\ Yıldırım, Kemal:

1964 yılında Gaziantep’te doğdu. Küğ eğitimine ilkokul yıllarında başladı. 1982 yılında “Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü”ne girdi. Tahsin Kılıç’ın anaçalgı keman öğrencisi olarak 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi”nde küğ okutmanı olarak göreve başladı. 1989 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü”ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1995 yılında yüksek lisans, 2009 yılında doktora eğitimini tamamladı. “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası” üyesi çellist Hüseyin Ünal’ın yönetiminde kurulan “İzmir Amatör Oda Orkestrası” ve onun devamı olan “İzmir Müzik Dostları Orkestrası”nda uzun yıllar görev aldı. 1999-2007 yılları arasında “Buca Eğitim Fakültesi Akademik Orkestrası”nda 1. Keman üyeliği ve baş kemancılık görevini yürüttü. Birçok dinleti, festival ve yarışmada yönetken, yalkıcı ve jüri üyesi olarak görev almakla beraber yaylı çalgılar orkestraları için yaptığı birçok düzenleme dinletilerde seslendirildi. 2005-2006 öğretim yılından itibaren “Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yaylı Çalgılar Orkestrası”nın yönetkenliği ve 2009 yılında “İzmir Müzik Eğitimcileri Orkestrası” (İZMEO) kurucu yönetkenliği görevini üstlendi. Amansız bir hastalığa yakalanarak 26 Ağustos 2010 tarihinde zamansız bir şekilde aramızdan ayrıldı. Çalıştığı “Müzik Eğitim Ana Bilim Dalı”nın dinleti salonu O’nun adını taşımaktadır.

\ Yıldırım, Süleyman:

1982 Yılında İzmir'de doğdu. "Ege Üniversitesi Matematik Bölümü"nü bitirdi. 2006 Yılında "Ensemble Feverish Music Uluslararası Kültür Ajansı"nda klasik gitar eğitimine başladı. Burada Doğay Sarıhan ve Mert Kayalı ile gitar, Zafer Yümlü ile remileme ve dikte çalıştı. "Ensemble Feverish"in düzenlediği çeşitli dinleti ve etkinliklerde yer aldı. Dinleti etkinliklerini sürdüren sanatçı 2009 yılı Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak olan "Art Baltica Summer Academy"de bir sunum gerçekleştirecektir. Yıldırım "Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü" yüksek lisans öğrencisidir.

\ Yıldırım, Vural:

Küğbilimci Vural Yıldırım Adapazarı’nda doğdu. “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji – Folklor Bölümü”nde lisans ve yüksek lisans eğitimi gördü. Prof. Filiz Ali ile küğ tarihi, Prof. Dr. Ahmet Yürür ile etnomüzikoloji’ye giriş, Doç. Dr. Feza Tansuğ ile dünya küğleri ve küğ yazarlığı, Prof. Dr. Akile Gürsoy ile sosyal bilimlere giriş, Doç. Dr. Belkıs Kümbetoğlu ile sosyal antropoloji ve araştırma metotları, Doç. Dr. Meral Özbek ile popüler kültürler, Doç. Dr. Besim F. Dellaloğlu ile eleştirel teori, Prof. Dr. Ö. Naci Soykan ve İsmail Tunalı ile felsefe–estetik çalıştı. Prof. Dr. Edip Günay ile halen çalışmakta olan Yıldırım “Folklor/Edebiyat Dergisi”nde “Etnomüzikoloji ve Mistik Müzik”, “Toplumbilim Dergisi”nde “Kültürel Kimlik ve Müzik” özel sayılarının editörlüğünü yaptı. “Feshane”de (2004), “İtalyan Opera Salonu”nda (2002), “Ada Kültür Merkezi”nde (2000), “Akatlar Kültür Merkezi”nde (1999) halk küğü dinletileri (Tarkan Koç ile) verdi. “Orkestra”, “Folklor/Edebiyat”, “Motif”, “Simurg”, “Felsefelogos”, “Picus”, “Genç Sanat”, “Sanat Çevresi” dergilerinde yazı ve makaleleri yayınlandı. “Antropoloji Derneği” ve “Müzikoloji Derneği” bültenlerinin yayın kurulunda görev aldı. 1997–2000 yılları arasında “Öz Kartal” adlı bölgesel gazetenin kültür/sanat danışmanlığını yaptı. “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı”nda, “Yedi Tepe Üniversitesi”nde, “Marmara Üniversitesi”nde, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi”nde “Popüler Müzik”, “Halk Müziği ve Değişim”, “Müzik ve Antropoloji” vb. konferanslar verdi. “Ulusal ve Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu Düzenleme Komitesi”nde görev aldı. “II. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu”nun “Düzenleme ve Bilim Kurulu”nda yer aldı. Çeşitli sempozyumlarda bildiriler sundu. Panellerde yöneticilik yaptı. “İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmaları Merkezi” ve “Müzik Bilimleri Dizisi” ile ortaklaşa küğ söyleşileri düzenleyenler arasında yer aldı. “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi”nin Almanya’da katıldığı sanat festivali (Kunstakademie–Münster, “Buluşma -Begegnung-) içinde “İfadeler” adlı performans çalışmasının küğünü (Tarkan Koç ile) yaptı. “Bahariye Sanat Galerisi”, “Çekirdek Sanat Galerisi” sergi açılışlarında performans küğleri yaptı. 2006 Yılında “Atatürk Kültür Merkezi”nde düzenlenen “Güzel Sanatlar Birliği Derneği”nin sergi düzenleme kurulunda yer aldı. Vural Yıldırım küğ felsefesi ve estetiği, halk küğü, popüler küğ alanlarında çalışmaktadır. Küğ çalışmalarını “İsmek Fındıkzade Müzik Okulu”da sürdüren sanatçı “Ahilik Vakfı”nın gönüllü sanat danışmanlığını da yapmaktadır. “Ürün Yayınları”ndan çıkan “Akdeniz Müziğinin Türk ve Yunanlı Kökenleri” ve “İki Kıyının Müziği” adlı kitapların editörlüğünü üstlendi. “Art & Life Dergisi” danışma kurulu üyesidir. Yıldırım’ın “Müzik Felsefesine Giriş” adlı kitabı (Tarkan Koç ile) “Bağlam Yayınları”ndan ve “İsmail Tunalı” kitabı “Altın Kitaplar”dan yayınlandı. Halen “Bağlam Yayıncılık Müzik Bilimleri Dizisi” editörlerinden olan Yıldırım aynı zamanda "Bahariye Sanat Gazetesi"nin küğ editörüdür.

\ Yılmaz, Akın:

1988 yılında Mersin’de doğdu. İlköğrenimine “24 Kasım İlköğretim Okulu”nda başladı. İlk beş yılını tamamladıktan sonra, eğitimine 1999 yılında “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü” öğrencisi olarak devam etti.Lise eğitiminin başlangıcıyla fagot bölümüne geçerek George Ksovreli’nin öğrencisi oldu. Lise eğitiminin başlangıcından itibaren iki yıl daha “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda eğitim gördükten sonra “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”na geçerek öğrenimini burada sürdürdü.Lise eğitiminin bitiminden sonra lisans eğitimini de “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda tamamlayarak 2010 yılında buradan mezun oldu. Yine “Mersin Üniversitesi”nde  aynı yıl açılan yüksek lisans bölümüne kabul edildi. Eğitimi süresince, eğitim gördüğü kurumların çatısı altında çeşitli yalkın dinletiler verdi ve orkestra üyesi olarak görevler aldı. Halen “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

\ Yılmaz, Ömer:

Türk operasının önemli isimleri arasında yer alan tenor Ömer Yılmaz 7 Nisan 2006 tarihinde erken bir yaşta hayata gözlerini kapattı. Karadeniz’in dağlık bir köyünde doğup büyüyen Yılmaz böyle bir yerde doğup büyüdüğü için çok mutlu olduğunu yakın çevresine çeşitli vesilelerle açıklamıştı. 1953 yılında Zigana’da doğan sanatçı doğduğu yaylaların yeşilini, mavisini, ağacını, çiçeğini büyük bir sevgiyle anardı. Yörenin türküleri ile yetişen Ömer Yılmaz küğe karşı ilgisinin iyi bir tulumçalar olan dedesi sayesinde başladığını da belirtmekteydi. Annesinin memuriyeti nedeniyle 1965 yılında aile Ankara’ya yerleşti. Küçük Yılmaz ise “TRT” çatısı altında koro küğü ile tanıştı. Onbir yaşında katıldığı “Ankara Radyosu Çocuk Saati Korosu” O’nun küğe bakış açısını değiştirdi: Muzaffer Arkan yönetimindeki koro çalışmaları, opera temsillerine verilen çocuk korosu desteği Ömer Yılmaz’ın opera sanatı ile sahnede tanışmasına yol açtı. Çok iyi düzeyde bağlama çalıp türkü söyleyen Ömer Yılmaz’ın küğsel yaşamının rotasının değişmesine iki sanatçı etki etmişti: Biri Azeri opera şarkıcısı Lütfiyar İmanov ve diğeri Ruhi Su... Gönlü türkülerden yana olan, ama çoksesli küğü tanıyıp opera sahnesinin tozunu almış olan Ömer Yılmaz 1974 yılında aynı gün açılan opera sınavı ile radyonun türkücü sınavı arasında seçimini yaparak “Opera Korosu”na girdi. Kısa bir süre sonra da yalkın rollerde görev almaya başladı. “Carmina Burana” isimli yaratının tenor partisinde gösterdiği olağanüstü başarı sonucu “Ankara Operası”nın yalkıcı kadrosunda yerini aldı. Sanatçı “Sihirli Flüt”, “Don Giovanni”, “Cosi fan Tutte”, “Saraydan Kız Kaçırma”, “Zaide”, “Sevil Berberi”, “Don Pasquale”, “Aşk İksiri”, “Rita”, “Yolanta”, “Prens Igor”, “Rigoletto”, “Faust”, “Arşın Mal Alan”, “Yarasa”, “Tebessümler Diyarı”, “Yunus Emre Oratoryosu”, “Mavi Nokta” gibi opera yaratılarında rol alarak seslendirme yaptı. Mardin'den New York’a uzanan geniş bir coğrafyada verdiği dinletilerle türkülerimizi tanıttı. Ömer Yılmaz’ın çabalarının ana ekseninde Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği Türkiye Cumhuriyeti projesi ve kültür devrimi yer almaktaydı. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi sanatçılar ve çok zor yetişen aydınlar arasında yer alan Ömer Yılmaz ölümünün birinci yıldönümünde 27 yalkıcı, 120 kişilik koro ve 60 kişilik orkestra ile Rengim Gökmen yönetiminde verilen bir dinletiyle anılmıştır. Bu anma toplantısında yakın arkadaşı Tuncer Tercan’ın yaptığı konuşma ile de sanatçıya duyulan vefa borcu sergilenmiştir.

\ Yılmaz, Özlem:

Ankara’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da, lise eğitimini Bursa’nın Gemlik ilçesinde tamamladı.1991 yılında “Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü”nü kazandı. Hasan Ağa Adıgüzelzade ile koro çalışmalarına katıldı. Üniversiteden üçüncülükle mezun oldu. 2006 ve 2007 yıllarında “Mersin Polifonik Korolar Şenliği”ne katıldı. “16. Türkiye Polifonik Korolar Şenliği”nde “Jüri Özendirme Ödülü” ve “Yapıtı Yorumlamada Koro-Şef Uyumu Başarı Ödülü” kazandı. 2002 yılından bu yana “Çukurova Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi”nde keman öğretmeni ve koro şefi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

\ Yılmaz, Özlem:

1979  yılında Uşak’ta doğdu. Lise eğitiminden sonra küğ eğitimine “Konya Selçuk Üniversitesi”nde başladı. Flüt eğitiminin başlangıcı Filiz Önal ile oldu. İlk senenin sonunda “Gazi Üniversitesi”ne yatay geçiş yaptı. Burada flüt eğitimine Aydın İlik ve Müjdat Gürol ile devam etti. Ayrıca Ülkü Özgür, Erdal Tuğcular, Salih Aydoğan, İlknur Özal Göncü ve pek çok akademisyenden eğitim aldı. Öğretmenliğe 2005 yılında Denizli Bekilli’de başladı. Daha sonra “Uşak Dülgeroğlu İlköğretim Okulu”na atandı. Aynı zamanda “Uşak Merkez Güzel Sanatlar Lisesi”nde görevlendirme olarak yan flüt derslerine girdi. 2010 yılından itibaren “Uşak Merkez Güzel Sanatlar Lisesi”nde kadrolu olarak yan flüt  derslerine girmektedir.

