\ BÜMK Klasik Müzik Korosu:

“Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Korosu.” Bu koro, küğsel yolculuğuna 1994 yılında başladı ve o tarihten bu yana karma koro küğü ile ilgilenen üniversite öğrencilerini bir araya getirme amacı güttü. Ertiksel bir ruha sahip amatör küğcülerden oluşan koro, “Boğaziçi Üniversitesi”nde dinletiler vermekte olup, Türkiye’nin çoğu kentinde koro festivallerine katılmış, sesini duyurmuştur. 2020-2021 sezonunun “Güz Dönemi”nde koro, “Aşk” temalı dağarıyla, çalışmalarına çevrim içi devam etmiştir. Çevrim içi provalarda, ses-nefes egzersizleri yapılmış, eserlerin hızı, koyultuları ve telaffuz konusu ele alınmıştır. Dönem sonuna doğru, koronun sokak dinletileri verme hedefi bulunmaktadır.

Büyük Do Dizisi:

Büyük(lü) dizi kalıbına -doğal bir şekilde- uygun olan tek dizi do dizisidir. Kısacası diziler içerisinde “büyük (majör) dizi kalıbı”na uygun tek dizi budur. Bu diziyi önce çıkıcı ve sonra da inici olarak yazarsak aşağıdaki dizeklerde yer alan yapıyla karşılaşırız:

Büyük Do Dizisi

Bkz. Do Majör Gamı, Do Majör Dizisi.

Büyük Dobemol Dizisi:

Yedi bemollü olan bu dizi sırasıyla şu değiştirgeçleri alır. “sibemol”, “mibemol”, “labemol”, “rebemol”, “so(l)bemol”, “dobemol” ve “fabemol”.

Büyük Dobemol Dizisi

Bkz. Dobemol Majör Gamı, Dobemol Majör Dizisi.

Büyük Dodiyez Dizisi:

“Büyük Dodiyez Dizisi”ni oluşturan seslerin hepsi diyezlidir: “fadiyez”, “dodiyez”, “sodiyez”, “rediyez”, “ladiyez”, “midiyez” ve “sidiyez”.

Büyük Dodiyez Dizisi

Bkz. Dodiyez Majör Gamı, Dodiyez Majör Dizisi.

Büyük Fa Dizisi:

Fa sesinden başlayarak oluşturacağımız diziye büyüklü dizi kalıbını uygularsak “Büyük Fa Dizisi”ni, yani “Fa Majör Gamı”nı elde etmiş oluruz. Fa sesinden başlayıp bir sekizli yukarısındaki fa sesinde biten bu dizide bahsi geçen kalıbın uygulanması sonucu değiştirici olarak “sibemol” sesinin kullanılması gerekir. İşte bu “sibemol” başlığa alınmalıdır. Bkz. Fa Majör Gamı, Fa Majör Dizisi.

Büyük Fa Dizisi

Bkz. Fa Majör Gamı, Fa Majör Dizisi.

Büyük Fadiyez Dizisi:

İster diyezli, isterse bemollü, herhangi bir sesten başlayarak bir dizi kurmamız -hiç şüphesiz- olanaklıdır. Yedi ana sesimiz olan “do-re-mi-fa-so-la-si” dışında kalan beş sesin ise kendilerine ait özel isimleri olmayıp, alt veya üstlerinde bulunan seslere göre diyezli ya da bemollü isimler alırlar. Buna rağmen aslında ötekilerden tamamıyla ayrı, yani bağımsız seslerdir. Dolayısıyla bu seslerden herhangi birini başlangıç olarak alıp dizi oluşturabiliriz. Buna göre “Büyük Fadiyez Dizisi”nde altı diyez bulunmaktadır: “fadiyez”, “dodiyez”, “sodiyez”, “rediyez”, “ladiyez” ve “midiyez”.

Büyük Fadiyez Dizisi

Bkz. Fadiyez Majör Gamı, Fadiyez Majör Dizisi.

Büyük La Dizisi:

Bu dizide üç diyez bulunmaktadır: “fadiyez”, “dodiyez” ve “sodiyez”.

Büyük La Dizisi

Bkz. La Majör Gamı, La Majör Dizisi.

