte ve yıl sonu dinleti etkinlikleri yapmaktadır.

\ Aydın, Sem Mustafa:

1988 yılında Mersin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu. “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera/Şan Anasanat Dalı”ndan 2014 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminden önce “Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu”nda 2007-2009 yılları arasında amatör tiyatro eğitimi aldı ve  oyunculuk yaptı. Adana’da “Milli Eğitim”e bağlı bir küğ merkezinde bir yıl şan dersleri verdi. 01.04.2015 tarihinde küğ öğretmenliğine atandı. Halen küğ öğretmenliği yapmaktadır.

Aydınlık Korosu:

1970'li yılların sonlarında kurulan “Aydınlık Korosu”nun yaptığı seslendirmeler topluma ilerici bir yön vermek ve devrime katkıda bulunmak amaçlarını gütmekteydi. Bu amaçla yapılan çalışmalardan birisi de “Marşlar Kaseti” doldurulmasıydı. Sunum yapan, tiyatro dünyasının büyük ismi, bir trafik kazasında yitirdiğimiz ve “Endişe”, “Hakkari’de Dört Mevsim” gibi filmlerden hatırlanan büyük devrimci sanatçı Erkan Yücel idi. Erkan Yücel oynadığı oyunların çoğunu kendisi yazar, köylülerin eleştirilerini alarak düzeltir, oyunu yönetir, oyunda rol alıp oynar, oyun bitince de elinde süpürge ortalığı süpürür, oyuncu arkadaşlarına çay dağıtırdı. Tiyatro dünyasına yeni bir açılım sağlayan, köylerde traktör römorklarının üzerine sahne kurarak köylülerimize tiyatroyu taşıyan bu büyük değeri burada bir kez daha şükranla yad ediyoruz.

\ Aykent, Canan:

1965 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1987 yılında “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü”nden mezun oldu. 2002 yılında “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı”nda yüksek lisans programını tamamladı. Halen aynı üniversitenin “Sanat Tarihi Bölümü”nde doktora yapmaktadır. Küğ çalışmalarına 1984 yılında “Kemal Eroğlu Müzik Kursları”nda başladı. 1986 yılında “ODTÜ Oyuncuları Tiyatro Grubu”nun sahnelediği “Marat–Sade” oyununda çalarak ilk sahne deneyimini kazandı. Ardından 1991’de “BaleModern Ankara” kırın topluluğu orkestrasıyla “Yapı Kredi Gençlik Festivali”nde ve Ankara’da bir dizi gösteride yer aldı. 1993’de “Ankara Devlet Tiyatroları”nın “Yeniden Yaratma” oyununun Rusya dolaşısında çaldı. 1996’da “Tuna Ötenel Beşlisi”nde yer alarak “I. ODTÜ Caz Günleri”ne katıldı. 1997’de İstanbul’da sahnelenen “Bir İstanbul Masalı” ve “Yarı Şaka Yarı Ciddi” müzikallerinde yer aldı, aynı yıl “ODTÜ Türk Halk Bilimi Deneysel Müzik Grubu”yla “VII. Akbank Caz Festivali”ne ve 1998’de aynı grupla “15. Uluslararası Ankara Müzik Festivali”ne katıldı. 1998 yılında Amerikalı caz sanatçısı “Ethel Enis”e Ankara’daki dinletisinde eşlik etti. 2001 yılında “Cenk Güray’ın Deneysel Grubu”yla “V. ODTÜ Caz Günleri”nde ve “Altınoluk Kültür Festivali”nde “Janusz Sprot Grubu”yla çaldı. 2002’de “VI. ODTÜ Caz Günleri” kapsamında “Kaan Bıyıkoğlu Trio”sunda Kürşat And’la birlikte yer aldı. Aynı yıl Polonyalı piyanist “Janusz Sprot”la yeniden “Altınoluk Festivali”ne katıldı. 2005 yılında “ODTÜ Caz Günleri Festivali”nde “Meserret Orçan Üçlüsü”nde yer aldı. 2005 ve 2006 yıllarında Yıldız İbrahimova’nın “Çocuk Şarkıları” projesinin Ankara dinletilerinde çaldı. 2002–2008 yılları arasında “Ankara Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Bölümü”nde uygulamalı halk çalgıları ve caz küğü dersleri verdi. 2001 yılından bu yana “Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu”nda yer almaktadır.

