Pe

\ Pehlivanlı-Kassl İkilisi:

Esra Pehlivanlı ve Marko Kassl’dan oluşan viyola ve akordiyon ikilisi 2004 yılında kuruldu ve birkaç ay içerisinde “Uluslararası Grachtenfestival” (Amsterdam) kapsamında dinleti teklifi aldı. Esra Pehlivanlı (Türkiye, 1977) ustalık ve yalkıcılık sınıflarını Michael Kugel ile Belçika ve Hollanda’da birincilik ile bitirdi. Marko Kassl ise çalışmalarını Prof. Mie Miki-Schenck ile Dortmund ve Essen’de başarı ile tamamladı. Her iki sanatçı da birçok uluslararası küğ yarışmasında önemli ödüller kazandılar. Pehlivanlı “V. Krzyzstof Penderecki Uluslararası Modern Küğ Yarışması”nda “Honorary Mentioned”, “Uluslararası Torneo Küğ Yarışması”nda “Onur Diploması”, “Uluslararası Premio Valentino Bucchi Viyola Yarışması”nda “Birincilik Ödülü” ve aynı zamanda İtalya Cumhurbaşkanı tarafından az sayıda verilen bir onur madalyası kazandı. Marko Kassl çalışmalarına destek olarak “GWK” ve “Richard Wagner Derneği”nden burslar kazandı, ayrıca İtalya’da düzenlenen “ProLoco Yarışması” ile Japonya’da “III. JAA Akordiyon Yarışması”nda ikincilik ödülleri ve “Avusturya Akordiyon Yarışması”nda birincilik ödülü kazandı. İkilinin dağarı barok küğden modern küğe kadar uzanmaktadır. Esra Pehlivanlı ve Marko Kassl küğ kalitesi, ses ve stillerini büyük bir uyum içerisinde kısa sürede birleştirdiler ve bu eşine ender rastlanan harika ve farklı bireşim ile Hollanda, Belçika, Almanya ve Türkiye’de verdikleri başarılı dinletiler yoluyla oda küğü alanında önemli bir yer kazandılar. İkilinin amacı bu birliktelik için yazılmış yeni yaratılar ile günümüz bağdarlarının küğlerini seslendirmek ve ayrıca düzenlemelerini yaptıkları geçmiş dönemlere ait olan yaratıları da ekleyerek viyola–akordiyon ikilisinin dağarını genişletmektir.

\ Pehlivanlı, Esra:

1977 yılında Ankara’da doğdu. İlk viyola eğitimine “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı”nda başlayan sanatçı on yıllık öğrenimini dokuz yılda tamamlayarak yüksek derece ile mezun oldu. Ardından Mikhail Kugel ile çalışmak üzere Belçika’ya gitti ve “Ghent Kraliyet Konservatuvarı” (Belçika) ile “Maastricht Kraliyet Konservatuvarı” (Hollanda) ustalık ve yalkıcılık sınıflarını birincilik ile bitirdi. Esra Pehlivanlı birçok önemli uluslararası yarışmada çeşitli ödüller kazandı. “V. Krzyzstof Penderecki Uluslararası Modern Küğ Yarışması”nda “Honorary Mentioned” (2001-Polonya), “Torneo Uluslararası Küğ Yarışması”nda “Onursal Diploma” (2001-Belçika), “Uluslararası Premio Valentino Bucchi Viyola Yarışması”nda “Birincilik Ödülü” (2002-İtalya) ve aynı zamanda İtalya Cumhurbaşkanı tarafından az sayıda verilen bir onur madalyasına layık görüldü. Sanatçı barok küğden modern küğe kadar uzanan, farklı dönem ve stilleri içine alan oldukça geniş bir dağara sahip olup Türkiye, Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, Polonya, Danimarka, İtalya, Avusturya ve Lüksemburg’da çok sayıda dinleti verdi. Aynı zamanda Hollanda’da ilki düzenlenen “Uluslararası Viyola Günleri”nde verdiği ustalık kursu ile adından övgü ile bahsedildi. Ülkemizde Rengim Gökmen ve “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”, Emil Tabakov ve “Bilkent Senfoni Orkestrası”, İbrahim Yazıcı ve “Eskişehir Senfoni Orkestrası” eşliğinde yalkıcı olarak dinletiler verdi. Esra Pehlivanlı “Schleswig–Holstein Küğ Festivali” (Almanya), “Grachtenfestival” (Hollanda) küğ festivallerine katıldı ve “Concertzender”, “RTL” ve “TRT” için radyo ve TV kayıtları yaptı. Halen Hollanda’da yaşayan sanatçı yalkın dinletilerinin yanısıra kurucusu olduğu iki ayrı ikili ile (piyano ve akordiyon) oda küğü dinletileri de vermektedir. Geçmişin baş yapıtlarına yorumu ile farklı boyutlar getirmek ve viyola dağarını yeni eserler ile genişletmek, küğ dili ile farklı kültürleri biraraya getirerek iletişim kurmak Esra Pehlivanlı’nın sanatsal portresini oluşturmaktadır. (info@esralto.comwww.esralto.com)