Büyük Labemol Dizisi:

“Labemol Majör”. Bu dizi dört bemollüdür: “sibemol”, “mibemol”, “labemol” ve “rebemol”. Labemol sesinden başlayarak oluşturulan bir oktavlık ses dizilişine büyük(lü) dizi kalıbının uygulanması ile elde edilir. Aşağıda adı geçen bu dizinin örneği yer almaktadır:

Büyük Labemol Dizisi

Bkz. Labemol Majör Gamı, Labemol Majör Dizisi.

Büyük Mi Dizisi:

“Büyük Mi Dizisi”nde dört diyez bulunur: “fadiyez”, “dodiyez”, “sodiyez” ve “rediyez”.

Büyük Mi Dizisi

Bkz. Mi Majör Gamı, Mi Majör Dizisi.

Büyük Mibemol Dizisi:

“Mibemol Majör”. Bu dizi üç bemollüdür: “sibemol”, “mibemol” ve “labemol”. Mibemol sesinden başlayıp “Büyük(lü) Dizi Kalıbı” uygulandığında elde edilen bu diziye ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır:

Büyük Mibemol Dizisi


Bkz. Mibemol Majör Gamı, Mibemol Majör Dizisi.

Büyük Mücenneb:

“Geleneksel Türk Sanat Küğü”nde sekiz koma değerindeki aralığa verilen isimdir. Bir tam aralık 9 koma olduğuna göre, büyük mücenneb bir tam sesin dokuzda sekizi değerindedir. Türk musikisinde sekiz komalık (sekiz komaya bölünen-sekiz koma değerindeki) aralık. Örneğin “neva” ile “dik hisar” ya da “hüseyni” ile “evc” arasındaki aralıklar “büyük mücenneb” aralığındadır. “Büyük Mücenneb”e geçmişte “Mücenneb-i Kebir” denmekteydi. Bu nedenle geçmişin “Türk Sanat Musıkisi Nazariyatı”nda “K” harfi ile gösterilmekteydi. “Mücenneb” Arapça’da “canib” kökünden gelmektedir. (Bkz. Canib, Canip)

Büyük Mücenneb Aralığı:

Bkz. Büyük Mücenneb.

Büyük Mücenneb Bemolü:

Geleneksel Türk sanat küğünde herhangi bir sesi 8 koma oranında pesleştiren (kalınlaştıran) bemol çeşidi.

Büyük Mücenneb Diyezi:

Geleneksel Türk sanat küğünde herhangi bir sesi 8 koma oranında tizleştiren (incelten-dikleştiren) diyez çeşidi.

Büyük Re Dizisi:

Büyük(lü) dizi kalıbını re dizisine uygularsak, re dizisini büyük re aşıtı haline getirmiş oluruz. Bunun için de dizi içerisinde geçen fa ile do seslerinin “fadiyez” ve “dodiyez” haline getirilmesi gerekir. Buna göre büyük re dizisi iki diyezli bir aşıt olup, başlığa “fadiyez” ve “dodiyez” yazmak zorundayız:

Büyük Re Dizisi

Bkz. Re Majör Gamı, Re Majör Dizisi.

Büyük Rebemol Dizisi:

Büyük(lü) dizi kalıbını rebemol sesi ile başlayıp bir sekizli üstte yine rebemol ile sonlanan diziye uygularsak büyük rebemol aşıtını elde ederiz. Bu dizi beş bemollüdür: “sibemol”, “mibemol”, “labemol”, “rebemol” ve “so(l)bemol”.

Büyük Rebemol Dizisi

Bkz. Rebemol Majör Gamı, Rebemol Majör Dizisi.

Büyük Si Dizisi:

“Büyük Si Dizisi”nde beş diyez yer almaktadır: “fadiyez”, “dodiyez”, “sodiyez”, “rediyez” ve “ladiyez”.

Büyük Si Dizisi

Bkz. Si Majör Gamı, Si Majör Dizisi.

Büyük Sibemol Dizisi:

Sibemol’den başlayarak kurulan ve büyüklü dizi kalıbı uygulanan dizide mi sesi yarım perde kalınlaştırılarak “mibemol” haline getirilir. Bu dizi iki bemollüdür: sibemol, mibemol. Bkz. Sibemol Majör Gamı, Sibemol Majör Dizisi.