\ Aylin, Pınar:

12 Mayıs 1972 tarihinde İzmir’de doğan şarkıcı “İzmir Özel Türk Koleji”nin ardından, “Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi”nde okudu. Mezun olduktan sonra “Kanal Ege”de televizyon programı yaptı. Daha sonra İstanbul'a gelerek küğ dünyasına girdi. Şu ana kadar altı albüm yayınladı. Albümleri: “Ben Bahara Hazırım” (1995), “Güneşten” (1997), “Ay Işığında” (1998), “Çöl Fırtınası” (2000), “No. 5” (2005), “Aslolan Ben” (2007).

Ayomak, Mildan Niyazi:

Mildan Niyazi Ayomak, 1888 yılında Karabük’te dünyaya geldi ve 24 Nisan 1947 tarihinde sonsuzluğa göç ederek Beşiktaş’ta “Yahya Efendi Mezarlığı”na defnedildi. Yaşamının bir bölümünü siyasal nedenlerle sığındığı Mısır’da geçirdi. Kahire’de kaldığı birkaç yıl süre içerisinde özel küğ dersleri aldı. Daha sonra tekrar Türkiye’ye döndü ve İzmir’e yerleşti. Bu kentte kaldığı süre içerisinde üç küğ okulu açtı ve küğ konusundaki yenilikçi görüşlerini yayma çabalarına girişti. İzmir’de geçirdiği sekiz yılın sonunda, 1933 yılında İstanbul’a yerleşti. İzmir’de geçirdiği tüm bu süre kapsamında eğitim faaliyetini bu okullar vasıtasıyla sürdürdü. Keman çalan Ayomak, İzmir’de Hüseyin Sadettin Arel’den hayli faydalandı. İstanbul’da da okul etkinliklerini devam ettirdi. Sanatçı İstanbul’da 1933-1935 yılları arasında birbuçuk yıl süre ile “Nota Mecmuası” isimli bir dergi (37 sayı) yayınladı. Ayomak, “Musikimizde İnkılap” başlığı ile kaleme aldığı bir yazısında Türk küğünü öğrenmenin zorluklarını belirterek bu küğ için bir ömür harcamak gerektiğini vurgulamıştır. Bu nedenle Türk küğünün ezgisel yapısı ve usulleri ile makam sistematiğini bozmadan Batı’da kullanılan sistemde olduğu gibi daha sade bir şekilde öğretebilecek bir sistem geliştirmeyi amaçlamış, bu nedenle dergi yayıncılığına giriştiğini belirtmişse de 37 sayıdan sonra çeşitli nedenlerle yayıncılığa son vermek zorunda kalmıştır. Türk küğü için bir çokseslendirme kitabı yazmayı düşünmüş, ancak gerçekleştirememiştir. Makam adlarının değiştirilmesinden ve çokseslilikten yanaydı. Çalgısal ve sözel yaratı sayısı yaklaşık 50 civarındadır. Ancak yaratılarından yalnız Hicazkar makamında bağdadığı “N’olur Bir An Bana Olsa Vefakar” ile Rast makamında bağdadığı ve güftesi Kemal Şakir’e ait olan “Aşkı Hüznümle Yarattım Bu Gece” isimli eserleri pek tanınmıştır.

Aysal, İ. Savaş:

1947 yılında İzmir’de doğan sanatçı “Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü” mezunu olup küğsel çalışmalarına 1969 yılında başlamıştır. İtalya, Fransa, İspanya ve Küba başta olmak üzere Latin küğünün önemli başkentlerinde dinletiler veren sanatçı Latin küğü alanında otoriteler tarafından önemli yalkıcılar kategorisinde gösterilmektedir.

\ Aysan, Eren:

Dramaturg, şair ve yazar. 1976 yılında Ankara’da dünyaya geldi. “1993 Sivas Katliamı”nda yaşamını yitiren Behçet Aysan’ın kızı ve şair Edip Aysan’ın torunudur. “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü”nü bitirdi. 2001 yılında “Ankara Devlet Tiyatrosu”na girerek dramaturg olarak çalışmaya başladı. Ancak, 7 Aralık 2016 günü “Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı” tarafından “667 sayılı KHK-Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında “Milli Güvenlik Kurulu”nca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı. Sanatçı bu karar üzerine kendini yazılarına, şiirlerine ve romanlarına tam zamanlı olarak verdi ve “Toplumsal Bellek Platformu” içerisinde aktif olarak çalışmaya başladı. Kendi ifadesiyle “görevden alınma nedenini bir türlü anlayamadığını” belirtmektedir. “Pasaj Dergisi”nin yazı kurulu üyeliği yaptı ve “Sahne Dergisi”nin danışma kurulunda yer aldı. Daha sonra aynı yılın sonlarında Eren Aysan yapılan düzeltme ile görevine iade edilmiştir. “Lalzaman” isimli şiiriyle 2007 yılında “Cemal Süreya Şiir Ödülü”nü ve “Gece Uyurken” (2014)isimli romanıyla 2015 yılında “Yunus Nadi Ödülü”nü kazandı. Diğer kitapları arasında “Vesikalık Fotoğraf” (2008) ve “Bir Eflatun Ölüm” (2013) bulunmaktadır.