\ Pekdemir, Numan:

1951 yılında Bodrum-Turgutreis’de doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1968 yılında “İzmir Devlet Konservatuvarı” sınavlarını kazanarak kontrabas bölümünde Curt Wallner’in öğrencisi oldu. 1972 yılında “Ankara Devlet Konservatuvarı”na geçti. 1976 yılında iki sınıf atlayarak Heinz Fromme’nin sınıfından çok iyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl yeni açılan “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”nda kontrabas sanatçısı olarak göreve başladı. Askerliğini 1978-1979 yıllarında Sarıkamış’ta yaptı. 1986 yılında “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”nın müdür yardımcılığına, 1987 yılında da orkestra müdürlüğüne sanatçılar tarafından seçildi ve üç yıl yönetim kurulu üyeliği dışında bu görevini 1999 yılına kadar devam ettirdi. 2000 yılında ise “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası” müdürlüğüne sanatçı-müdür olarak atandı. Üç yıldan fazla da bu görevde kaldı. Her iki orkestranın yönetiminde bulunduğu süre içinde, çok önemsediği dinletilerin öğrencilere ve daha geniş halk kitlelerine ulaşması projesi  için çaba göstermiş, özellikle öğrencilerin bu etkinlikleri izlemeleri için “İl Milli Eğitim Müdürlükleri” ile işbirliği içinde bulunmuş, çok sayıda öğrencinin genel prova ve dinletileri izlemelerini sağlamıştır. “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”nın salon gereksinimini daima gündemde tutmuş ve bu yolda çalışmalar yapmıştır. “İzmir” ve “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası”nın dinleti izlencelerinde dünya çapında isim yapmış önemli yönetken ve yalkıcılara yer vermiş, bu sanatçıları İzmir ve Antalya’ya davet etmiştir. Gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı dinleti dolaşılarıyla da aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımına yardımcı olmuştur. Ayrıca sanat koordinatörü olarak da sponsor kuruluşların katkılarıyla çok sayıda dinleti organizasyonlarında bulunmuştur. 1992-2006 yılları arasında “İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı” yönetim kurulu üyeliği, 2001-2007 yılları arasında da kurucularından biri olarak yer aldığı “Uluslararası Side Kültür ve Sanat Festivali”nin sanat koordinatörlüğü ve sanat yönetmenliğini yapmıştır. “Ege Kültür Vakfı” üyesidir. 2008 yılından bu yana da kurucusu olduğu “Bodrum Oda Orkestrası” ile ülke içinde değişik yerlerde etkinliklerde bulunmuş, aynı grupla 2012 yılında Güney Kore’de sekiz dinletilik bir dolaşı gerçekleştirmiştir. 2004-2007 yılları arasında “Kültür ve Turizm Bakanlığı”nda “Güzel Sanatlar” genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Numan Pekdemir halen “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası” sanatçısı olarak çalıştı. Pekdemir, 1 Şubat 2016 tarihinde "İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı" olarak emekli olmuştur.

\ Pelen, Aziz:

Köy Enstitülü bir öğretmenin çocuğu olarak Nazilli’de doğdu. İlk küğ derslerine 8 yaşında küğ öğretmeni Ahmet Kaya ile mandolin çalışarak başladı, sonra kemanla devam etti. İlköğretim ve liseden sonra “Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü”ne girdi. Ana çalgı keman, yardımcı piyano ve klasik gitar eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde küğ öğretmenliğine başladı. Daha sonra “İzmir Tevfik Fikret Okulları”nda küğ öğretmeni ve bölüm başkanı olarak çalıştı. Hazırladığı korolarla, çalgı gruplarıyla dinletiler verdi. Küğde “düzümsel oyunlar” ile tiyatro küğleri üzerine çalışmalar yaptı. Ayrıca senfonik orkestralarda keman çaldı. Kendine sanatçı-öğretmen olabilmeyi hedef seçti. Ülkede tanınmış ya da tanınmamış sanatçı yetişmesine yol açtığını düşünerek açtığı küğ okulunda çalışmalarına devam etmektedir.