Büyük Sibemol Dizisi

Büyük So(l) Dizisi:

Önce so dizisini ele alalım ve tam ile yarım aralıkların bu dizide nasıl sıralandıklarına bakalım. Büyük dizinin "iki tam-bir yarım-üç tam-bir yarım" düzeninde sıralanan aralıkları ile so dizisini karşılaştırırsak so-la (tam), la-si (tam), si-do (yarım), do-re (tam), re-mi (tam) aralıklarının büyük dizi kalıbına uyduğunu görürüz. Ancak mi-fa arası “yarım adım”dır. Kalıbımıza göre bu aralığın “tam adım” olması gerekmektedir. O halde bu aralığı “yarım adım” daha ileri almak zorundayız. Bunun için “fa sesi”ni ileriye, yani inceye doğru yarım adım daha itmek yolu ile arayı genişletmekten başka çare yoktur. Bu durumda “fa sesi”nin önüne diyez konularak bu ses “fadiyez” haline getirilir. Mi-fadiyez arası (tam) adımdır. Fadiyez-so arası ise zaten yarım adım olup büyük dizi kalıbına baktığımızda kalıba uygun olduğunu görürüz. O halde “büyük so dizisi”nin aralıkları “so-la-si-do-re-mi-fadiyez-so” olur. Bkz. So(l) Majör Gamı, So(l) Majör Dizisi.Büyük So Dizisi


Büyük So(l)bemol Dizisi:

Altı bemollü bir dizidir. So(l)bemol’den üstteki so(l)bemol’e oluşturulan sıralı sekiz sese “büyük(lü) dizi kalıbı”nın uygulanması sonucu meydana gelir. Sırası ile şu değiştirgeçleri alır: “sibemol”, “mibemol”, “labemol”, “rebemol”, “so(l)bemol” ve “dobemol”.

Büyük So(l)bemol Dizisi

Bkz. So(l)bemol Majör Gamı, So(l)bemol Dizisi.

Büyük(lü) Dizi Kalıbı:

Aralıkların kalından inceye “tam-tam-yarım-tam-tam-tam-yarım”düzeninde, başka bir deyişle “B2+B2+k2+B2+B2+B2+k2şeklinde sıralanması “büyük(lü) dizi kalıbı”nı meydana getirir. Bu kalıba uygun olarak düzenlenen diziye de “büyük(lü) dizi” adı verilir. Bu kalıbı rakamlarla gösterirsek karşımıza şu formül çıkar: “1+1+1/2+1+1+1+1/2”. Aralıkları bu kalıba -doğal bir biçimde- uygun olan tek dizi do dizisidir. (Bkz. Majör Dizi Kalıbı, Büyük Do Dizisi).

\ Büyükaksoy, Feridun:

1945 yılında Konya Ereğli’sinde doğdu. 1960’da “İstanbul Çapa Öğretmen Okulu”ndaki “Müzik Semineri”ne seçilmekle müzik eğitimine başlamış oldu. 1963’de “Gazi Eğitim Enstitüsü (G.E.E.) Müzik Bölümü”ne girdi. 1966’da küğ öğretmeni olarak “Kütahya Kız Öğretmen Okulu”na atandı. Buradaki görevinde ilkokul öğretmen adaylarına küğ eğitimi uygulamalarına önem verdi. Yetiştirdiği birçok öğretmen adayının küğ alanını seçmelerinde yardımcı oldu. 1972 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü”ne keman dersleri asistanı olarak seçildi. 1974’de “Milli Eğitim Bakanlığı”nın açtığı yurtdışı bursları yarışması sonucu, Almanya’da “Freiburg Devlet Yüksek Küğ Okulu”na sınavla kabul edilerek keman ve oda küğü dersleri aldı. 1976’da “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü”ne keman ve orkestra dersleri öğretmeni olarak döndü. 1982’de bulunduğu kurumun üniversiteye dönüşmesi ile “sanatta yeterliliği” kabul edilerek 1987’de “yardımcı doçent”, 1990’da “doçent” ünvanını aldı. Bu yıllarda kurulmakta olan “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri” için düzenlenen çalışma, konferans, seminer ve sempozyumlara katılarak sanatçı öğretmen yetiştirilmesi ile ilgili çalışmalarda yer aldı. Bu okullardaki keman öğretmenlerine yönelik çalışmaları sonucu “Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler” adlı kitabını yayımladı. Üniversite bünyesinde kurulan orkestralarda icracı olarak bulundu. 1999 yılında “Abant İzzet Baysal Üniversitesi”ne “profesör” olarak atandı. Burada akademik çalışmalarının yanında “Anabilim Dalı Başkanlığı” ve “Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı” görevlerini üstlendi. 2004 yılında bu kurumdan emekliye ayrıldı.