\ Ayşe-Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı:

Yetenekli ve çalışkan, fakat yoksul gençlerin eğitimine katkı amacıyla 1987 yılından beri faaliyette bulunan bu vakıf halen önemli sayılabilecek sayıda üniversite öğrencisine burs vermektedir. Kısa vadeli amaç sayıyı bu sayıyı daha da yükseltmektir. İnsana yapılan yatırım ülkenin geleceğine, aydınlık yarınlara ulaşmasındaki engellerin kaldırılmasına en büyük katkıyı sağlayacaktır. Karanlığa ve bilgisizliğe karşı verilecek savaş ancak çağdaş eğitimle kazanılabilir. Bu doğrultudaki katkılarınız için “Ayşe-Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı”na katkıda bulunabilirsiniz. Adı geçen vakfın banka hesap numaraları şöyledir: Vakıfbank İzmir - Alsancak Şubesi 
Hesap No: TR940001500158007286403510 ya da İş Bankası İzmir - Çamdibi Şubesi Hesap No: TR480006400000134140659872. Vakıf hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler yandaki telefon numarasını arayabilirler: 0 (535) 701 86 29.

Aytaç, Gülcan Sema:

15 Mayıs 1983 tarihinde Çorlu’da doğdu. Babasının görevi nedeniyle ilkokul öğrenimine İstanbul’da “Şirinevler İlkokulu”nda başladı ve Siirt’te “Mehmetçik İlkokulu”nda tamamladı. Ortaokul öğrenimine Konya’nın “Karapınar” ilçesinde bulunan “Karapınar Lisesi”nde başlayıp, Elazığ’ın “Keban” ilçesindeki “Keban Lisesi”nde tamamladı. Lise öğrenimine “Keban Lisesi”nde devam edip, Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan “Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi”nde başarıyla tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca küğe karşı olan ilgisinden dolayı çeşitli korolarda yalkıcı ve koro üyesi olarak bulundu. Aldığı küğ eğitimi üzerine 2001 yılında “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi”nin “Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Kanun Ana Sanat Dalı”nı kazandı. 2003-2005 yılları arasında “Van Eğitim Gönüllüleri Vakfı”nda gönüllü küğ öğretmenliği ve koro yönetkenliği yaptı. 2005 yılında okuduğu bölümden derece ile mezun oldu. Aynı yıl “Çorum Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi”nde ücretli piyano öğretmeni ve koro yönetkeni, “Çorum Kız Meslek Lisesi”nde ücretli küğ öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda “Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Derneği”nde kanun sanatçısı olarak çalıştı. 2006 yılında “Adana İmamoğlu Hürriyet İlköğretim Okulu”na küğ öğretmeni olarak atandı. 2011 yılında “Mersin Tarsus Barbaros Hayrettin Lisesi”ne tayini çıktı. 2012-2013 yıllarında aynı okulda müdür yardımcılığı görevi yaptı. Halen aynı okulda küğ öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

\ Ayvazoğlu, Hürkan:

1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk müzik ve flüt derslerini babası flütist İsmail Ayvazoğlu’ndan aldı. Öğrenimini sürdürürken 1976 yılında “Ankara Devlet Opera ve Balesi”nin açtığı sınavı kazanarak “Opera Orkestrası”na atandı. “TRT Ankara Radyosu ve Televizyonu”nda arp-flüt ikilisi olarak minik konser programları yapan Ayvazoğlu “Ankara Oda Orkestrası” ile solist olarak dinletiler verdi. 1983 yılı başında “İzmir Devlet Opera ve Balesi”ne naklen atandı. Orkestra ile solist, piyano ve arp ikilisi olarak ve oda müziği grubu ile dinletiler gerçekleştirdi. Özel bir burs ile İsviçre’de Peter Lucas Gratt ve “Münih Müzik Yüksek Okulu”nda Hermann Klemeyer ile çalışan Ayvazoğlu daha sonra Dr. Jochen Gartner’in öğrencisi oldu. 1992 yılında “Münih Richard Strauss Konservatuvarı”ndan “uzman flütist” diploması aldı. “Richard Strauss Orkestrası”nın bir yıl süre ile solo flütistliğini yapan Hürkan Ayvazoğlu, ayrıca “Yeni Münih Sinfoni Orkestrası”nda konuk sanatçı olarak görev aldı. Orkestralarla ve piyano eşlikli dinletilerle İtalya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve daha birçok Avrupa ülkelerinde dinleti dolaşılarına katıldı, Almanya’da çok sayıda dinletiler verdi. Her yıl çeşitli ülkelerde düzenlenen opera ve müzik festivallerine katılan sanatçı “İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası”ndaki görevinin yanısıra “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda flüt ve oda müziği öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