\ Yılmaz, Tuncay:

Uluslararası başarılarıyla tanınan devlet sanatçısı keman yalkıcımız Tuncay Yılmaz İzmir’de doğdu. Ailesinin ilk küğcüsü olan Yılmaz, önce “İzmir” ve daha sonra “Ankara Devlet Konservatuvarı”nda Candan Nicolai ve Engin Eralp tarafından yetiştirildi. Yalkıcı olarak ilk dinletisini henüz öğrenci iken  “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” eşliğinde Hindemith’in Keman Konçertosu’nun Türkiye’deki ilk yorumunu gerçekleştirerek verdi. Eğitimini kazanmış olduğu “Alman Devlet Bursu” (DAAD) ile Almanya’da sürdüren virtüözümüz Yılmaz, Freiburg’da Wolfgang Marschner ve Saarland’da Joshua Epstein’ın yalkıcılık sınıflarına kabul edildi ve bu ülkede en yüksek derece sayılan “ustalık” ve “yalkıcılık” sanı taşıyan diplomaları aldı. Avrupa’daki öğrenim yıllarında Almanya “Louis Spohr Keman Yarışması”nda “En iyi Schumann Yorumcusu” ödülünü, “Dünya Mozart Yılı”nda Mozart’ın 5. Keman Konçertosu yorumundan dolayı “Mozart Özel Ödülü”nü kazandı. İsviçre “Tibor Varga Yarışması” ve Berlin “Mendelssohn Yarışması”nda finalist oldu. Yılmaz; Fazıl Say, Gustav Rivinius, Alexander Rudin gibi ünlü küğcülerle çaldı ve daimi piyanisti Robert Markham eşliğinde Ankara, Berlin, İstanbul, Monte Carlo (Salle Garnier), Frankfurt, Londra, Köln, Abu Dabi, Boston, Chicago ve New York (Carnegie Hall) gibi dünya kentleri ve sanat merkezlerinde sayısız resitaller verdi. Aralarında “Stuttgart Oda Orkestrası”, “Moskova Musica Viva Oda Orkestrası”, “Saarland Radyo Senfoni”, “BBC Concert Orchestra”, “West Virginia Symphony”, “İstanbul” ve “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası”nın da bulunduğu birçok önemli orkestra eşliğinde çaldı. Dağarında Bartok, Brahms, Beethoven, Berg, Erkin, Mendelssohn, Bruch, Wieniawski ve Mozart gibi önemli konçertolar ve birçok keman-piyano sonatları bulunmakta olan sanatçının ilk uluslararası CD’si New York’ta kaydedildi (Elgar, Franck) ve 2001 yılında piyasaya sunuldu. Ayrıca en son CD çalışması olan “Mozart 2006” ise bir süre önce piyasalara sunulmuştur (Rec by Saatchi). Radyo ve TV izlenceleri de gerçekleştiren Yılmaz hakkında dünya basınından Fransız-Nice Matin Gazetesi “Kemanın Genç Prensi”, ABD-Boston Globe “sofistike bir yalkın kemancı” deyimini kullanarak söz etti. Son olarak İspanya’da “Sofya Filarmoni Orkestrası” eşliğinde “2006 Uluslararası Toledo Küğ Festivali” ve Valencia’da vermiş olduğu dinletiler geniş yankı uyandırdı ve bu ülkeye yeniden davet edildi. İstanbul'da Brahms'ın ikili konçertosunu Moskova “Çaykovski Yarışması” dünya birincisi G. Rivinius ile beraber seslendirdi. Yalkıcı olarak “22. Ankara Küğ Festivali Açılış Dinletileri”nde “Moskova Sinfoni Orkestrası” eşliğinde iki konçerto yorumladı. 2006 Mozart yılında Rudin tarafından Rusya'ya davet edildi ve bağdarın konçertosunu ilk Moskova dinletisinde çaldı. Çalışmalarını ve başarılı ertiksel yaşamını Türkiye ve Almanya’da sürdüren Tuncay Yılmaz 1996 yılından beri “Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Keman Yalkıcı Sanatçısı”dır.
Son Güncelleme:05.07.2020 07.41
Toplam Ziyaret:2597066
Online Ziyaretçi Sayısı:12
Bugünlük Ziyaret :157

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.