Aa

A (La):

(İng., Alm.) Büyük la aşıtının ana sesidir. Bu ses bir orkestranın çalgılarının akortlanmasında kullanılır. Piyanoda "orta do"nun üzerindeki la tuşunun frekansı uluslararası anlaşmalara göre 440 hertz olarak saptanmışsa da çok sayıda çalıcı ve orkestra 443 hertz'e varan ölçüde tiz olmayı yeğlemektedir. İngilizce ve Almanca'da "la notası" demektir. "A" harfi "la" sesini simgeler, bu sesin sembol harfidir.

A Battuda:

(İt.) (... ölçüde) Bkz.: A Battuta.

A Battuta:

(İt.) ...Ölçüde. Ölçü. Ölçü çizgisi. Bkz.: A Battuda.

A Bocca Chiusa:

(İt.) Kapalı ağızla, burunla mırıldanmak. Burun sesi ile söylemek.

A Capella:

(Lat.) Çalgıların eşlik etmediği koral yaratılar ve bu tür yaratıları söyleyen korolara verilen isim. Çalgı eşliksiz yalnız koro için. Eşliksiz eser seslendirme. Vokale eşlik eden bağımsız bir çalgı yapısı olmaksızın yapılan küğ türü. Salt insan sesleriyle icra edilen müzik. Kilise çıkışlı olup İtalyan katolik kiliselerinde latince kutsal metinleri ırlamak amacıyla ortaya çıktığı savlanmaktadır. Şapeldeki gibi, şapel tarzı anlamına gelmektedir. Bas, tenor, alto ve sopran seslerinin bireşimiyle ırlanmaktadır. Bu katmanlardan biri ya da daha çoğu ezgisel gidişi seslendirirken diğer sesler uyum bilgisi kurallarına bağlı kalarak ezgiye ya da ezgilere eşlik ederler. Tartımsal gidişler değişkenlik gösterir. Bu tarz küğler ne yazık ki ülkemizde pek yaygınlaşamamıştır, bir iki grup dışında uygulama yapılmamıştır. A capella korolar karma seslerden (kadın ve erkek grupları) oluşmak zorunda değildir, bağdarın yazımına göre farklı kombinasyonlar ortaya çıkabilir. Bkz. A Cappella.

A Cappella:

(İt.) Şapel, dua odası. Kapel. Bkz. A Capella.

A Capriccio:

(İt.) Serbest yorum. İsteğe bağlı bir yorumla. Bkz. Capriccio.

A Corda:

(İt.) Tel, yay. Bkz. Corde. Corda. U.C. ya da u.c. veya U.c., Una corda.

A Dur (Alm.):

Büyük La, La Majör.

A Flat:

İngilizce'de la bemol.

A l'Octave:

Bir sekizli yukarıdan.

A libre aperto (ya da a livre ouvert):

Notaya bakarak.

A moll (Alm.):

Küçük la, la minör. küçük la tonu, la minör tonu.

A piacere:

(İt.) Bağımsız, çalanın ya da yorumlayanın isteğine göre. Gezinir gibi, serbestçe, sere serpe. Bkz. Piacere, A.

A punto (punta) d'arco:

Yayın ucunda, yayın ucu ile çalınacak. Bkz. Arco, Punto, Punto d'arco, Punta, Punta d'arco.

A quarter rest:

(İng.) Dörtlük sus. Bir vuruşluk bekleme süresi.

A Sharp (İng.):

Ladiyez.

A tempo:

(İt.)  İlk tempo, önceki tempo. İlk tempoya dön. Önceki tempo ile çalınacak. Bir evvelki tempoya dön. Farklı bir hızda çalmak gerektiği takdirde bu terimin yazılı olduğunu görürsek eserin orijinal hızına geri döneceğimizi anlarız. Ağırlaşma ya da hızlanma gibi terimlerin bize verdiği komutları uyguladıktan sonra "a tempo" teriminin yer aldığı bir kesite gelirsek parçanın en başında uyguladığımız hızı tekrar elde etmemiz gerektiğini anlarız.

A tre mano:

(İt.) Üç elle.

A tre voci:

(İt.) Üç sesli.

A vide:

Boş tel, açık tel, parmaklar tele basmadan yayla çalma.

\ Aalen-Antakya Kültür Derneği:

“Aalen–Antakya Kültür ve Sanat Kulübü Derneği” 2002 yılında Almanya’nın kardeş kenti Aalen ile Antakya’da karşılıklı olarak kurulmuştur. Derneğin amaçları, kardeş kent Aalen ile Antakya arasında kültür, eğitim, sosyal dayanışma, yardımlaşma, spor, sağlık ve sanat alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bu anlamdaki etkinliklerin desteklenip teşvik edilmesi, Aalen ile Antakya kardeş kentlerinin bireylerini birbirine yakınlaştırmak, birbirlerine kültürlerini tanıtmak, sevgiye dayalı ilişkiler geliştirmek için sergiler, konferanslar, sempozyumlar, festivaller, söyleşiler, kermesler, yarışmalar, dinletiler, geziler, kurslar ve sanatsal, kültürel, spor, sağlığa ve sosyal yardımlaşmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi olarak belirlenmiştir. 2003 yılına kadar derneğin başkanlığını avukat Servet Mullaoğlu sürdürmüş, 2003 yılında başkanlığını Mehmet Karasu devralmıştır. Kuruluşundan bu yana dernek birçok ulusal ve uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmıştır. “Sevgi, Barış ve Hoşgörü Kenti Antakya”, “Uluslararası Antakya Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri”, “Felsefe–Sanat Edebiyat İlişkileri Sempozyumu”, “Çukurova Sanat Günleri” bu tür etkinliklere örnektir. Dernek şu ana dek dokuz kitap yayınlamıştır. 2007 yılında yapılan “Genel Kurul”da derneğin adı “Aalen–Antakya Kültür Derneği” olarak değiştirilmiştir. Derneğin yüz civarında üyesi vardır. "Çukurova Müzik Dostları Derneği" ile yaptığı işbirliği sonucunda bu derneğin etkinliklerini Antakya'da da izlemek olanağı yaratılmış, hatta bu etkinlikleri komşu ülkelere de yaymak mümkün olabilmiştir.

\ Aaron, Pietro (c.1480–c.1550):

İtalyan bağdar ve kuramcı Pietro Aaron 1525 yılı civarı Venedik'teki “Yeruşalimli Aziz John” tarikatının yönetkeni ve küğ ustası oldu. 1536 yılında kutsal emirler aldığını söyleyerek Bergamo'ya göç etti. Venedik'te Willaert ile dost oldu ve O'nunla işbirliği yaptı. Josquin des Prez, Jacob Obrecht ve Heinrich Isaac tarafından tanındığı belirtilir. Önemli bir kuramcı olan Pietro Aaron’un en dikkate değer çalışması olan “Toscanello”da (1523) modlar, kontrapunt ve akort konuları ele alınır.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5990706
Online Ziyaretçi Sayısı:20
Bugünlük Ziyaret :706

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.