\ Ayvazoğlu, İsmail:

1929 yılının Ağustos ayının yirminci günü Kütahya’nın Tavşanlı kazasında çiftçi bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini “Tavşanlı İstiklal İlkokulu”nda tamamlayan İsmail Ayvazoğlu daha sonra “Askeri Mızıka Okulu”nun giriş sınavını birincilikle kazanarak adı geçen okulda okumaya hak kazanmış ve bu okulu da birincilikle bitirerek mecburi hizmet dönemini tamamlamak için önce “Jandarma Armoni Mızıkası”na, kısa bir müddet sonra “Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası”na atanmıştır. Burada sanatında üstün bir başarı göstermesi küğseverlerin dikkatini çekmiş, “Armoni Mızıkası”nın gerek radyo dinletilerine, gerekse halk dinletilerine yalkıcı olarak katılmıştır. Aynı zamanda mezun olduğu okulda flüt öğretmenliği yapmış, öğretmenlikte de üstün başarı göstererek “Milli Savunma Bakanlığı” tarafından ödüllendirilmiştir. 1957 yılında mecburi hizmetini tamamlayan sanatçı aranan bir flütist olarak “Ankara Devlet Opera  ve Bale Orkestrası”na katılmış, 1982 sonuna kadar bu orkestra ile çalışmış, aynı zaman da şimdiki “Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü”nde de dört yıl flüt öğretmeni olarak görev yapmıştır. l982 yılı sonlarında yeni kurulmakta olan “İzmir Devlet Opera ve Balesi”ne atanmış, orkestra sanatçılığı ile beraber koroyu çalıştırmış, aynı zamanda müdür yardımcılığı görevini yürütmüş, daha sonrada orkestra müdürlüğü yapmıştır. 1994 yılı Eylül ayı sonunda emekliye ayrılan İsmail Ayvazoğlu daha önceleri boş vakitlerinde yaptığı bağdama çalışmalarına ek olarak yeni eserler yazmaya hız vermiştir. “Eğlence” adlı birinci balesine ek olarak “Balıklı Havuz” isimli ikinci balesini yazmış, üç tane üflemeliler için beşil, bir tane yaylılar için dördül, ondört tane piyano ve şan için türkü bağdamış ve bu türkülerden birkaç tanesinin orkestra düzenlemesini de oluşturmuştur. Doğduğu yörenin halk küğünü çok yakından tanıdığı için “Tavşanlı Sinfonik Rapsodi” isimli bir diğer yaratı da yazmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan sanatçının ikinci oğlu Hürkan Ayvazoğlu da babasının yolundan gitmiştir. Hürkan Ayvazoğlu “İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası”nda flüt grup şefi olarak görev yapmakta, aynı zamanda “İzmir Devlet Konservatuvarı”nda flüt ve oda küğü öğretmenliği yapmaktadır. Torunlarından Seda Ayvazoğlu balerin olarak öğretim görevlisi, diğer torunu Alp Ayvazoğlu ise konservatuvar keman öğrencisi olarak okumaktadır.

\ Ayvazoğlu, Seda:

1983 yılında İzmir’de doğan Seda Ayvazoğlu, bale eğitimine 1994 yılında “İzmir Devlet Konservatuvarı”nda başladı. 2000 yılında “Münih Bale Akademisi”ne kabul edildi. 2003 yılı içerisinde “Bolşoy Balesi” ile çalışmalara katıldı. 2004 yılında “Uluslararası Varna Bale Yarışması”nda ülkemizi temsil etti. 2006 yılında “Uluslararası Selanik Genç Kırıncılar Festivali”nde, kendi çağdaş kırın yazısı ile yer aldı. “Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Sahne Sanatları Bölümü”nde doktorasını tamamladı. 2007-2008 mevsiminden başlayarak “İzmir Devlet Opera ve Balesi”nde çalıştı. Şu anda “Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı” nda Bale Anasanat dalı başkanı olarak çalışmaktadır.  2011 yılında Almanya'da Osnabrück Morgenland Festivali ve İzmir Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle düzenlenen gösterinin koreografisini yapmıştır.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5852861
Online Ziyaretçi Sayısı:3
Bugünlük Ziyaret :595

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.