\ Büyükedes, Serdar:

1975 yılında İzmir’de doğdu. 1986 yılında “Dokuz Eylül  Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı”nın açmış olduğu sınavı kazanarak Erol Şekeramber ile viyolonsel eğitimine başladı. 1989 ile 1992 yılları arasında Hüseyin Ünal yönetiminde çalışmalarını sürdüren “İzmir Müzik Dostları Derneği Amatör Sinfoni Orkestrası”nın tüm dinleti ve dolaşılarında grup şefi olarak yer aldı. Lisans eğitimi yıllarında Nejat Tekebaş ve Ümit İşgörür ile çalışma olanağı elde etti. 1996 yılında lisans eğitimini pekiyi derece ile tamamladı. 1996–1997 ve 1997–1998 mevsimlerinde “Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası”nın tüm dinleti, dolaşı ve TV çekimlerinde konuk orkestra sanatçısı olarak görev aldı. 1997 yılında “Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü”nün daveti üzerine viyolonsel, remileme ve temel küğ bilgileri derslerini vermek üzere göreve başladı. 1998 yılında bu kurumun açtığı sınavı kazanarak viyolonsel öğretmenliğine atandı. 2002–2004 yılları arasında “Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı” görevini üstlendi. Aynı dönemde vekaleten “Üflemeli–Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı” görevini de yürüttü. 2003–2004 döneminde “Konservatuvar Kurul Üyeliği” de yapan sanatçı 2003 yılında “Yüksek Öğretim Tanıtım Günleri Konservatuvar Öğrenci Dinletileri Koordinatörü” olmuştur. Serdar Büyükedes halen “Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı”ndaki görevini sürdürmektedir.

\ Büyüksaraç, Aytül:

Soprano Aytül Büyüksaraç İzmir’de doğdu. “İzmir Özel Türk Koleji”nden mezun olduğu yıl “Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı”na girdi. Yedi yıllık “Opera Yüksek Bölümü”nü beş yılda tamamlayarak 1984’te mezun oldu ve “İzmir Devlet Opera ve Balesi”ne yalkıcı sanatçı olarak atandı. Bugüne dek “İzmir Devlet Opera ve Balesi”nde sahnelenen yaratılardan “Çar ve Dülger”, “La Traviata”, “Aşk İksiri”, “Rigoletto”, “Lucia di Lammermoor”, “Sevil Berberi”, “La Boheme”, “Don Pasquale”, “Saraydan Kız Kaçırma”, “Faust”, “Figaro’nun Düğünü”, “Don Giovanni”, “Hoffmann’ın Masalları”, “Sihirli Flüt”, “Fidelio”, “Falstaff”, “İtalya’da Bir Türk”, “Idomeneo”, “Yusuf ile Züleyha”, “Aşk-ı Memnu”, “Ariadne Naxos’ta”, “Romeo ile Juliette”, “Otello”, “Turandot”, “Aida” operalarının baş sopran rolleri ile “Tebessümler Diyarı” ve “Yarasa” operetlerinin baş sopran rollerini oynadı. “Carmina Burana”, “Beethoven Dokuzuncu Sinfoni”, “Mozart” ve “Verdi Requiem”, “Yunus Emre”, “Paulus” ve “Kahraman Türk Kadınları” oratoryolarının sopran partilerini seslendirdi. Çetin Işıközlü’nün yazıp yönettiği “Türk Ordu Senfonisi”ni “Bilkent Senfoni Orkestrası” eşliğinde seslendirdi, CD kaydını yaptı. Büyüksaraç ayrıca “İstanbul”, “Ankara”, “Mersin”, “Antalya Devlet Opera ve Baleleri”nde de konuk sanatçı olarak başarılı temsiller yaptı. “19. Uluslararası İstanbul Festivali”ne Aydın Gün tarafından davet edildi, “Topkapı Sarayı”nda sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma Operası” temsilinde Constanze rolünü dünyanın ünlü yalkıcıları ile birlikte başarı ile seslendirdi. “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” başta olmak üzere “Cemal Reşid Rey”, “Bilkent Senfoni”, “İstanbul”, “İzmir”, “Antalya”, “Adana” ve “Bursa Devlet Senfoni Orkestrası”nın çok sayıda dinletisinde yalkıcı olarak görev aldı. “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”nın 1996 yılında gerçekleştirdiği Güney Kore turnesine ve “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası”nın “Atina Sinfoni Orkestrası” ile gerçekleştirdikleri “Dostluk Dinletileri”ne yalkıcı olarak katıldı. “Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali” kapsamında “Saraydan Kız Kaçırma”, “Sihirli Flüt”, “Lucia di Lammermoor” ve “Romeo ile Juliette” operalarını oynadı. “10. Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında “Efes Celcius Kütüphanesi”nde bas Atilla Manizade ile Mozart yaratılarından oluşan bir resital verdi. “14. Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında “Paulus Oratoryosu”nun “Efes Antik Tiyatro”da yapılan Türkiye Prömiyeri’nde soprano partını söyledi. “28. Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında Mario Frangoulis ile bir dinleti gerçekleştirdi. Uluslararası alanda da pek çok etkinliğe katılan Aytül Büyüksaraç Moskova, Burgaz, Montevideo, Kisinev, Ohrid, Mexico City, Münih, Köln, Bremen, Osnabruck, Marl, Duisburg, Bakü, Marrakech, Lefkoşe, Girne, Gijon gibi kentlerde operalarda oynadı, dinletiler gerçekleştirdi. 2001 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Anabilim Dalı”nda yüksek lisans yapan sanatçı, 1995-2001 yılları arasında “İzmir Devlet Opera ve Balesi” Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi. 2001-2003 yıllarında “İstanbul Devlet Opera ve Balesi”nde sanat yaşamını sürdüren Büyüksaraç, İstanbul’da sahnelenen “La Traviata”, “Rigoletto”, “Don Giovanni”, “Verdi Requiem”de baş roleri söyledi. 2003 yılında yeniden İzmir’e dönen Aytül Büyüksaraç, 2007-2014 yılları arasında “İzmir Devlet Opera ve Balesi” Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevini tekrar üstlendi. Aytül Büyüksaraç halen “İzmir Devlet Opera ve Balesi”ndeki yalkıcı sanatçılık görevinin yanı sıra “Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü”nde öğretim görevlisi olarak da görev yapmaktadır. “İstanbul Çırağan Lions Kulübü” tarafından “2007 Yılının En Başarılı Opera Sanatçısı Ödülü”ne, 2010 yılında “Semiha Berksoy Opera Vakfı” tarafından “Ferhan Onat Özel Ödülü”ne, 2012 yılında “Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu” tarafından, “2011-2012 Lions Opera Ödülleri” kapsamında “Yılın En İyi Opera Prodüksiyonu - Sanat Yönetmeni” ödülüne, 2013 yılında “İzmir Özel Çamlaraltı Koleji” tarafından 12’ncisi düzenlenen “Kentimizde Cumhuriyete Sahip Çıkanlar Ödülü”ne, “İzmir’i Sevenler Platformu” ve “Dario Moreno Dostları Derneği”nin düzenlediği “16. Dario Moreno Akdeniz Dostluk-Barış ve Hoşgörü Sanat Ödülleri” kapsamında “Yılın Opera - Ses Sanatçısı Ödülü”ne ve 2014 yılında “İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları” tarafından düzenlenen “Altın Homeros İzmir'e Katkı Ödülleri” gecesinde sanata katkı kapsamında “Altın Homeros” ödülüne layık görülmüştür.

\ Büyükyörük, Şeref:

16 Ağustos 1953 tarihinde Burdur’da doğan sanatçı “Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü”nü bitirmiştir. Ankara’da “Hoytur”, “Anadolu Folklor Vakfı”, Antalya “Anadolu Folklor Vakfı” ve Antalya “Turizm ve Folklor Derneği” bünyesinde çeşitli yurt içi ve dışı sanatsal etkinliklere katılan sanatçı 1991–1998 yılları arasında “Anadolu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu”nda ritm sanatçısı olarak görev yaptı. 1998–1999 yıllarında “Devlet Halk Dansları Topluluğu”nda ritm sanatçısı olan Şeref Büyükyörük 2000 yılının Şubat ayından bu yana Ankara “Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu”nda ritm sanatçısı olarak çalışmaya başladı ve bu topluluğun tüm dinletilerine katıldı. Büyükyörük halen aynı toplulukta çalışmaya devam etmektedir.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:5843953
Online Ziyaretçi Sayısı:12
Bugünlük Ziyaret :518

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.