\ Penzel, Erich:

Leipzig doğumlu olan Erich Penzel küğ ağırlıklı liseden sonra “Leipzig Küğ Yüksek Okulu”ndan mezun oldu. “Gewandhaus Orkestrası”nın yalkın korno çalarlığını elde etti. 1961-1971 yılları arasında “Köln Radyo Sinfoni Orkestrası”nın yalkın korno çalarlığını yaptı. “Detmold Küğ Yüksek Okulu”nun ve 1972 yılından bu yana da “Köln Küğ Yüksek Okulu”nun korno profesörü oldu. Erich Penzel çeşitli korno ve oda küğü kurslarının yöneticiliğini ve birçok yarışmanın jüri üyeliğini üstlenmiş, aynı zamanda Avrupa’nın en önemli orkestralarında sanatçılık yapan çok sayıda kornocunun eğitmeni olmuştur. Bu isimler arasında “Berlin Filarmoni Orkestrası”nın yalkın kornocusu Stefan Dorr, “Karlsruhe Orkestrası”nın yalkın kornocusu Thomas Crome, ünlü korno yalkıcısı Prof. Marie-Luise Neunecker gibi önemli kişiler bulunmaktadır. Emekli olan ve Köln’de yaşayan Erich Penzel hala birçok korno etkinliğinin en değer verilen isimlerinin başında gelmektedir.

Perde:

Ses derecesi. Bir küğsel yaratıyı oluşturan seslerin birbirlerine göre ince ya da kalın oluşları, her bir sesin diğerine göre kalınlık veya incelik derecesi. Perde o sesin frekans değeri (birim zaman -bir saniye- içerisinde o sesin kaç kez tekrarlandığı) ile bağıntılıdır. Perde ve nota sözcükleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Küğ sanatında perde, tüm ses genliği dahilinde bir sesin yelpaze üzerindeki konumunu belirlemektedir. Kısacası bir ses perdesi, o sesi oluşturan ses dalgalarının saniyedeki titreşim sayısına bağlıdır. Örneğin 880 Hz’lik bir ses yüksek (tiz) perdeli, 220 Hz’lik bir ses alçak (pes) perdelidir.

Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736):

Oldukça kısa bir yaşam süresi geçirmiş olan Pergolesi bu kısa sürede çok sayıda yaratı yazabilmiştir. Opera ve oratoryoları arasında “Il Maestro di Musica”, “La Sallustia”, “La Serva Padrona”, “Adriano in Syria”, “L’Olimpiade”, “Il Flaminio” bulunmaktadır. Keman konçertosu, sinfonisi, iki keman ve bas için 26 sonatı ile ayrıca çok sayıda beşili, mes ve çalgısal küğleri övgüye değer niteliktedir.

\ Perker, Barış:

Piyanist ve bağdar Barış Perker küğ eğitimine “İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda Seher Tanrıyar’ın piyano öğrencisi olarak başladı. 1994 yılında aynı okulun bağdama bölümünü kazanan Perker bu bölümdeki çalışmalarını Hasan Uçarsu ile, piyano bölümündeki çalışmalarını ise Metin Ülkü ile yürüttü. 2002 yılında “Piyano ve Orkestra İçin Sinfoni Konçertant” ve “Yaylı Dördül İçin İki Bölüm” adlı yaratılarıyla bağdama bölümünden piyano bölümü ile eş zamanlı olarak yüksek derece ve takdirle mezun oldu. “Piyano ve Orkestra İçin Sinfoni Konçertant” Nisan 2005’de Metin Ülkü ve “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası” tarafından seslendirildi. 2003 yılında Amerika’nın “John Hopkins Üniversitesi Peabody Konservatuvarı Bağdama Bölümü”nde yüksek lisans eğitimine hak kazanan Barış Perker bağdama çalışmalarını Nicolas Maw ile sürdürdü. Burada elde ettiği başarılarla “Randolph S. Rothschild Başarı Ödülü"ne layık görüldü, 2005 yılının Mayıs ayında yüksek lisans diplomasını aldı. Genç bağdar Eylül 2005’den itibaren “John Hopkins Üniversitesi Peabody Konservatuvarı Bağdama Bölümü”nde doktora eğitimini sürdürmektedir. Barış Perker’in Amerika’daki eğitimi sırasında gitar, keman ve şan için Orhan Veli Kanık’ın “İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiirinin İngilizce çevirisi üzerine bağdadığı “I am listening to Istanbul” ve elektronik küğ alanındaki çalışması “Fantasy for Bassoon and Max” birçok dinletide seslendirildi ve büyük beğeni topladı. Orkestra küğü “Düşsel Dans” (The Dreamy Dance) “Peabody Konservatuvarı Bağdama Bölümü Komitesi”nin takdir ve beğenisini kazanarak 31 Ocak 2006 tarihinde “Peabody Sinfoni Orkestrası” tarafından seslendirildi. Aynı yaratı Nisan 2006’da Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore kentinde yapılan “Macht Bağdama Yarışması”nda birincilik ödülü aldı ve 27–28 Nisan 2006’da “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” tarafından Ankara’da seslendirildi. Barış Perker’in 2005 yılı sonunda yazdığı “Saksofon ve Piyano için Sonatı” 8 Şubat 2006’da “Peabody Konservatuvarı” saksofon ve piyano bölümü sanatçıları tarafından Baltimore’da seslendirildi. Eylül 2006’da bitirdiği ve “Eczacıbaşı Bağdama Yarışması”na “Rumuz: Dista” adıyla katıldığı yaratısı Barış Perker’in bitirdiği son eseridir.

Perpétuel:

(Fr.) Sürüp giden, aralıksız, kesintisiz, devamlı. (Bkz.) Perpetuo.

Perpetuo:

(İt.) Sürüp giden, aralıksız, kesintisiz, devamlı. (Bkz.) Moto perpetuo.

Perpetuo continuo:

(İt.) Sürekli ve kesilmeden akan hareket.

Pesante:

(İt.) Dolgun ve ağırbaşlı, bu tarz bir ifade ile.

Petit flûte:

(Fr.) Küçük flüt.

\ Petrov, Emanuil:

24 Aralık 1967 tarihinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde doğan Emanuil Petrov 1993 yılında “Bulgaristan Devlet Küğ Akademisi”nin yüksek lisans programını tamamlayarak mezun oldu. 1990–1992 yılları arasında “Devlet Küğ Akademisi Orkestrası”nda kadrolu kontrabas sanatçısı olarak yer alan sanatçı 1992–1994 yılları arasında da Bulgaristan’ın “Yeni Sinfoni Orkestrası”nda görev aldı. 1995–1997 yılları arasında “Plovdiv Devlet Küğ Lisesi”nde öğretim görevlisi olarak çalışan Petrov 1997 yılından bu yana “Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı”nda kontrabas öğretim görevlisi olarak bulunmaktadır. Sanatçı 1997 yılından bu yana “Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası”nın verdiği tüm dinletilerde kontrabas grubu şefi olarak yer aldı.

\ Petrova, Liliya:

28 Ekim 1962 tarihinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde doğan Liliya Petrova altı yaşında iken Bulgaristan’ın Pazarcık kenti “Bale Çocuk Okulu”nda bale eğitimi almaya başladı. 1981 yılında “Filibe Kırın Okulu”nda Rus eğitimci Ninel Giçeva’nın sınıfından üstün başarıyla mezun oldu. Aynı yıl “Filibe Devlet Opera ve Balesi”nde “Yalkın Kırıncı” sınavını kazanarak göreve başladı. Birkaç yalkın rolden sonra “Baş Kırıncı" seçildi. 1994-1998 yılları arasında “Filibe Küğ ve Kırın Akademisi Bale Pedagojisi Bölümü”nde lisans eğitimini tamamladı. Klasıl kırın eğitimini İrina Trofimova’dan, karakteristik kırını İrina Tarasova’dan, caz kırını ve çağdaş kırın eğitimini Hollandalı İme Dalberg’den aldı. 1999 yılında “Filibe Küğ ve Kırın Sanatları Akademisi”nde Peter Lukanov’un danışmanlığında “Bale Pedagojisi ve Bale Rejisörlüğü” alanında yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladı. Eşi olan Emanuil Petrov’un “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”ndaki kontrabas eğitmenliğinden ötürü 1999 yılında “Bulgaristan Devlet Konservatuvarı”ndaki işini bırakarak Adana’ya yerleşti. 1986 yılında Berlin’de Birigitte Tam’ın verdiği seminere ve 1992 yılında Petersburg’da İrina Kolpakova’nın yönetimindeki “Varna Balesi” seminerine katılan sanatçı 1986 yılında yapılan “Ulusal Kongre”de “Anastas Petrov” ödülünü aldı. “Filibe Devlet Opera ve Balesi”nde uzun yıllar kırın sanatçılığı yapan ve yine “Filibe Devlet Opera ve Balesi”nde uzun yıllar bale ve kırın eğitmenliği görevinde bulunan Liliya Petrova şu an “Filibe Operası”nın dağarında bulunan Manuel de Falla’nın “Bizi Yakan Ateş” adlı balesinin rejisörlüğünü yaptı. 1999 yılından itibaren “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro/Oyunculuk Ana Sanat Dalı”nda ve “Şan Bölümü”nde kırınla ilgili çok sayıda dersi önce ücretli olarak verdi. Petrova 2005 yılından bu yana aynı okulda öğretim görevlisi kadrosunda çalışmaktadır. Sanatçı aynı zamanda 2000 yılından başlayarak “Adana Devlet Tiyatrosu”nda çeşitli oyunların kırın yazım ve düzenlemesini yapmıştır. Bu oyunlar arasında şunlar bulunmaktadır: “Figaro’nun Düğünü”, “Ali Ayşe’yi Seviyo”, “Aşk Bir Masaldır”, “Ellerimin Arasındaki Hayat”, “Sokak Kedisi Marillu”, “Kadınlar, Savaş ve Oyun”, “Karmela ve Paolino”, “Tarla Kuşuydu Juliet”... Sanatçının oynadığı yaratılar arasında da şunları sayabiliriz: “Kül Kedisi”, “Batı Yakasının Öyküsü”, “Fındıkkıran”, “Kötü Korunmuş Kız”, “Giselle”, “Orfeo”, “Mavi Rapsodi”, “Aranjuez”, “Bahar Ayini”, “Pulcinella”, “Bir Askerin Hikayesi”, “Carmen” vb... Petrova 2003 yılında “Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası” ile birlikte “Aspendos Müzik Festivali”ne davetli olarak katıldı ve “Bolero” yalkın rolünde oynadı. Türkçe, Fransızca ve Rusça dillerini iyi derecede bilen sanatçı ayrıca “Filibe Devlet Opera ve Balesi” ile başrol oyuncusu olarak aralarında Belçika, İspanya, Almanya, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, ve Güney Kore gibi ülkelerinde bulunduğu çok sayıda yurt dışı dolaşıya katılmıştır.

\ Petrova, Mirella:

1975 doğumlu sanatçı ilk piyano derslerine beş yaşında başladı. Altı yaşında doğum yeri olan Bulgaristan’ın Rusçuk kenti “Filarmoni Orkestrası” eşliğinde ilk dinletisini verdi. 1985’de Çekoslovakya’nın Usti nad Labem kentinde düzenlenen “Uluslararası Genç Piyanistler Yarışması”nda “Başarı Diploması” aldı. 1986 yılına kadar eski Sovyetler Birliği ve Bulgaristan’daki yarışmalarda ödüller aldı. 1992’de “Dresden Carl Maria von Weber Yüksek Küğ Okulu”nda D. Kaiser’in sınıfında yüksek öğrenimine başladı. İzleyen yıllarda yalkın dinletilerin yanısıra Nürnberg’de “Genç Küğcüler Yarışması”nda ikincilik, Barselona’da “Maria Canals”, Yunanistan’da “Konzerteum” ve Dresden “Vokal Oda Küğü” yarışmalarında ödüller kazandı. 1997 yılında “en başarılı yabancı öğrenci” ödülünü elde etti. Aynı yıl okul birincisi olarak “Dresden Yüksek Küğ Akademisi”nden mezun oldu ve “Dinleti Piyanisti” ünvanı kazandı. 2000 yılında doktora programını “Üstün Başarı” ile tamamladı. 2000–2002 yılları arasında D. Kaiser ve P. Bruns ile “Oda Küğü Doktorası” yaptı. Sanatçı ustalık kurslarında M. Wosskressenski, K. H. Kämmerling, C. Zacharias, P. Rösel, K. Hellwig, D. Kraus, E. Kolodin ve L. Bermann ile çalışma fırsatı buldu. “Lied” yorumu alanında S. Skigin ve O. Bär’in kurslarına katıldı. Mirella Petrova Avrupa ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde oda küğü ve yalkın dinletilere katıldı, “Ulusal Bulgar Radyo ve Televizyonu” için kayıtlar yaptı. Sanatçı halen “Dresden Yüksek Küğ Akademisi”nde öğretmenlik yapmakta ve yalkıcı olarak dinletiler vermeye devam etmektedir.

Pezzi:

(İt.) Parçalar.

Pezzo:

(İt.) Parça. Kalıp.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:6074328
Online Ziyaretçi Sayısı:13
Bugünlük Ziyaret :611

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.